Одељење за привремени режим саобраћаја

мапа заузећа улица радовима и манифестацијама
Чиме се бавимо
                     Захтевање решења на привремену измену режима саобраћаја због радова на инфраструктурној мрежи и објектима
                     Захтевање решења на привремену измену режима саобраћаја због радова на инфраструктурној мрежи и објектима
                     Сагласност на привремену измену режима саобраћаја због одржавања манифестација на јавној саобраћајној површини
                     Сагласност на привремену измену режима саобраћаја због одржавања манифестација на јавној саобраћајној површини
                     Сагласност на привремену измену режима саобраћаја због постављања тезги и привремених објеката на јавној саобраћајној површини за време одржавања манифестација
                     Сагласност на привремену измену режима саобраћаја због постављања тезги и привремених објеката на јавној саобраћајној површини за време одржавања манифестација
                         Манифестација "Србија наде"

Манифестација "Србија наде"

Поводом одржавања манифестације "Србија наде" 26.5.2023. године у периоду од 13 до 24  часа доћи ће до посебне организације саобраћаја као и затварања за саобраћај у улицама које гравитирају према платоу Народне скупштине.  

Измене у режиму саобраћаја, посебна организација, као и обустављање саобраћаја вршиће се у складу са динамиком трајања скупа, као и пристизањем и одласком посетиоца.

                         Одржавање "Спасовданске литије"

Одржавање "Спасовданске литије"

Град Београд као и сваке године организује прославу градске славе  Вазнесење Господње - Спасовдан.

Ове године Спасовдан се празнује 25. маја.

Церемонија подразумева пролазак Спасовданске литије централним градским улицама.

Почетак литије је у 17:30 часова у улици Краља Милана.

                         Наставак радова у Вишњичкој

Наставак радова у Вишњичкој

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја ул. Вишњичкој, од раскрснице са ул. Вука Врчевића до раскрснице са ул. Миријевски булевар, заузет део коловоза у ул. Вишњичкој, од раскрснице са ул. Војводе Мицка Крстића до раскрснице са ул. Вука Врчевића (левa саобраћајнa тракa у оба смера),  у временском периоду од 25.05.2023. до 15.06.2023. године.
 

                         Браће Баџак затворена за саобраћај

Браће Баџак затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће обустављен саобраћај у ул. Браће Баџак (од ул. Војводе Путника до продајног објекта „LIDL“), на територији општине Младеновац, у временском периоду од 24.05.2023. године до 04.06.2023. године.

                         Изградња регионалног вода Макиш - Младеновац

Изградња регионалног вода Макиш - Младеновац

Током  радова на изградњи регионалног вода Макиш - Младеновац, прикључак за насеља на подручју јужног дела ГО Гроцка, везни цевовод на подручју ГО Сопот, које изводи Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, биће измењен режим саобраћаја, на делу од КП 4350 КО Сопот до раскрснице са ул. Милована Јовичића и ул. Витоке Живановића, у периоду од 11.06.2023. до 17.09.2023. године, по фазама.

                         Радови у Војводе Шупљикца

Радови у Војводе Шупљикца

Током радова на изградњи трансформаторске станице, које изводи Електроизградња Србија,  биће заузет и раскопан тротоар, као и прелази на траси ул. Булевар краља Александра, Војовде Шупљикца и Средачкој, по фазама, у периоду од 23.05. до 06.06.2023. године.

                         Прешевска улица затворена за саобраћај

Прешевска улица затворена за саобраћај

Ради извођења радова на изградњи двострано узиданог стамбеног објекта, доћи ће до обуставе саобраћаја и заузећа дела коловоза ул. Прешевској испред бр. 24 у временском периоду од 25.05.2023. до 29.06.2023. године (четвртком и суботом).

                         Алексе Ненадовића затворена за саобраћај

Алексе Ненадовића затворена за саобраћај

Током радова на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже,  које изводи JKП „Београдски водовод и канализација“, биће обустављен саобраћај у ул. Алексе Ненадовића од ул. Макензијеве до ул. Његошеве (радови на коловозу и паркингу), у периоду од 22.05.2023. до 30.07.2023. године.

                         Светолика Лазе Лазаревића

Светолика Лазе Лазаревића

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена ул. Светолика Лазе Лазаревића, од Радничке до Љешке, у периоду од 22.05. до 31.05.2023. године.

                         Радови у Војвођанској

Радови у Војвођанској

Током радова на изградња дела саобраћајнице С9 и радова на реконструкцији дела Војвођанске улице, које изводи Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. биће измењен режим саобраћаја у Војвођанској улици, у оквиру КП 3214/9 КО Сурчин, у временском периоду од 20. 05. до 30. 06. 2023. године.
 

 
 

                         Радови у Обреновцу

Радови у Обреновцу

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће обустављен саобраћај, заузет коловоз у ул. Немањиној од ул. Фрушкогорске до ул. Шумарице у Обреновцу, у периоду од 20. 05. до 04. 06. 2023.

                         Радови у Реснику

Радови у Реснику

Током радова на изградњи секундарне фекалне  канализације, које изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. за саобраћај ће бити затворена ул. Maвровска, Мандринска, Мавровска 2.део и Ратка Софијанића 2. део, у временском периоду од 17.5.2023. године до 09.06.2023. године. 

                         Пере Сегединца затворена за саобраћај

Пере Сегединца затворена за саобраћај

Током радова на изградњи објекта, а због демонтаже крана,  које изводи "SKYLAND" д.о.о. за саобраћај ће бити затворена ул. Пере Сегединца, у приоду од 22.05.2023. године до 23.05.2023. године.

                         Измена режима саобраћаја у Пожешкој улици

Измена режима саобраћаја у Пожешкој улици

Током извођења радова  на  демонтажи крана дана 21.05.2023. године, биће заузет део коловоза у  Пожешкој улици испред бр. 33.

                         Радови у Колашинској

Радови у Колашинској

Током извођења радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта, а због снабдевања градилишта грађевинским материјалима, биће обустављен саобраћај, заузет коловоз у ул. Колашинској испред бр. 31, дана 20.05.2023. године.

                         Радови у Шумадијској

Радови у Шумадијској

Током радова на изградњи објекта, које изводи Грађевинска дирекција Србије, за саобраћај ће бити затворена улица Шумадијска, на углу са ул. Цара Душана у Земуну у временском периоду од 19.05.2023. године до 21.05.2023. године.

                         Радови у Булевару деспота Стефана

Радови у Булевару деспота Стефана

Током радова на изградњи подземног електроенергетског вода, које изводи Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ биће измењен режим саобраћаја, заузети и раскопани делови коловоза у Булевару деспота Стефана између ул. Стеријине и раскрснице са улицама Драгослава Срејовића – Поенкареова, у периоду од 16.05.2023. до 21.05.2023. године.

                         Радови у Подморничара Ђорђа Митровића

Радови у Подморничара Ђорђа Митровића

Током  радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта, а због израде прикључка на кишну канализациону мрежу, које изводи „MIKON COMPANY“ д.о.о. и „МЕМА“ д.о.о.  биће обустављен саобраћај,  заузет и раскопан део коловоза и тротоара ул. Подморничара Ђорђа Митровића испред КП 1712/8 КО Миријево, у временском периоду од 18.05.2023. до 20.05.2023. године.

                         Редовно одржавање пешачког пролаза на Теразијама

Редовно одржавање пешачког пролаза на Теразијама

Током радова на текућем (редовном) одржавању, рехабилитацији силазишта пешачког пролаза Теразије код бр. 20 - силаз код хотела „Москва“, које изводи ЈКП "Београд пут", биће заузет део тротоара и подземног пешачког пролаза Теразије код бр. 20, у временском периоду од 23.05.2023. године до 01.06.2023. године.

                         Радови у Хекторовићевој

Радови у Хекторовићевој

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут" биће обустављен саобраћај у ул. Хекторовићевој, од краја слепог дела улице до ул. Гершићеве, дана 16.05.2023. године, и обустављен саобраћај у ул. Хекторовићевој од ул. Батутове до ул. Гершићеве, дана 17.05.2023. године.

                         Радови у Ћуковачкој и Стевана Дукића

Радови у Ћуковачкој и Стевана Дукића

Током радова на изградњи секундарне канализационе мреже, које изводи Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда,  за саобраћај ће бити затворене ул. Ћуковачка и Стевана Дукића , у периоду од 15.5.2023. до 18.06.2023. године, по фазама.

                         Грге Андријановића затворена за саобраћај

Грге Андријановића затворена за саобраћај

Током радова на изградњи секундарне фекалне канализационе мреже, које изводи Град Београд,  за потребе  Дирекције за грађевинско земљиште и иградњу Београда ЈП, за саобраћај ће бити затворена ул. Грге Андријановића, 2. део, у периоду  од 12.5.2023. до 18.5.2023. године.

                         Редовно одржавање Теразијског тунела

Редовно одржавање Теразијског тунела

Током радова на редовном одржавању Теразијског тунела, које изводи ЈКП "Београд пут", биће затворена крајња десна трака ка Новом Београду у периоду од 13.05. у 22 до 14.05. у 06 часова и затворена крајња десна трака ка граду, у периоду од 14.05. у 22 до 15.05.2023. у 06 часова.

                         Улица Љубичица затворена за саобраћај

Улица Љубичица затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут",  за саобраћај ће бити затворена ул. Љубичица, од Тополе до Октобарске, у периоду од 15.05. до 10.06.2023. године.

