Одељење за послове оглашавања

Чиме се бавимо
                     Издавање дозвола за постављање објеката, односно средстава за оглашавање
                     Издавање дозвола за постављање објеката, односно средстава за оглашавање