Радови у Aнтифашистичке борбе

Радови у Aнтифашистичке борбе

Током радова на реконструкцији дистрибутивног топловода са прикључцима – „М3“ у заштитном појасу у кругу топлане „Нови Београд“ у блоку 68 у постојећој регулацији улица Јурија Гагарина , Антифашистичке борбе и Милутина Миланковића, које изводи ЈКП "Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја у ул. Aнтифашистичке борбе у раскрсници са Бул. Милутина Миланковића, у периоду од 21.9.2023. до 20.10.2023.године.

Опширније
                           Радови у Дебарској

Радови у Дебарској

Током радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта, односно прикључивању објекта на канализациону мрежу, биће обустављен саобраћај у делу ул. Дебарске (на крају слепог дела улице), у периоду од 21.09.2023. до 30.09.2023. године.

Опширније
                           Радови у Милана Ракића

Радови у Милана Ракића

Током радова на изградњи угаоног једнострано узиданог стамбено - пословног објекта, а због монтаже крана , биће обустављен саобраћај, заузет тротоар и коловоз у ул. Милана Ракића испред КП 4003/85, у зони раскрснице са ул. Батутовом, у временском периоду од 23.09.2023. од 20.00 часова до 24.09.2023. године до 08.00 часова.

Опширније
                           Радови у Косте Стојановића

Радови у Косте Стојановића

Током радова на изградњи двострано узиданог стамбено-пословног објекта, које изводи „SANIDEI" д.о.о., „FILPIETRO“ д.о.о.  биће обустављен саобраћај, заузет коловоз у ул. Косте Стојановића испред бр. 6, у временском периоду од 20.09.2023. до 16.12.2023. године (средом и суботом).

Опширније
                           Обустављен саобраћај у Косовској

Обустављен саобраћај у Косовској

Током радова на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже, које изводи ЈКП "Београдски водовод и канализација", биће обустављен саобраћај у Косовској улици, од  дела ул. Нушићеве до улаза у Борбу, у периоду од 20.09.до 23.09.2023.године.

Опширније
                           Радови у Десанке Максимовић

Радови у Десанке Максимовић

Током извођења радова на отклањању околности којима се угрожава безбедност и здравље људи, објеката и саобраћаја, на постојећим линијским инфраструктурним објектима који су у надлежности ЈКП „Београдске електране“ (текуће одржавање), биће обустављен саобраћај, заузет и раскопан коловоз и део тротоара у ул. Десанке Максимовић, у зони раскрснице са ул. Крунском, у временском периоду од 21.09.2023. до 30.09.2023. године.

Опширније
                           Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Секретаријат за саобраћај обавештава грађане да ће у Земуну у периоду од 18.9. до 22. 9. 2023. године у улици Угриновачкој  бити настављени радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом.

 

 

Опширније
                           Прерасподела јавних саобраћајних површина у две кружне раскрснице на улици Партизанске авијације, наставак радова

Прерасподела јавних саобраћајних површина у две кружне раскрснице на улици Партизанске авијације, наставак радова

Током радова на реализацији техничке документације „Прерасподела јавних саобраћајних површина у две кружне раскрснице на улици Партизанске авијације, са обе стране денивелисаног укрштаја са Булеваром Арсенија Чарнојевића (бивши Аутопут Е70) у зони уливно - изливних рампи на бивши Аутопут“, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза (две саобраћајне траке) у ул. Партизанске авијације од изливне саобраћајнице из Булевара Арсенија Чарнојевића, смер ка Шиду, до уливне саобраћајнице у Булевар Арсенија Чарнојевића, смер ка Нишу и заузети делови коловоза у наведеним изливно – уливним саобраћајницама у Булевар Арсенија Чарнојевића, у периоду од 20.09.2023. до 04.10.2023. године.