 

 

                         Радови у Добрачиној, од Господар Јевремове до Цара Душана

Радови у Добрачиној, од Господар Јевремове до Цара Душана

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена ул. Добрачина, од Господар Јевремове до Цара Душана, са раскрснциом улица Добрачина са Господар Јовановом, у периоду од 15.05. до 16.05.2023. године.

                         Радови у Добрачиној, од Господар Јевремове до Васе Чарапића

Радови у Добрачиној, од Господар Јевремове до Васе Чарапића

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут" за саобраћај ће бити затворена ул. Добрачина, од Господар Јевремове до Васе Чарапића, у периоду од 17.05. до 10.06.2023. године.

                         Наставак радова у Вишњичкој

Наставак радова у Вишњичкој

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће заузет део коловоза у ул. Вишњичкој, од раскрснице са ул. Војводе Мицка Крстића до раскрснице са приступном саобраћајницом за паркинг гаражу Тржног центра „BIG FASHION“ (левa саобраћајнa тракa у оба смера) и у ул. Вишњичкој, од раскрснице са ул. Војводе Мицка Крстића до раскрснице са ул. Вука Врчевића (левa саобраћајнa тракa, смер ка ул. Вука Врчевића), у периоду од 14.05.2023. до 28.05.2023. године.

                         Радови у делу улица Кумодрашке, Краљевачке, Калничке и Данила Бојовића

Радови у делу улица Кумодрашке, Краљевачке, Калничке и Данила Бојовића

Током радова на реконструкцији дистрибутивне топловодне мреже са прикључцима у заштитном појасу, у делу улица Кумодрашке, Краљевачке, Калничке и Данила Бојовића, које изводи ЈКП "Београдске електране", биће обустављен саобраћај у ул. Данила Бојовића кoд раскрснице са ул. Калничком, у периоду од 11.05.2023. до 30.05.2023. године; обустављен саобраћај у ул. Калничкој, код раскрснице са ул. Данила Бојовића, обустављен саобраћај у ул. Данила Бојовића код раскрснице са ул. Калничком, и измењен режим саобраћаја у раскрсници улица Калничка – Данила Бојовића, у периоду од 31.05.2023. до 06.06.2023. године. и измењен режим саобраћаја у ул. Калничкој, од ул. Кумодрашке до ул. Данила Бојовића, у периоду од 07.06.2023. до 01.07.2023. године.

                         Стевана Филиповића затворена за саобраћај

Стевана Филиповића затворена за саобраћај

У ул. Стевана Филиповића доћи ће до обуставе саобраћаја по фазама током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут".

Фаза 2: од ул. Лоле Рибара до ул. Милована Нићифоровића у периоду од 16.05.2023. до 24.05.2023. године.
Фаза 3: од ул. Милована Нићифоровића до пружног прелаза у периоду од 12.05.2023. до 15.05.2023. године.

                         Дула Караклајића затворена за саобраћај

Дула Караклајића затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена ул. Дула Караклајића у Лазаревцу, од Бранка Радичевића до Воке Савић,  од 12.05. до 22.05.2023. године.

                         Радови под саобраћајем у улици Вука Караџића

Радови под саобраћајем у улици Вука Караџића

Због постављања платформе за улаз/излаз и кретање возила и механизације и постављања грађевинске скеле саобраћај ће бити отежан у улици Вука Караџића  у временском периоду од 10.05.2023. године до 31.07.2023. годин

                         Улица Николаја Салтикова затворено за саобраћај

Улица Николаја Салтикова затворено за саобраћај

Током извођења радова на редовном одржавању које изводи ЈП "Путеви Београда" за саобраћа ће бити затворена улица Николаја Салтикова у насељу Алтина на делу од кућног броја 20 до улице Владимира Јовановића у временском периоду од 9.5. до 30.6. 2023. године.

                         Радови под саобраћајем

Радови под саобраћајем

Током извођења радова на искључењу са Аутопута за Закреб према тржном центру "Змај" у периоду од 9.5. до 22.6.2023. године доћиће до измене  режима саобраћаја на прилаој саобраћајници од бензинске пумпе Змај према ТЦ Змај.

                         Улице Стара и Гардошка у Земуну затворе за саобраћај

Улице Стара и Гардошка у Земуну затворе за саобраћај

Током извођења радова ЈП "Путеви Беогрда" на поправци постојећих и изради нових јавних саобраћајних површина изведених од ситне камене коцке  улице Стара и Гардошка биће затворене за саобраћај у периоду од 9.5. до 20.6.2023. године.

                         Традиционални вашар у Младеновцу

Традиционални вашар у Младеновцу

Током одржавања вашара у Младеновцу у улици Краља Петра I, на делу од раскрснице са ул. Николе Пашића до раскрснице са ул. Јанка Катића и од раскрснице са ул. Јанка Катића до раскрснице са ул. Војводе Путника у Младеновцу,  доћи ће до обуставе саобраћајау временском периоду од 13.05.2023. у 22.00 до 14.05.2023. године у 24.00 часа.

                         Видовданска у Сурчину затворена за саобраћај

Видовданска у Сурчину затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена  ул. Видовданска, на територији градске општине Сурчин, у периоду од 27.03.2023. до 15.05.2023. године.

                         Ударне десетине затворена за саобраћај

Ударне десетине затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут" за саобраћај ће бити затворена у ул. Ударне десетине, на територији градске општине Сурчин, у периоду од 27.03.2023. до 15.05.2023. године.

                         Радови у Немањиној у Обреновцу

Радови у Немањиној у Обреновцу

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева на територији града Београда, које изводи ЈКП "Београд пут", биће обустављен саобраћај, заузет коловоз у ул. Немањиној од ул. Фрушкогорске до ул. Александра Аце Симовића, у периоду од 06.05.2023. до 19.05.2023. године.

                         Преспанска улица затворена за саобраћај уторком, четвртком и суботом

Преспанска улица затворена за саобраћај уторком, четвртком и суботом

Током радова на изградњи двострано узиданог угаоног стамбено-пословног објекта  у периоду од 04.05.2023. до 29.07.2023. године Преспанска улица испред раскрснице са улом Војислава Илића биће затворена за саобраћај  сваког уторка, четвртка и суботе.

                         Наставак радова у Вишњичкој

Наставак радова у Вишњичкој

Током радова на редовном одржавању ул. Вишњичкој, од раскрснице са ул. Војводе Мицка Крстића до раскрснице са ул. Миријевски булевар, биће измењен режим саобраћаја у ул. Вишњичкој, од раскрснице са ул. Војводе Мицка Крстића до раскрснице са приступном саобраћајницом за паркинг гаражу Тржног центра „BIG FASHION“ (левa саобраћајнa тракa у оба смера), у временском периоду од 04.05.2023. до 26.05.2023. године.

                         Радови у Лазаревцу

Радови у Лазаревцу

Током  радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена ул. Дула Караклајића у Лазаревцу, од Воке Савић до Димитрија Туцовића, у периоду од 03.05. до 16.05.2023. године.

                         Улица генерала Хорватовића затворена за саобраћај средом и петком

Улица генерала Хорватовића затворена за саобраћај средом и петком

Током извођења радова, биће заузет део коловоза у улици Генерала Хорватовића испред бр. 63, у временском периоду од 03.05.2023. до 16.08.2023. године.

                         Адмирала Гепрата и Добрињска током првомајских празника затворене за саобраћај

Адмирала Гепрата и Добрињска током првомајских празника затворене за саобраћај

Током првомајских празника у периоду од 30.04.2023. од 17.30 часова до 01.05.2023. године до 07.00 часова, у лице Адмирала Гепрата   и  Добрињска биће затворене за саобраћај.  

                         Улица Милована Маринковића затворена за саобраћај

Улица Милована Маринковића затворена за саобраћај

Током радова  на монтажи крана у периоду од 29. до 30.4.2023. године,  улица  Милована Маринковића на делу од улице Јошаничка до улице Генерала Анрија биће затворена за саобраћај. 

                         Радови под саобраћајем у Устаничкој улици

Радови под саобраћајем у Устаничкој улици

Током извођења радова на монтажи крана, у ул. Устаничкој испред бр. 98, у временском периоду од 01.05.2023. године до 02.05.2023. године, биће заузети део тротоара и коловоза. 

                         Улице Васе Пелагића, Андре Николића и Завише Црног затворене за саобраћај

Улице Васе Пелагића, Андре Николића и Завише Црног затворене за саобраћај

Током извођења радова на изградњи дистрибутивнe топловодне мреже са прикључцима  у делу улица Васе Пелагића и Андре Николића и Завише Црног  у периоду од 27.4. до 22.8.2023. године долазиће фазно до обуставе саобраћаја и измене режима саобраћаја 

                         Радови под саобраћајем у улици Пилота Михаила Петровића

Радови под саобраћајем у улици Пилота Михаила Петровића

Током радова на поправци кварова на постојећој уличној канализационој мрежи и објектима  у улици Пилота Михаила Петровића на територији општине Раковица, између улица Хумски пут и  Mајора Омера Мехића (Миле Димић), долазиће фазно до измене режимасаобраћаја у периоду од 27.4 до 27.5.2023. године.

