Архива вести

Назад

Паркирај и вози се

                           Паркирај и вози се

 Систем „Паркирај и вози се“ (енг. Park and Ride) успостављен је на општем паркиралишту изван зонираног подручја код новог терминуса у Улици Владимира Поповића. Након паркирања возила корисници своје путовање могу даље наставити линијама јавног превоза које саобраћају у непосредној близини паркиралишта (трамваји: 7, 9, 11 и 13; аутобуси: 27Е, 35, 78 и 83).

 

 

 

За кориснике БУС ПЛУС претплатне карте

parkiraj-i-vozi-se

 

Паркиралиште без плаћања могу користити имаоци важеће БУС ПЛУС претплатне картице који су власници возила и регистровали су се у корисничком сервису ЈКП „Паркинг сервис“.

Начин регистровања:

Корисник се може регистровати за бесплатно коришћење паркиралишта ако је:

• ималац важеће персонализоване електронске смарт карте за јавни линијски превоз са уплаћеном претплатном картом за текући месец, годину дана, календарску годину или којом остварује право на бесплатан превоз,

• власник регистрованог возила и

• да су подаци о регистарској ознаци возила и идентификациони број важеће персонализоване електронске смарт картице за јавни линијски превоз унети у електронски систем контроле паркирања ЈКП „Паркинг сервис“.

Напомене:

• Право на бесплатно паркирање корисник може да оствари само за ЈЕДНО ВОЗИЛО

• Корисници којима БУС ПЛУС карте купују фирме, треба да их валидирају у превозу на почетку месеца

Регистровање у ЈКП „Паркинг сервис“ је обавезно једном годишње, а уколико се не допуни карта за превоз, губи се право на бесплатан паркинг

• Ако корисник направи прекид у месечним уплатама на БУС ПЛУС карти, треба поново да се региструје у корисничком сервису

За остале кориснике

Сви остали возачи, који немају важећу БУС ПЛУС претплатну карту, паркиралиште могу да користе:

• куповином вишесатне паркинг карте

- плаћање путем СМС-а на број 9118

- цена: 150 динара

• плаћањем паркирања по започетом сату

- плаћање путем СМС-а на број 9119

- цена: 31 динар