Опширније
                           Обустављен саобраћај у Сарајевској

Обустављен саобраћај у Сарајевској

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут", биће обустављен саобраћај у Сарајевској улици, у периоду од 20.09.2023. до 28.09.2023. по фазама:
Фаза 1а: Обустава саобраћаја, заузеће коловоза у ул. Сарајевској у делу од ул. Савске до ул. Милоша Поцерца (проходна раскрсница са Вишеградском) у периоду од 20.09.2023. до 25.09.2023. године.
Фаза 1б: Обустава саобраћаја, заузеће коловоза у ул. Сарајевској у делу од ул. Савске до ул. Милоша Поцерца (затворена раскрсница са Вишеградском) у периоду од 26.09.2023. до 28.09.2023. године.

Опширније
                           Радови у Преспанској

Радови у Преспанској

Током радова на изградњи двострано узиданог угаоног стамбено-пословног објекта, које изводи „Z INVESTING TIM“ д.о.о. доћи ће до обуставе саобраћаја, заузећа  коловоза  и једног паркинг места, у ул. Преспанској испред раскрснице са ул. Војислава Илића, у временском периоду од 16.09.2023. до 14.10.2023. године, сваког уторка и суботе.        

Опширније
                           Радови на објекту  у Ковачевој бр. 17

Радови на објекту  у Ковачевој бр. 17

Током  радова на изградњи једнострано  узиданог стамбеног објекта, које изводи „МЕТРО“ д.о.о., биће измењен режим саобраћај за време бетонирања у ул. Мис Ирбијевој , на КП 21874 КО Звездара,  објекат  у Ковачевој бр. 17, у периоду од 08.09.2023. до 27.10.2023. године, сваког петка у месецу.

Опширније
                           Прерасподела јавних саобраћајних површина у две кружне раскрснице на улици Партизанске авијације

Прерасподела јавних саобраћајних површина у две кружне раскрснице на улици Партизанске авијације

Током радова на реализацији техничке документације „Прерасподела јавних саобраћајних површина у две кружне раскрснице на улици Партизанске авијације, са обе стране денивелисаног укрштаја са Булеваром Арсенија Чарнојевића (бивши Аутопут Е70) у зони уливно - изливних рампи на бивши Аутопут“, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја, заузете крајње леве саобраћајне траке уз разделно острво, разделно острво и део раскрснице ул. Партизанске авијације – уливно – изливних саобраћајница у Булевар Арсенија Чарнојевића (Ауто – пут), у периоду од 17.09.2023. до 20.09.2023. године.

Опширније
                           Отворено првенство у триатлону 2023

Отворено првенство у триатлону 2023

Током организације манифестације Отворено првенство у триатлону 2023, биће обустављен саобраћај у улици Обреновачки пут (Савска магистрала), Радничка, Мост на Ади до раскрснице са улицом Омладинских бригада и на бициклистичкој стази: од Аде Циганлије до Старог железничког моста и на Мосту на Ади, дана 17.09.2023. године од 06.30 до 12.10 часова.

Опширније
                           Радови у Вукице Митровић

Радови у Вукице Митровић

Током извођења радова на изградњи двострано узиданог стамбено-пословног објекта на КП 2309/1 КО Врачар, а због снабдевања градилишта грађевинским материјалима, биће обустављен саобраћај, заузет коловоз у ул. Вукице Митровић, од КП 2309/1 до кућног броја 53 и два паркинг места у ул. Вукице Митровић испред бр. 53, у временском периоду од 20.09.2023. до 13.12.2023. године (средом).

Опширније
                           Уређење улице Мије Ковачевића

Уређење улице Мије Ковачевића

Током радова на уређењу уличних површина према техничкој документацији „Уређење улице Мије Ковачевића од кружне раскрснице „Богословија“ до Вишњичке улице“, које изводи ЈКП „Београд пут", биће измењен режим саобраћаја у ул. Мије Ковачевића, од кружне раскрснице „Богословија“ до раскрснице са Булеваром деспота Стефана, смер ка Булевару деспота Стефана, у периоду од 17.09.2023. до 15.10.2023. године.

Опширније