                         Наставак радова Електромрежа Србије у Булевару деспота Стефана

Наставак радова Електромрежа Србије у Булевару деспота Стефана

Током  8. и 9. фазе  радова   на изградњи подземног електроенергетског 110 kV вода од ТС Београд 1 - ТС Београд 6, на територији општине Палилула, у Београду у периоду од 26.04. до 06.05.2023. године доћи ће до измене саобраћаја у Булевару деспота Стефана између улица Стојана Новаковића и Стеријине

                         Радови у насељу БЕЛВИЛ

Радови у насељу БЕЛВИЛ

Током радова ЈКП „Београдске електране” у периоду од 26.4. до 1.9.2023. године долазиће фазно до измене режима саобраћаја у насељу Белвил  тј. улицама Ђорђа Станојевића, од трамвајско-аутобуског депоа ГСП-а до улаза у насеље Белвил и ул. Јурија Гагарина   

                         Улица Сестара Крстоношић у Јакову затворена за саобраћај

Улица Сестара Крстоношић у Јакову затворена за саобраћај

Улица Сестара Крстоношић у Јакову  у периоду од 24.4. до 4.6.2023. године, биће затворена за саобраћај.

                         Партизанска улица у Добановцима затворена за саобраћај

Партизанска улица у Добановцима затворена за саобраћај

Партизанска улица у Добановцима на делу од раскрснице са ул. Земунском до ул. Архимедове (окретница аутобуса) биће затворена за саобраћај у периоду од 25.4. до 15.5.2023. године.

                         Радови у Вишњичкој

Радови у Вишњичкој

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја ул. Вишњичкој, од раскрснице са ул. Војводе Мицка Крстића до раскрснице са ул. Миријевски булевар и заузет део коловоза у ул. Вишњичкој, од раскрснице са ул. Војводе Мицка Крстића до раскрснице са приступном саобраћајницом за паркинг гаражу Тржног центра „BIG FASHION“ (левa саобраћајнa тракa у смеру ка ул. Војводе Мицка Крстића) и у ул. Вишњичкој, од раскрснице са приступном саобраћајницом за паркинг гаражу Тржног центра „BIG FASHION“ до раскрснице са ул. Диљском (левa саобраћајнa тракa у оба смера),  по фазама, прелазна фаза 3 и 4, у временском периоду од 22.04.2023. до 14.05.2023. године.

                         Радови у Главној

Радови у Главној

Током радова на реконструкцији улице Главне у Земуну, које изводи Град Београд, за потребе Секретаријата за инвестиције, биће обустављен саобраћај, заузет и раскопан коловоз и тротоар у ул. Авијатичарски трг од ул. Главне до раскрснице са улицама Карађорђева – Стевана Марковића и у ул. Главној од ул. Авијатичарски трг до ул. Давидовићеве, фаза 1 у временском периоду од 25.04.2023. до 24.06.2023. године.  

                         Манифестација "Јевремова - улица сусрета"

Манифестација "Јевремова - улица сусрета"

Током манифестације "Јевремова - улица сусрета", биће затворена за саобраћај Господар Јевремова, од  ул. Вишњићеве до ул. Кнегиње Љубице, у периоду од 21.04.2023. у 23 часа до 22.04.2023. у 23 часа.

                         Невесињска затворена за саобраћај

Невесињска затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавања, које изводи ЈКП "Београд пут" биће затворена за саобраћај ул. Невесињска, од Његошеве до Макензије, у периоду од 24.04. до 28.04.2023. године.

                         Добрачина затворена за саобраћај

Добрачина затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут",  за саобраћај ће бити затворена ул. Добрачина, од Господар Јевремове до Цара Душана, у периоду од 24.04. до 15.05.2023. године.

                         36. Београдски маратон

36. Београдски маратон

Због одржавања 36. Београдског маратона, током 22. и 23.04.2022. године, доћи ће до измене режима и обуставе саобраћаја на београдским улицама предвиђеним трасама маратона као и у улицама на прилазима траса, у периоду од у периоду од 22.04. у 22 часа до 23.04.2023. године у 18 часова.

                         Радови у Косте Стојановића

Радови у Косте Стојановића

Током радова на изградњи двострано узиданог стамбено-пословног објекта, а због снабдевања градилишта грађевинским материјалима, биће заузет део коловоза у ул. Косте Стојановића испред бр. 6, у временском периоду од 26.04.2023. до 14.06.2023. године (средом и суботом).

                         Мике Аласа затворена за саобраћај

Мике Аласа затворена за саобраћај

Током радова на изградњи секундарне водоводне мреже, које изводи Град Београд за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. за саобраћај ће бити затворена ул. Мике Аласа од ул. Цара Уроша до ул. Сибињанин Јанка, у периоду од 20.04.2023. до 24.04.2023. године.

                         Милована Маринковића затворена за саобраћај

Милована Маринковића затворена за саобраћај

Током радова на изградњи слободностојећег стамбено-пословног објекта, које изводи „IKJB HOME“ д.о.о. за саобраћај ће бити затворена ул. Милована Маринковића између улица Генерала Анрија и Јошаничке, у периоду од 22.04.2023. до 23.04.2023. године.

                         Радови у Вишњичкој

Радови у Вишњичкој

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева на територији града Београд, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза (левa саобраћајнa тракa у оба смера) у ул. Вишњичкој, од раскрснице са приступном саобраћајницом за паркинг гаражу Тржног центра „BIG FASHION“ до раскрснице са ул. Диљском, фаза 3, у временском периоду од 14.04.2023. до 30.04.2023. године.

                         Измена режима саобраћаја у ул. Палих бораца у Винчи

Измена режима саобраћаја у ул. Палих бораца у Винчи

Током радова на асфалтирању и уређењу улица и општинских путева, које изводи ЈП "Путеви Београда", биће измењен режим саобраћаја у ул. Палих бораца у делу од ул. Паје Јовановића до ул. Винчанске у Винчи, по фазама, у периоду од 14.04.2023. до 02.08.2023. године.

                         Радови у Дунавској у Болечу

Радови у Дунавској у Болечу

Током радова на асфалтирању и уређењу улица и општинских путева, које изводи ЈП "Путеви Београда", биће измењен режим саобраћаја у ул. Дунавској у делу од ул. Маршала Тита до ул. 7. јула у Болечу, по фазама, у периоду од 14.04.2023. до 02.08.2023. године.

                         Радови у Булевару деспота Стефана

Радови у Булевару деспота Стефана

Током радова на изградњи подземног електроенергетског 110 kV вода, које изводи Акционарско друштво „Електромрежа Србије“, биће измењен режим саобраћаја  режима саобраћаја, у Булевару деспота Стефана од ул. Поречке до ул. Јована Авакумовића и измењен режим саобраћаја у раскрсници Булевара деспота Стефана и ул. Поречке, у периоду од 18.04.2023. до 27.04.2023. године.

                         Средња затворена за саобраћај

Средња затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП  "Београд пут", саобраћај ће бити затворен у ул. Средњој, од Праве до Степеничке, у периоду од 14.04. до 30.04.2023. године.

                         Средња затворена за саобраћај

Средња затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП  "Београд пут", саобраћај ће бити затворен у ул. Средњој, од Праве до Степеничке, у периоду од 14.04. до 30.04.2023. године.

                         Панте Тутунџића затворена за саобраћај

Панте Тутунџића затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут",  за саобраћај ће бити затворена ул. Панте Тутунџића, на деоници од Генерала Михајла Недељковића до Данила Лекића Шпанца са раскрсницама, у периоду од 15.04. до 21.04.2023. године.

                         Радови у Улици Мира

Радови у Улици Мира

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја у ул. Мира, у Сурчину, у периоду од 18.4.2023. до 30.4.2023. године.

                         Вељка Влаховића у Лазаревцу затворена за саобраћај

Вељка Влаховића у Лазаревцу затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена  ул. Вељка Влаховића у Лазаревцу, на делу од ул. Јанка Стајчића до ул. Бранислава Нушића,у ул. Вељка Влаховића, на делу од ул. Бранислава Нушића до ул. Обрада Радивојевића, у периоду од 14.4.2023. до 30.4.2023. године.

                         Лоле Рибара у Железнику затворена за саобраћај

Лоле Рибара у Железнику затворена за саобраћај

Током радова на изградњи секундарне мреже фекалне канализације у постојећој регулацији ул. Лоле Рибара, које изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, за саобраћај ће бити затворена ул. Лоле Рибара у Железнику, у периоду 18.04.2023. до 9.5.2023. године.

                         Радови у Вишњичкој

Радови у Вишњичкој

Током радова на изградњи спортско-рекреативног центра СД Раднички, које изводи ЈП ,,Србија гас" Нови Сад, биће измењен режим саобраћаја у ул. Вишњичкој, од Миријевског булевара  до раскрснице са Сланачким путем, у периоду од 11.4.2023. до 6.7.2023. године.

                         Кондина затворена за саобраћај

Кондина затворена за саобраћај

Током снимања филма „Return to silent hill/room 318“, за саобраћај ће бити затворена ул. Кондина (у делу од ул. Косовске до ул. Мајке Јевросиме), у периоду од 12.04.2023. од 07.00 часова до 13.04.2023. до 23.00 часа.

 

 

                         Волгина затворена за саобраћај

Волгина затворена за саобраћај

Током радова на поправци постојеће и изради нове камне коцке, које изводи ЈП "Путеви Београда", биће затворена за саобраћај Ул. Волгина од уласка у Опсерваторију до Вељка Дугошевића, у периоду од 10.04. до 08.07.2023. године.

                         Радови у Вукице Митровић

Радови у Вукице Митровић

Током радова на изградњи двострано узиданог стамбено-пословног објекта, а због снабдевања градилишта грађевинским материјалима, биће затворен саобраћај, заузет коловоз у ул. Вукице Митровић, код кућног броја 53 и два паркинг места у ул. Вукице Митровић испред бр. 53, у временском периоду од 12.04.2023. до 23.08.2023. године (средом).

