Измена режима саобраћаја у Јаковачком Кормадину

Измена режима саобраћаја у Јаковачком Кормадину

Током радова на асфалтирању и уређењу улица, које изводи ЈП „Путеви Београда“, биће измењен режим саобраћаја као и заузет коловоз у ул. Јаковачки Кормадин, на територији општинe Сурчин, у временском периоду од 18.6.2024. до 05.07.2024. године, по фазама.

Опширније
                           Измена режима саобраћаја у Земуну

Измена режима саобраћаја у Земуну

Током радова на изградњи дистрибутивне гасоводне мреже, које изводи Јавно предузеће „Србијагас”, биће измењен режим саобраћаја, заузет и раскопан део коловоза, тротоара и зелене површине, у оквиру регулације улица Цара Душана и Батајнички друм, на територији општине Земун, у временском периоду од 19.06.2024. до 05.09.2024.  

Опширније
                           Обустава саобраћаја у Булевару краља Александра

Обустава саобраћаја у Булевару краља Александра

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП „Београд пут“, биће обустављен саобраћај у једној коловозној траци, као и заузет коловоз у Булевару краља Александра од ул. Ресавске до раскрснице са улицама Таковска – Кнеза Милоша, смер ка ул. Таковској, на територији општина Врачар и Палилула, у временском периоду од 17.06.2024. од 22 часа до 21.06.2024. до 04 часа.

Опширније
                           Измена режима саобраћаја на Новом Београду

Измена режима саобраћаја на Новом Београду

Током радоа на изградњи топловодног прикључка, које изводи ЈКП „Београд пут“, биће измењен режим саобраћаја, заузети и раскопани делови коловоза, тротоара и паркинга  у ул. Тошин бунар и Булевару Милутина Миланковића, у временском периоду од 18.06.2024.  до 17.07.2024. године.

Опширније
                           Обустава саобраћаја у ул. Гола бара

Обустава саобраћаја у ул. Гола бара

Током радова на реконструкцији друмског моста, које изводи ЈП „Путеви Београда“, биће обустављен саобраћај, као и заузет коловоз на друмском мосту, у ул. Гола бара у Ушћу, на територији општине Обреновац, у временском периоду од од 14.06.2024. до до 14.01.2025. године.

Опширније
                           Измена режимa саобраћаја у Војвођанској у Сурчину

Измена режимa саобраћаја у Војвођанској у Сурчину

Током радова које изводи Електродистрибуција Србије д.о.о. биће измењен режим саобраћаја у ул. Војвођанској, у зони раскрснице са ул. Миодрага Петровића Чкаље и Деспота Стефана, на територији општинe Сурчин, у периоду од 15.06.2024. године до 16.6.2024. године.

Опширније
                           Обустава саобраћаја у Херцеговачкој

Обустава саобраћаја у Херцеговачкој

Дана 17.06.2024. године у периоду од 13.00 до 24.00 часа и дана 18.06.2024. године у периоду од 13.00 до 24.00 часа доћи ће до  заузећа коловоза и обуставе саобраћаја, у ул. Херцеговачкoj од ул. Карађорђеве до ул. Железничке ради одржавања приредбе.

Опширније
                           Измена режима саобраћаја у Булевару револуције

Измена режима саобраћаја у Булевару револуције

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП „Београд пут“, биће измењен режим саобраћаја, као и заузет део коловоза у Булевару револуције, између улица Савске (Београдске) и Книнске, на територији општине Гроцка, у временском пеиооду од 17.06.2024. до 30.06.2024. године.

Опширније
                           Измена режима саобраћаја - Стари град

Измена режима саобраћаја - Стари град

Током радова на прегледу и поправци елемената тролејбуске контакт траке, које изводи ГСП „БЕОГРАД“, Београд – Стари град, биће измењен режим саобраћаја, заузет коловоз и тротоар у ул. Краља Милана, од ул. Кнеза Милоша до ул. Теразије, као и ул. Теразије и ул. Коларчевој, на територији општине Стари град, у временском периоду од 22.06.2024. до 01.09.2024. године.

Опширније
                           Обустава саобраћаја у Летићевој улици

Обустава саобраћаја у Летићевој улици

Током радова на рехабилитацији моста, које изводи ЈП „Путеви Београда“, биће обустављен саобраћа као и заузет коловоз, на мосту преко рукавца Топчидерске реке у Летићевој улици, на територији општине Раковица, у временском периоду од од 15.06.2024. до 7.02.2025. године.

Опширније
                           Измена режима саобраћаја на Вождовцу

Измена режима саобраћаја на Вождовцу

Током радова на изградњи два кабловска вода, које изводи „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. из Београда, биће измењен режим саобраћаја, заузет и раскопан део тротоара и коловоза, у ул. Јове Илића и ул. Пуковника Пурића, на територији општина Вождовац, у временском периоду од 14.6.2024. до 20.6.2024. године, по фазама. 

 

Опширније
                           Обустава саобраћаја у ул. Витезова Карађорђеве звезде

Обустава саобраћаја у ул. Витезова Карађорђеве звезде

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП „Београд пут“, биће обустављен саобраћај и заузет део коловоза у ул. Витезова Карађорђеве звезде, на делу од ул. Данилове до ул. Јованке Радаковић, на територији општине Звездара, у временском периоду од 8.6.2024. до 8.7.2024. године.

Опширније
                           Обустава саобраћаја у ул. Светог Јоакима и Ане

Обустава саобраћаја у ул. Светог Јоакима и Ане

Током радова циљу обезбеђивања услова за сигурно и безбедно одвијање саобраћаја, које изводи ЈП „Путеви Београда“, биће обустављен саобраћај и заузет део коловзау у ул. Светог Јоакима и Ане, од кућног броја 61 до кућног 
броја 69, Међулужје, на територији општине Младеновац, у временском периоду од 6.6.2024. до 31.12.2024. године.

Опширније
                           Измена режима саобраћаја у Булевару Зорана Ђинђића

Измена режима саобраћаја у Булевару Зорана Ђинђића

Током радова на на обављању комуналне делатности, које изводи ЈКП „Београд пут“, биће измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза као и крајња десна саобраћајна трака у Булевару Зорана Ђинђића, после раскрснице са ул. Шпанских бораца, смер ка Булевару уметности, на територији општине Нови Београд, у временском периоду од 10.05.2024. до 21.06.2024. године.

Опширније
                           Измена режима саобраћаја у Египатској (Земунска)

Измена режима саобраћаја у Египатској (Земунска)

Током радова на обављању комуналне делатности, које изводи ЈКП „Београд пут“, биће измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза као и крајња десна саобраћајна трака у ул. Египатској (Земунској), између раскрснице са улицама Војвођанска – Гандијева и ул. Тошин бунар, на територији општине Нови Београд, у временском периоду од 07.06.2024. до 25.06.2024. године.

Опширније