Радови у зони петље Змај

Радови у зони петље Змај

Током радова на реконструкцији у заштитном појасу дистрибутивне водоводне мреже, које изводи Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, биће измењен режим саобраћаја у ул. Ауто-пут за Нови Сад, у зони петље Змај, Саобраћајница Т6, у периоду од 15.08.2022. године до 14.9.2022. године.

Опширније
                           Јозе Шћурле затворена за саобраћај

Јозе Шћурле затворена за саобраћај

Током радова на изградњи канализационе мреже, чији је инвеститор Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, за саобраћај ће бити затворена Улица Јозе Шћурле, у периоду од 19.8.2022. до 4.10.2022. године, по фазама.

Опширније
                           Војводе Ђуровића затворена за саобраћај

Војводе Ђуровића затворена за саобраћај

Током извођења радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта за саобраћај ће бити затворена Улица Војводе Ђуровића испред к. бр. 5  (сваког уторка, четвртка и суботе) у временском периоду од 11.08.2022. до 29.12.2022. године.

Опширније
                           Школска улица у Рушњу затворена за саобраћај

Школска улица у Рушњу затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена Улица Школска, на деоници од Улице 13. октовра до Улице Рушањске, у периоду од 15. 08. 2022. до 21. 08. 2022. године.

Опширније
                           Радови у Булевару ЈНА

Радови у Булевару ЈНА

Током радова на поправци јавних саобраћајних површина изведених од бетонских плоча и коцке , које изводи ЈП "Путеви Београда", биће измењен режим саобраћаја у Булевару ЈНА од бр. 17 до Улице Слободана Јовића (смер ка „Трошарини“),  по фазама, у периоду од 11.08.2022. до 08.10.2022. године.

Опширније