                         Славонска затворена за саобраћај

Славонска затворена за саобраћај

Током радова на изградњи секундарне канализационе мреже, које изводи Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, за саобраћај ће бити затворена ул. Славонска, на делу између ул. Цара Душана и Добановачке и у делу  раскрснице ул. Славонске и ул. Добановачке, у периоду од 1.5.2023. до 30.5.2023. године.

 

 

                         Радови у Карађорђевој

Радови у Карађорђевој

Током радова на замени челичних конзолних елемената – носача стубова јавне расвете на мосту преко реке Саве, у продужетку Бранкове улице, које изводи ЈП "Путеви Београда", биће затворено за саобраћај , заузети делови коловоза, тротоара и степеништа на делу ул. Карађорђеве испод Бранковог моста (на делу од зоне раскрснице са ул. Црногорском смер према ул. Париској), у периоду од 7.4.2023. до 30.4.2023. године, у временском интервалу од 23.45 до 04.00 часа.

                         Радови у Вишњичкој

Радови у Вишњичкој

Током  радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза (левa саобраћајнa тракa у оба смера) у ул. Вишњичкој, од раскрснице са приступном саобраћајницом за паркинг гаражу Тржног центра „BIG FASHION“ до раскрснице са ул. Миријевским булеваром, по фазама,  у временском периоду од 07.04.2023. до 13.04.2023. године.
 

                         Радови у Грге Андријановића, Крњача

Радови у Грге Андријановића, Крњача

Током радова на изградњи секундарне фекалне канализационе мреже, које изводи Град Београд за потребе дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. за саобраћај ће бити затворена ул. Грге Андријановића  1. део  (слепи део), у периоду од 06.04.2023. до 18.5.2023. године.

                         Толстојева затворена за саобраћај

Толстојева затворена за саобраћај

Током радова на изградњи стамбеног објекта за саобраћај ће бити затворена ул. Толстојева, испред броја 42, у периоду од 12.4.2023. до 13.04.2023.

                         Француска затворена за саобраћај

Француска затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена ул. Француска, од ул. Цара Душана до ул. Браће Југовића, у периоду од 07.04.2023. од 22 часа до 10.04.2023. до 04 часа.

                         Измена режима саобраћаја у Косте Јовановића

Измена режима саобраћаја у Косте Јовановића

Током радова на реконструкцији у заштитном појасу секундарне водоводне мреже у постојећој регулацији ул. Косте Јовановића, које изводи Град Београд, за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. биће измењен режим саобраћаја у Улици Косте Јовановића, од раскрснице са ул. Јошаничком до раскрснице са ул. Лепеничком, у периоду од 08.04.2023. до 06.06.2023. године, по фазама.

                         Улица Панте Тутунџића затворена за саобраћај

Улица Панте Тутунџића затворена за саобраћај

Током извођења радова на редовном одржавањуа улица Панте Тутунџића од  улице Генерала Михајла Недељковића до Данил Лекића Шпанца , биће затворена за саобраћај у периоду  од 05.04. до 11.04.2023. године.

                         Улица Вељка Влаховића у Лазаревцу затворена за саобраћај

Улица Вељка Влаховића у Лазаревцу затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању улица у Лазаревцу у периоду од 6.4. до 25.4.2023. године за саобраћај ће бити затворена улица Вељка Влаховића, на делу од ул. Јанка Стајчића до ул. Бранислава Нушића и од улице Бранислава Нушића до ул. Обрада Радивојевића по фазама. 

                         Наставак радова Електромрежа Србије у Булевару деспота Стефана

Наставак радова Електромрежа Србије у Булевару деспота Стефана

Током  5. и 6. фазе  радова  на изградњи подземног електроенергетског 110 kV вода од ТС Београд 1 - ТС Београд 6 доћи ће до измене саобраћаја у Булевару деспота Стефана између улица Цвијићеве и Поречке, на територији општине Палилула, у Београду у периоду од 4.4. до 13.4.2023 године.

                         Улица Херојска у насељу Дражањ затворена за саобраћај

Улица Херојска у насељу Дражањ затворена за саобраћај

Улица Херојска у насељу Дражањ биће затворена за саобраћај у периоду од 10.4. до 10.6.2023. године.

                         Улица Исидорa Стојановићa на Aлтини затворена за саобраћај

Улица Исидорa Стојановићa на Aлтини затворена за саобраћај

Током радова на асфалтирању и уређењу улица и општинских путева које изводи ЈКП " Београд пут"  ул. Исидорa Стојановићa биће затворена за саобраћај у периоду од 3.4. до 25.5.2023. године. 

                         Радови у пешачком пролазу код хотела Москва

Радови у пешачком пролазу код хотела Москва

Током извођења радова на текућем (редовном) одржавању, рехабилитацији силазишта пешачког пролаза Теразије код бр. 20 - силаз код хотела „Москва“, биће заузет део тротоара и подземног пешачког пролаза Теразије код бр. 20, у временском периоду од 01.04.2023. године до 22.05.2023. године.

                         Босанска улица затворена за саобраћај

Босанска улица затворена за саобраћај

Током извођења радова на изградњи кишне и фекалне  канализације које обавља Дирекција за грађевинско земљиште и иградњу  Београда ЈП улица  Босанска на делу од Тршћанске  до Драгана Ракића биће затворена за саобраћај у периоду од 1.4. до 9.4. 2023.године. 

                         Улица учитеља Милоша Јанковића затворена за саобраћај

Улица учитеља Милоша Јанковића затворена за саобраћај

Током радова које изводи ЈКП "Београд пут" у периоду од 5.4. до 13. 4. 2023.године,  улица Учитеља Милоша Јанковића биће затворена за саобраћај на делу од ул. Милана Ракића  до ул. Прешевске и од ул. Прешевске до ул. Чингријине.

                         Измена саобраћаја у Булевару деспота Стефана

Измена саобраћаја у Булевару деспота Стефана

Током   4. фазе  радова  на изградњи подземног електроенергетског 110 kV вода од ТС Београд 1 - ТС Београд 6 доћи ће до измене саобраћаја у раскрсници Булевара деспота Стефана и ул. Цвијићеве, на територији општине Стари град, у Београду у периоду од 1.4. до 3.4.2023 године.

                         Радови под саобраћајем у Вишњичкој улици

Радови под саобраћајем у Вишњичкој улици

Током извођења радова на редовном одржавању улица режим саобраћаја ће бити измењен у улици Вишњичка, од раскрснице са приступном саобраћајницом за паркинг гаражу Тржног центра „BIG FASHION“ до раскрснице са ул. Миријевским булеваром у периоду од 31.3. до 6.4.2023. године.

                         Раковачки карневал

Раковачки карневал

Током органиазције манифестације Раковички карневал, за саобраћај ће бити  затворена  улица Патријарха Јоаникија од Видиковачког венца до Пилота Нихајла Петровића, дана 02.04.2023. године од 06 до 18. сати

                         Снимање ТВ серије Недеља

Снимање ТВ серије Недеља

Због потреба  снимања ТВ серије и филма "Недеља" у периоду од 30.03 до 02.04.2023. године од 07.00 часова до 19.00. часова доћи ће до обуставе саобраћаја у ул. Јеврејској (део од ул. Солунске до ул. Високог Стевана)

                         Затворена за саобраћај улица Благоја Паровића

Затворена за саобраћај улица Благоја Паровића

Улица Благоја Паровића на делу између улица Жарковачке и Београдског батаљона  биће затворена за саобраћај у периоду од 30.3. до 27.6.2023. године 

                         Душана Вукасовића затворена за саобраћај

Душана Вукасовића затворена за саобраћај

Током извођења радова на изградњи секундарне канализационе мреже на подручју старог језгра Земуна улица Душана Вукасовића биће затворена за саобраћај у периоду од 29.3. до 20.4.2023.године. 

                         Толстојева затворена за саобраћај

Толстојева затворена за саобраћај

Током радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта, које изводи ,,GIA" д.о.о. за саобраћај ће бити затворена ул. Толстојева бр. 42, у периоду 28.3.2023. до 29.3.2023. године.

                         Шумадијска затворена за саобраћај

Шумадијска затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена ул. Шумадијска од ул. Цара Душана до раскрснице са улицама Скопљанска – Војвођанска – Мостарска, у периоду од 28.03.2023. до 05.04.2023. године.

 

 

                         Радови у Младеновцу

Радови у Младеновцу

Током радова на асфалтирњу и уређењу улица, које изводи ЈП "Путеви Београда", биће измењен режим саобраћаја у ул. Николе Пашића у Младеновцу, на делу од ул. Миће Ђукића до  старе окретнице, у дужини од 3,5 km, у периоду од 25.3.2023. до 21.7.2023. године.

                         Иванковачка затворена за саобраћај

Иванковачка затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена ул. Иванковачка, од Краљице Марије до Кнез Данилове, од 27. 03, до 02.04.2023. године.

                         Радови у Коларчевој

Радови у Коларчевој

Током  радова на редовном одржавању, рехабилитацији силазишта пешачког пролаза „Албанија“ - силаз код ул. Коларчева бр. 7, које изводи ЈП "Путеви Београда", биће заузет део подземног пешачког пролаза „Албанија“, у временском периоду од 27.03.2023. године до 25.05.2023. године.

                         Светосавска затворена за саобраћај

Светосавска затворена за саобраћај

Током  радова на изградњи секундарне канализационе мреже, које изводи Град Београд, за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. за саобраћај ће бити затворена Светосавска улица, од раскрснице са ул. Гундулићевом и ул. Рајачићевом до раскрснице са ул. Дубровачком, у периоду од 27.03.2023.  до 13.04.2023. године.

                         Радови у Француској

Радови у Француској

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена Француска улица, од ул. Цара Душана до ул. Господар Јевремове, у периоду од 24.03.2023. од 22 часа до 27.03.2023. до 04 часа и од ул. Господар Јевремове до ул. Браће Југовић, у периоду од 31.03.2023. од 22 часа до 03.04.2023. до 04 часа.

                         Радови у Јанка Катића, Младеновац

Радови у Јанка Катића, Младеновац

Током радова на асфалтирању коловоза, које изводи ЈП "Путеви Београда" биће измењен режим саобраћаја у ул. Јанка Катића на делу од ул. Краљице Марије до ул. Вука Караџића, у периоду од 23.03.2023. до 20.07.2023. године, по фазама. 

                         Радови у Кораћици

Радови у Кораћици

Током радова на асфалтирању коловоза, које изводи ЈП "Путеви Београда", доћи ће до обуставе саобраћаја у ул. Јована Војиновића Јоце на делу од Космајског пута до Петкајске улице у Кораћици, у периоду од 23.03.2023. до  20.07.2023. године, по фазама.

                         Радови на проширењу саобраћајнице Улице нова 47

Радови на проширењу саобраћајнице Улице нова 47

Током радова на проширењу саобраћајнице Улице нова 47 ( од Улице  пуковника Миленка Павловића до улице Нова 30), које изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј:П. биће измењен режим саобраћаја измена режима саораћаја у ул. Новосадској, Драге Михаиловић, Јована Бранковића  и Катице Опачић, у периоду од 23.3.2023. до 26.3.2023. године.

                         Наставак радова у Вишњичкој

Наставак радова у Вишњичкој

Током  радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза (левa саобраћајнa тракa у оба смера) у ул. Вишњичкој, од раскрснице са ул. Диљском до раскрснице са Пут за Аду Хују, у периоду од 23.03.2023. до 07.04.2023. године.
 

                         Јовице Васиљевића затворена за саобраћај

Јовице Васиљевића затворена за саобраћај

Током радова на изградњи секундарне  фекалне канализационе мреже, које изводи град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. за саобраћај ће бити затворена ул. Јовице Васиљевића,  од бр. 96 до бр. 1, у периоду од 18.3.2023. до 18.05.2023. године.

                         Радови у Војводе Степе

Радови у Војводе Степе

Током радова на изградњи секундарне фекалне канализационе мреже, које изводи Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. биће измењен режим саобраћаја у ул. Војводе Степе, на делу између ул. Гуњак и ул. Калемарске,  у насељу Кумодраж, у периоду од 20.03.2023. до 20.05.2023. године.

                         Вукице Митровић затворена за саобраћај

Вукице Митровић затворена за саобраћај

Током радова на изградњи двострано узиданог стамбено-пословног објекта, а због монтаже крана, биће затворен саобраћај, заузет коловоз и пет паркинг места у ул. Вукице Митровић, од раскрснице са ул. Јиречековом до кућног броја 72, дана 26.03.2023. године.

                         Улица Црвено барјаче затворена за саобраћај

Улица Црвено барјаче затворена за саобраћај

Током  радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће затворен саобраћај  у ул. Црвено барјаче, од раскрснице са ул. Бело врело до раскрснице са ул. Браће Вучковића, у временском периоду од 22.03.2023. до 29.03.2023. године.

                         Радови у Вишњичкој

Радови у Вишњичкој

Током извођења радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут" биће измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза (левa саобраћајнa тракa у оба смера) у ул. Вишњичкој, од раскрснице са ул. Диљском до раскрснице са Миријевским булеваром, у периоду од 18.03.2023. до 22.03.2023. године.

                         Наставак радова у Париској и Улици кнеза Симе Марковића

Наставак радова у Париској и Улици кнеза Симе Марковића

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева на територији града Београда, за саобраћај ће бити затворене  улице Париска – Кнез Симе Марковића – Косанчићев венац и у ул. Кнез Симе Марковића до ул. Краља Петра и од ул. Краља Петра до раскрснице са улицама Поп Лукина - Иван Бегова, у периоду од 18.03.2023. до 23.03.2023. године по фазама.

                         Призренска у Земуну затворена за саобраћај

Призренска у Земуну затворена за саобраћај

Током извођења радова на двострано узиданом стамбено-пословном објекту, а због монтирања крана, које изводи „GRIFON NTC” д.о.о. биће затворен саобраћај у ул. Призренској испред бр. 5-7,  дана 18.03.2023. године.

                         Радови у Лазаревцу

Радови у Лазаревцу

Током радова на изградњи јавне подземне гараже, које изводи Град Београд, за потребе  Дирекције за грађевинско земљиште  и иградњу  Београда ЈП, биће измењен режим саобраћаја у Улици Душана Недељковића, од раскрснице са улицом Ђуре Јакшића до раскрснице улица Карађорђева, Димитрија Туцовића и Душана Недељковића, у Лазаревцу, у временском периоду од 17.3.2023. до 1.7.2023. године.

                         Херцег Стјепана затворена за саобраћај

Херцег Стјепана затворена за саобраћај

Током снимања филма, дана 17.03.2023. од 09.00 часова до 19.00. часова доћи ће до обуставе саобраћаја у ул. Херцег Стјепана (део од ул. Венизелосове до ул. Сењанина Иве).

                         Радови у Грочанској

Радови у Грочанској

Током радова на реконструкцији у заштитном појасу секундарне дистрибутивне водоводне мреже, које изводи Град Београд за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. биће измењен режим саобраћаја у делу ул. Грочанске део између ул. Томе Максимовића, споредни део и раскрснице са улицама Томе Максимовића и Велимира Теодоровића, у периоду од 18.03.2023. до 04.04.2023. године.

                         Радови на Бранковом мосту

Радови на Бранковом мосту

Током радова на замени челичних конзолних елемената – носача стубова јавне расвете на мосту преко реке Саве, у продужетку Бранкове улице, које изводи ЈП "Путеви Београда", биће затворене за саобраћај леве саобраћајне траке у оба смера, у периоду од 15.03. до 22.04.2023. и од 25.04. до 25.05.2023. године.

                         Наставак радова у Булевару деспота Стефана

Наставак радова у Булевару деспота Стефана

Током радова на изградњи подземног електроенергетског вода, које изводи акционарско друштво „Електромрежа Србије“, биће измењен режим саобраћаја у Булевару деспота Стефана између раскрснице са улицама Милана Кашанина (Палмотићева) – Цариградска и раскрснице са ул. Цвијићевом, у периоду од 15.03.2023. do 05.04.2023. године.

                         Војводе Довезенског и Арадска затворене за саобраћај

Војводе Довезенског и Арадска затворене за саобраћај

Током радова на изградњи секундарне канализационе мреже, које изводи Град Београд за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. за саобраћај ће бити  затворене ул. Војводе Довезенског и Арадска, од Булевара краља Александра до ул. Хекторовићеве, у периоду од 14.03.2023. до 11.06.2023. године.

                         Шумадијска затворена за саобраћај

Шумадијска затворена за саобраћај

Током радова на изградњи објекта, које изводи Грађевинска дирекција Србије, за саобраћај ће бити затворена Шумадијска улица у периоду од 14.03.2023.до 19.03. 2023. године.

                         Улица Ауто-пут за Загреб (у делу од ул. Др Жоржа Матеа до ул. Партизанске авијације) затворена за саобраћај

Улица Ауто-пут за Загреб (у делу од ул. Др Жоржа Матеа до ул. Партизанске авијације) затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", доћи ће до заузећа коловоза и обуставе саобраћаја у ул. Ауто-пут за Загреб (у делу од ул. Др Жоржа Матеа до ул. Партизанске авијације),  у периоду од 11.03.2023. године до 15.03.2023. године.

                         Париска затворена за саобраћај

Париска затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева на територији града Београда, за саобраћај ће бити затворена  ул. Париска од раскрснице са Булеваром војводе Бојовића – Карађорђева до раскрснице са улицама Кнеза Симе Марковића – Косанчићев венац, у периоду од 13.03.2023. до 17.03.2023. године.

                         Радови у Виноградској

Радови у Виноградској

Током радова на реконструкцији дела кружног тока за потребе привременог уклапања у новопројектовано стање деонице пута Нови Београд - Сурчин, као наставак аутопута Е-763, Београд - Пожега, које изводе ЈП „Путеви Србије“, ЈП „Путеви Београда“, ЈКП „Београдски водовод и канализација“, „Телеком Србија“, „CETIN“ д.о.о. и „Електродистрибуција Србије“д.о.о. биће измењен режим саобраћаја и затворен саобраћај у Виноградској улици, и измењен режим саобраћаја на делу коловоза кружне раскрснице и  улице Др Ивана Рибара, у временском периоду од 12.03.2023. до 31.03.2023. године.

                         Радови у Реснику

Радови у Реснику

Током радова које изводи Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. биће затворене за саобраћај улице 8 септембра, Ратка Софијанића, Мавровска, Мавровска 2. део, Мандаринска и Ратка Софијанића у Реснику, у периоду од 9.3.2023. године до 29.4.2023. године.

                         Радови у Булевару деспота Стефана

Радови у Булевару деспота Стефана

Током радова на изградњи подземног електроенергетног вода, које изводи Акционарско друштво „Електромрежа Србије“, биће измењен режим саобраћаја у Булевару деспота Стефана између раскрснице са улицама Милана Кашанина (Палмотићева) – Цариградска и раскрснице са улицама Будимска – Војводе Добрњца у периоду од 07.03.2023. до 17.03.2023. године. 

                         Радови у Даниловој

Радови у Даниловој

Током радова на изградњи секундарне водоводне мреже, које изводи Град Београд, за потребе  Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу  Београда ЈП, за саобраћај ће бити затворена Улица Данилова, на делу од Витезова Карађорђеве звезде до кућног броја 7, у периоду од 07.03.2023.  до 5.4.2023. године.

                         Радови на углу Делиградске и Немањине

Радови на углу Делиградске и Немањине

Током  радова на постављању средства за оглашавање, које изводи „DIGITAL PRINTING CENTER“ д.о.о.  биће заузет део коловоза, тротоара и три паркинг места у ул. Делиградској испред КП 1140 КО Савски венац, на углу са ул. Немањином бр. 46 и заузет део тротоара у ул. Немањиној испред бр. 46, у временском периоду од  03.03.2023. до 09.03.2023. године ( радови ће се изводити искључиво ноћу у временском периоду од 23:00 до 05:00 часова).

                         Радови на раскрсници Незнаног јунака и Косте Рацина

Радови на раскрсници Незнаног јунака и Косте Рацина

Током радова на изградњи дела секундарне мреже водовода, које изводи Град Београд, за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. биће заузет и раскопан коловоз у зони раскрснице ул. Незнаног јунака и ул. Косте Рацина, у временском периоду од 06.03.2023. до 19.03.2023. године.

                         Пролећна и Улица Топола затворене за саобраћај

Пролећна и Улица Топола затворене за саобраћај

Током радова на изградњи секундарне фекалне канализационе мреже, које изводи Град Београд,  за потребе  Дирекције за грађевинско земљиште и иградњу  Београда ЈП, за саобраћај ће бити затворена ул. Пролећна и  Топола, у периоду од 04.03.2023. до 15.04.2023. године.

                         Радови у Вишњичкој

Радови у Вишњичкој

Током извођења радова на редовном одржавању улица и општинских путева на територији града Београд, биће измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза (левa саобраћајнa тракa у оба смера) у ул. Вишњичкој, од раскрснице са Пут за Ада Хују до раскрснице са ул. Миријевски булевар, у временском периоду од 04.03.2023. до 26.03.2023. године. 
 

                         Радови у Чардаклијиној

Радови у Чардаклијиној

Током четири фазе радова на изградњи и реконструкцији  секундарне мреже водовода, које изводи Град Београд за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., за саобраћај ће бити затворена Чардаклијина улица, а затим и измењен режим саобраћаја у истој улици, у периоду од 04.03.2023. године до 02. 04. 2024. године.

                         Радови на реконструкцији топловода на Новом Београду

Радови на реконструкцији топловода на Новом Београду

Током радова на реконструкцији дистрибутивног топловода са прикључцима – „М3“ у заштитном појасу у кругу топлане „Нови Београд“ у блоку 68, које изводи ЈКП "Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја у ул. Атифашистичке борбе,  у зони раскрснице  са  ул. Јурија Гагарина, у периоду од 6.3.2023. године до 30.03.2023. године.

                         Радови под саобраћајем у Вука Караџића

Радови под саобраћајем у Вука Караџића

Због постављања подлоге/платформе за улаз/излаз и кретање возила и механизације укупне маса веће од 3,5t биће заузет део тротоара у ул.  Вука Караџића, на делу од  ул. Студенског трга до ул. Кнез Михаилове, а због постављања непроходне грађевинске скеле биће заузет део тротоара на углу ул. Кнез Михаилове и ул. Вука Караџића испред бр. 6 у периоду од 1.3.2023. до 30.04.2023. године.

                         Радови у Толстојевој

Радови у Толстојевој

Током радова на изградњи  стамбеног објекта за саобраћај ће бити затворена Толстојева улица, испред броја 42, у временском периоду 1.3.2023. до 04.03.2023. године.

                         Радови на реконструкцији топловода на Новом Београду

Радови на реконструкцији топловода на Новом Београду

Током радова на реконструкцији дистрибутивног топловода са прикључцима – „М2“, које изводи ЈКП,, Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја у Булевару уметности, на деоници од ауто пута (Е 75) до Милутина Миланковића и у Улици Милутина Миланковића од раскрснице са Улицом Булевар уметности до раскрснице са Улицом Ђорђа Станојевића, у периоду од 1. марта 2023. до 20. 05. 2023. године.

                         Милана Кашанина затворена за саобраћај

Милана Кашанина затворена за саобраћај

Током радова на изградњи подземног електроенергетског вода, које изводи акционарско друштво „Електромрежа Србије“ за саобраћај ће бити затворена ул. Милана Кашанина (Палмотићева), угао са Булеваром деспота Стефана и измењен режим саобраћаја у Булевару деспота Стефана, угао са ул. Милана Кашанина (Палмотићева), у периоду од 01.03.2023. до 06.03.2023. године.

                         Обимни радови на уличној мрежи Београда током 2023. године

Обимни радови на уличној мрежи Београда током 2023. године

Секретаријат за саобраћај обавештава грађане о планираним обимним радовима који ће се изводити на територији града Београда, почев од 1. марта, а који ће значајније утицати на стање на саобраћајној мрежи.

                         Рада Кончара затворена за саобраћај

Рада Кончара затворена за саобраћај

Током радова на уклањању објеката са катастарске парцеле, за саобраћај ће бити затворена Улица Рада Кончара, на деоници између улица Угриновачке и Загорске, дана 26.02.2023. године.

                         Добропољска затворена за саобраћај средом и суботом

Добропољска затворена за саобраћај средом и суботом

Током радова на изградњи стамбеног објекта, које изводи ,,ARCOSITE"  д.о.о. за саобраћај ће бити затворена Добропољска улица, у периоду од 22.02.2023. до 22.04.2023. сваке среде и суботе у месецу. 

 

                         Радови на углу ул. Царице Милице бр. 2 и ул. Зелени венац

Радови на углу ул. Царице Милице бр. 2 и ул. Зелени венац

Током извођења радова на реконструкцији, адаптацији и санацији дела објекта, које изводи „Brankov Business Centar“ д.о.о. биће заузет тротоар непроходном грађевинском скелом, на углу ул. Царице Милице бр. 2 и ул. Зелени венац, у временском периоду од 18.02.2023. до 31.07.2023. године.

                         Радови у насељу Кумодраж селу

Радови у насељу Кумодраж селу

Током радова на изградњи секундарне фекалне канализационе мреже, које изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, за саобраћај ће бити затворене ул. Стара Порте, Ковачка, Војканово сокаче, Јасмина, Винарска, Ђурђевданска и Михољска , у насељу Кумодраж село, у периоду од 17.02.2023. до 20.7.2023. године.

                         Радови на Тргу у Сурчину

Радови на Тргу у Сурчину

Током поправке саобраћајних површина изведених од ситне камене коцке на Тргу у Сурчину, које изводи ЈП "Путеви Београда", биће измењен режим саобраћаја у ул. Војвођанској и Браће Пухаловић, у периоду од 15.03.2023.. до 03.04.2023. године.

                         Измена режима саобраћаја у Омладинских бригада

Измена режима саобраћаја у Омладинских бригада

Током радова на санацији коловоза, које изводи ЈКП "Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја у Улици Омладинских бригада, у зони са раскрсницом Булевара хероја са Кошара, у периоду од 13.02.2023. до 19.02.2023. године.

                         Радови у зони Трга републике

Радови у зони Трга републике

Током радова на санацији каменог коловоза у зони Трга републике, које изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, биће измењен режим саобраћаја у ул. Македонској и Васе Чарапића, у периоду од 09.02.2023. до 15.02.2023. године. 

                         Старца Вујадина затворена за саобраћај

Старца Вујадина затворена за саобраћај

Током извођења радова на адаптацији и санацији пословног простора бр. 1 бб,  у згради пословних услуга у Булевару краља Александра бр. 186, а због бетонирања и снабдевања градилишта грађевинским материјалима, биће затворен саобраћај, заузет коловоз у ул. Старца Вујадина, на углу са Булеваром краља Александра, дана 19.02.2023. године (недеља).
 

                         Радови у Господар Јовановој

Радови у Господар Јовановој

Током монтаже крана, коју изводи „ТРИ ТИМ ГРАДЊА“ д.о.о. за саобраћај ће бити затворена ул. Господар Јованова, на деоници између улица Доситејеве и Добрачине, у периоду од 11.02.2023. до 12.02.2023. године.

                         Улица Средња затворена за саобраћај

Улица Средња затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена  ул. Средња од ул. Праве до ул. Степеничке, у периоду од 11.03.2023. до 31.03.2023. године.

                         Радови на проширењу саобраћајнице Улице нова 47

Радови на проширењу саобраћајнице Улице нова 47

Током радова на проширењу саобраћајнице Улице нова 47 , које изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београд, биће измењен режим саораћаја у ул. Новосадској, Драге Михаиловић, Јована Бранковића 2. део  и Катице Опачић, у периоду 06.02.2023. до 22.03.2023. године.

                         Радови у Голсвордијевој

Радови у Голсвордијевој

Током извођења радова на демонтажи крана, које изводи „GRANIT INVEST“ д.о.о. биће заузет коловоз и 15 паркинг места у ул. Голсвордијевој од Булевара краља Александра до ул. Хаџи Ђерине, дана 05.02.2023. године.

 

                         Радови у пешачком пролазу Теразије

Радови у пешачком пролазу Теразије

Током радова на редовном одржавању, реконструкцији силазишта пешачког пролаза Теразије код бр. 19 - силаз код Робне куће, које изводи ЈП "Путеви Београда", биће заузет део тротоара и подземног пешачког пролаза Теразије код бр. 19, у временском периоду од 07.02.2023. године до 31.03.2023. године.
 

                         Војводе Пријезде затворена за саобраћај

Војводе Пријезде затворена за саобраћај

Током радова на демонтажи крана, које изводи IKJB HOME, за саобраћај ће бити затворена Улица Војводе Пријезде, испред броја 8, у периоду од 04.02.2023. до 05.02.2023. године

                         Радови у Нушићевој

Радови у Нушићевој

Током радована на уређењу и санацији (текућем одржавању) подземног пешачког пролаза Нушићева бб у Београду, које изводи ЈП "Путеви Београда" биће заузет део тротоара и подземног пешачког пролаза Нушићева бб, у временском периоду од 26.01.2023. године до 24.03.2023. године.

                         Радови у Колашинској

Радови у Колашинској

Током извођења радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта, а због снабдевања градилишта грађевинским материјалима, биће затворен саобраћај, заузет коловоз у ул. Колашинској испред бр. 31, у временском периоду од 28.01.2023. год. до 26.04.2023. год. (средом и суботом).

                         Снимање у Добрачиној

Снимање у Добрачиној

Дана 21.01.2023. током трајања снимања ТВ серије, од 07:00 часова до 19:00 часова доћи ће до повремене обуставе саобраћаја  у једној коловозној траци (смер ка ул. Господар Јовановој) у ул. Добрачиној (у делу од ул. Господар Јевремове до ул. Господар Јованове).

                         Вађење часног крста за  Богојављање у Земуну

Вађење часног крста за  Богојављање у Земуну

Дана 19.01.2023. године у периоду од 11:30 до 12 сати, за саобраћај ће бити затворене улице Његошева, Главна, Господска и Кеј ослобођења, током манифеатације Вађење часног крста за Богојављање, општине Земун.  

                         Централна прослава Богојављања на Ади Циганлији

Централна прослава Богојављања на Ади Циганлији

Дана 19.01.2023. године у периоду од 10:45 до 11:30 сати за саобраћај ће бити затворене улица Висока (од Кировљеве до Радничке) и Радничка (од Кировљеве до улаза на Аду Циганлију), током организације централне прославе Богојављања на Ади Циганлији. 

                         Богојављање - пливање за Часни крст у Сурчину

Богојављање - пливање за Часни крст у Сурчину

Дана 19.01.2023. у периоду од 11:00 часова до 12:00 часова, биће обустављен саобраћај у ул. 11. октобар, ул. Марка Милановића и ул. Стевана Радишића, у Сурчину ради одржавања манифестације „Богојављање - пливање за Часни крст“.

                         Радови у Прешевској

Радови у Прешевској

У временском периоду од 17.01.2023. до 30.03.2023. године биће обустављен саобраћај и заузет део коловоза у ул. Прешевској испред бр. 24, током радова на изградњи двострано узиданог стамбеног објекта (уторком, четвртком и суботом), које изводи „UMM CONSTRUCTION“ д.о.о.

                         Дочек Српске Нове године

Дочек Српске Нове године

Током организације Новогодишњег програма -  Улица отвореног срца, у временском периоду од 13.01.2023. у 19 до 14.01.2023. године у 03 сата,  за саобраћај ће бити затворена ул. Васе Чарапића од Трга републике до Добрачине, Коларчева,  Македонска од Дечанске до Трга републике,  Теразије (за смер кретања возила ка Тргу републике затворено је за саобраћај од Трга Николе Пашића до Коларчеве, а за смер кретања возила ка Тргу Славија затворено је за саобраћај од Коларчеве до Призренске), Трг Николе Пашића у смеру кретања возила од Драгослава Јовановића до Теразија.

                         Радови у Београдској

Радови у Београдској

Током бетоњерских радова на изградњи стамбеног објекта, које изводи SANIDEI доо, биће измењен режим саобраћаја у Београдској улици, суботама и недељама у периоду од 14.01.2023. године до 26.03.2023. године.

 

 

                         Радови у зони раскрснице Бањске и Ђуке Динић

Радови у зони раскрснице Бањске и Ђуке Динић

Током извођења радова на изградњи секундарне водоводне мреже, чији је инвеститор Град Београд, доћи ће до измене режима саобраћаја у зони раскрснице ул. Бањске и ул. Ђуке Динић,  у периоду од 23.01.2023. године до 21.02.2023. године, по фазама.

                         Радови у Цара Душана и Шумадијској

Радови у Цара Душана и Шумадијској

Током радова које изводи Грађевинска дирекција Србије, биће измењен режим саобраћаја у Улици Цара Душана у зони Улице Шумадијске (заузеће десне коловозне траке и тротоара)  и у Улици. Шумадијској (затварање за саобрћај и заузеће дела коловоза) по фазама, у периоду од 14.1.2023. до 29.01.2023. године.

                         Улица Милошев кладенац затворена за саобраћај

Улица Милошев кладенац затворена за саобраћај

Улица Милошев кладенац на углу са улицом Павла Савића током радова на изградњи саобраћајнице Ц10 у периоду од 15.1 до 07.03 2023. године биће затворена за саобраћај

                         Добрице Ћосића затворена за саобраћај

Добрице Ћосића затворена за саобраћај

Током реализације снимања ТВ спота за „IKEA“, чији је инвеститор ,,Brand Vision”д.о.о., дана 13.01.2023. од 07.00 часова до 18.00 часова, доћи ће до обуставе саобраћаја у ул. Добрице Ћосића, у делу од ул.Косанчићев венац до раскрснице са ул. Сребреничком.

                         Милована Лазаревића у Лазаревцу затворена за саобраћај

Милована Лазаревића у Лазаревцу затворена за саобраћај

Током радова  на реконструкцији дела улице и изградњи недостајуће инфраструктуре, које изводи Секретаријат за комуналне и стамбене послове за потреба Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, за саобраћај ће бити затворена Улица Милована Лазаревића у Лазаревцу, у периоду од 11.01.2023. до 31.05.2023. године.

                         Радови под саобраћајем у улицама Oблаковска, Саве Ковачевића, Мостарска,  Индустријска , Милета Церовића

Радови под саобраћајем у улицама Oблаковска, Саве Ковачевића, Мостарска,  Индустријска , Милета Церовића

Радови на изградњи регионалног водовода Макиш- Младеновац, прикључак за Врчин - Гроцку, које за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП изводи Град Београд, изводиће се под саобраћајем у улицама Oблаковска, Саве Ковачевић, Мостарска,  Индустријска , Милета Церовића у периоду од 11.1.2023. год. до 31.3.2023. године.

                         Радови у Милована Маринковића

Радови у Милована Маринковића

Током извођења радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта, а због прикључка објекта на водоводну и канализациону мрежу, биће затворен саобраћај, заузет и раскопан коловоз и тротоар у ул. Милована Маринковића испред бр. 17, у временском периоду од 10.01.2023. до 16.01.2023. године.
 

                         Волгина затворена за саобраћај

Волгина затворена за саобраћај

Током радова на поправци постојећих и изради нових јавних саобраћајних површина, које иводи ЈП "Путеви Београда", за саобраћај ће бити затворена Волгина улица од ул. Кордунашке до улаза у Астрономску опсерваторију Београд, у периоду од 09.01.2023. до 09.04.2023.

                         Радови под саобраћајем у улици Илије Милићевића

Радови под саобраћајем у улици Илије Милићевића

Током радова Београдског водовода и канализације у улици Илије Милићевића на делу од улице Ослобођења до улице Славка Милићевића доћиће до измене саобраћаја по фазама у периоду од 8.1. до 8.5.2023. године.

                         Затворене за саобраћај улице Кружни пут Кијево и Славка Миљковића

Затворене за саобраћај улице Кружни пут Кијево и Славка Миљковића

Ради извођења радова на изградњи дела обилазнице око Београда за саобраћај ће бити затворене улице Кружни пут Кијево и Славка Миљковића у периоду од 5.1. до 1.3.2023. године

                         Дочек Нове 2023. године

Дочек Нове 2023. године

Услед одржавања програма прославе Нове године на платоу испред Народне скупштине и на простору Београда на води доћи ће до измена у режиму саобраћаја на београдским улицама 30.12.2022. године и 01.01.2023. године. За саобраћај ће бити затворене следеће улице:

                         Македонска и Светогорска - УЛИЦА ОТВОРЕНОГ СРЦА

Македонска и Светогорска - УЛИЦА ОТВОРЕНОГ СРЦА

Током организације Новогодишњег програма- Улица отвореног срца , за саобраћаја биће затворене улице Македонска и Светогорска (од Дечанске до Таковске) и прилазе тим улицама из Нушићеве, Кондине, Влајковићеве, Палмотићеве и Стевана Сремца , у периоду од 6 до 20 часова,  01.01.2023. године.  

                         Борча - Улица отвореног срца

Борча - Улица отвореног срца

Затворена за саобраћај улица Братсва и јединства, на деоници од Ваљевског одреда до Беле Бартока дана 01.01.2022. године од 08 до 16 часова.

                         Сурчин новогодишњи програм - Улица отвореног срца

Сурчин новогодишњи програм - Улица отвореног срца

Током организације Новогодишњег програма- Улица отвореног срца у временском периоду од 01.01.2023. у 06 до 01.01.2023. године у 18 сата биће затворен за саобраћај  Трг Зорна Ђинђића у Сурчину од  Војвођанске до Галовачке.

                         Устаничка улица - улица Отвореног срца

Устаничка улица - улица Отвореног срца

Током организације Новогодишњег програма- Улица отвореног срца , биће затворенa за саобраћај  улицa Устаничка од Јужног булевара до Крушевачке, 01.01.2023. године од 07 до 15 сати

                         Пожешка улица- улица ОТВОРЕНОГ СРЦА

Пожешка улица- улица ОТВОРЕНОГ СРЦА

Током организације Новогодишњег програма- Улица отвореног срца , биће затворен саобраћај  у Пожешкој улици од ул. Кијевске до ул. Жарка Вуковића Пуцара, 01.01.2023. године од 1 до 17 сати

                         Београдска зима

Београдска зима

Током организације Новогодишњег програма- Београдскa зимa , биће затворен саобраћај  улици Мештровићевој од Димитрија Маринковића до Јована Бијелића, 30.12.2022. године од 12 до 13.30 сати

                         Радови под саобраћајем код Палате "Албаије"

Радови под саобраћајем код Палате "Албаије"

Током извођења радова на редовном одржавању, реконструкцији силазишта пешачког пролаза у ул. Кнез Михаиловој, код Палате „Албанија“, биће заузет део тротоара и подземног пешачког пролаза у ул. Кнез Михаиловој, код Палате „Албанија“, у временском периоду од 21.12.2022. године до 30.01.2023. године.

                         Улице у насељу Шангај у Батајници затворене за саобраћај

Улице у насељу Шангај у Батајници затворене за саобраћај

Током радова на изградњи секундарне водоводне мреже у Батајници у насељу Шангај за саобраћај ће бити затворене делови улица Бранка Живковића, Николе Демоње, Шангајска 1 део,   Младих горана и Белегишка у периоду од 8.1.2023. до 16.9.2023. године

                         Улица Сајмиште затворена за саобраћај током снимања филма

Улица Сајмиште затворена за саобраћај током снимања филма

Током снимања филма “Lost Country“, биће затворен саобраћај у ул. Сајмиште (од ул. Земунски пут 70 м у дужини у смеру ка Булевару Михајла Пупина) дана 15.12.2022. од 00:00 часова до 05:00 часова

                         Затворена за саобраћај улица Садика Рамиза

Затворена за саобраћај улица Садика Рамиза

Улица Садика Рамиза на делу од улице Бродарске до улица Славка Шландера у периоду од 11. до 14. 12.2022. године биће затворена за саобраћај

                         Радови под саобраћајем у Батутовој и Прешевској улици

Радови под саобраћајем у Батутовој и Прешевској улици

 

Током  радова на изградњи стамбено - пословног објекта на катастарској парцели 4003/85 КО Звездара, биће заузет део тротоара у ул. Батутовој и ул. Прешевској  у временском периоду од 10.12.2022. до 24.12.2022. године

                         Божићна улица затворена за саобраћај

Божићна улица затворена за саобраћај

 

Током радова на изградњи  секундарне фекалне канализације у периоду од 9.12. до 15.12.2022. доћи ће до затварање за саобраћај у Божићној улици на Вождовацу

                         Булевар ослобођења - трамвајска баштича затворена за саобраћај

Булевар ослобођења - трамвајска баштича затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању у Булевару ослобођења, код ресторана „Франш“ доћи ће до затварања саобраћаја у трамвајским баштицама,  у периоду од 9.12.  до 10.12. 2022. године.

                         Пастерова улица затворена за саобраћај

Пастерова улица затворена за саобраћај

Током извођења радова на редовном одржавањуа, за саобраћај ће бити затворена Пастерова улица од  Делиградске до др Суботића старијег у периоду од 10. до 11.12.2022. године

                         Радови у Булевару војводе Путника

Радови у Булевару војводе Путника

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут",  у периоду од 02.12.2022. од 22 часа до 05.12.2022. до 03 часа и 30 минута биће  затворен саобраћај у једној коловозној траци у Булевару војводе Путника, у смеру од Кнеза Милоша до зоне раскрснице са Булеваром кнеза Александра Карађорђевића, као и прилазне саобраћајнице на петљи Мостар. 

                         Нови Београд - Град отвореног срца

Нови Београд - Град отвореног срца

Током  организације манифестације Нови Београд - Град отвореног срца, биће затворена за саобраћај ул. Булевар Зорана Ђинђића, од Булевара Уметности до Омладинских бригада, у перидоу од 31.12. у 20 до 01.01.2023. у 18 сати.

                         Радови у Дравској

Радови у Дравској

Током извођења радова на изградњи двострано узиданог стамбеног објекта, а због демонтаже крана, биће затворен саобраћај, заузет коловоз у ул. Дравској испред броја 14 и укинуто осам паркинг места у ул. Дравској, (првих осам паркинг места), на делу од ул. Кајмакчаланске до ул. Жичке, у временском периоду од 03.12.2022. до 04.12.2022. год.

                         Радови у Омладинских бригада

Радови у Омладинских бригада

Радови на изградњи објекта, које изводи АЛЕКСАНДАР ГРАДЊА из Новог Сада, ул. Мише Димитријевића бр. 72, реализоваће се у ул.Омладинских бригада ,  угао са ул. Ђорђа Станојевића, и том приликом ће бити заузет део тротоара , бициклистичке стазе и део коловоза, у периоду од 29.11.2022. до 28.12.2022. године.

                         Радови у мајора Илића

Радови у мајора Илића

Током радова на изградњи објекта, које озводи ,,TERSSUS doo,  Ресавска бр. 23, Београд, биће измењен режим саобраћаја у ул. Мајора Илића, у периоду од 3.12.2022. до 04.12.2022. године, у интервалу  од 16.00 до 24.00 сата.

                         Деспота Ђурђа затворена за саобраћај

Деспота Ђурђа затворена за саобраћај

Током радова на поправци постојећих и изради нових јавних саобраћајних површина изведених од ситне камене коцке,  у улици Клаоничка, које изводи ЈП "Путеви Београда" , биће затворен саобраћај у ул. Деспота Ђурђа од Сибињанин Јанка до Наде Димић, у периоду од  28.11.2022. до 19.01.2023. године.

                         Милешевска затворена за саобраћај

Милешевска затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена  Милешевска улица, од Трнске до Радивоја Кораћа, у периоду од 28.11.2022. до 3.12.2022. године.

                         Радови у Партизанске авијације

Радови у Партизанске авијације

Током радова које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена  једна коловозна трака у ул. Партизанске авијације од Булевара Арсенија Чарнојевића (Ауто пут) до раскрснице са улицама Николе Добровића и Марка Челебоновића, а у другој слободној коловозној траци саобраћај ће се одвијати двосмерно, у периоду од 26.11.2022. до 07.12.2022. године

                         Трећи београдски полумаратон

Трећи београдски полумаратон

Током организације Трећег београдског полумаратаона  биће измењен режим саобраћаја на улицама Београда дана  27.11.2022. године.

                         Изградња пасареле на Обреновачком путу код „Темпа“

Изградња пасареле на Обреновачком путу код „Темпа“

Током извођења радова на изградњи пасареле на Обреновачком путу код „Темпа“ на деловима КП 12707/1, 12707/14 и 12707/32 КО Чукарица у оквиру регулације Савске магистрале, у складу са фактичким стањем на терену – прва фаза градње, а због испитивања челичне конструкције пробним оптерешењем, које изводи Град Београд, за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. биће затворен саобраћај, по фазама:

- Фаза 1: затворен саобраћај, заузет део коловоза (деснa коловознa тракa, смер ка Обреновцу) и тротоара (испред „Темпа“ и испред „Citroena“) на Савској магистрали (Обреновачки пут код „Темпа“), у временском периоду  од 30.11.2022. године од 22.00. часа до 01.12.2022. године до 05 часова.
-    Фаза 2: затворен саобраћај, заузет део коловоза (деснa коловознa тракa, смер ка Београду) и тротоара (испред „Темпа“ и испред „Citroena“) на Савској магистрали (Обреновачки пут код „Темпа“), у временском периоду  од 01.12.2022. године од 22.00. часа до 02.12.2022. године до 05 часова.

                         Радови у Радослава Грујића

Радови у Радослава Грујића

Током  радова на реконструкцији у заштитном појасу секундарне водоводне мреже у постојећој регулацији улице Радослава Грујића и Милешевске на деловима, које изводи Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда,  биће измењен режим и затворен саобраћај у ул. Радослава Грујића, од раскрснице са ул. Милешевском до кућног броја 18, у периоду од 23.11.2022. до 03.12.2022.године, по фазама.

                         Живојина Жујовића затворена за саобраћај

Живојина Жујовића затворена за саобраћај

Током радова на изградњи једнострано узиданог стамбено - пословног објекта, које изводи „GALAX EIENDOM RS“ д.о.о. биће затворен саобраћај, заузет део коловоза у ул. Живојина Жујовића испред бр. 19, уторком и петком, у периоду од 25.11.2022. до 29.11.2022. године. 

                         Радови у Краља Петра у Младеновцу

Радови у Краља Петра у Младеновцу

Током  радова на поправци постојећих и изради нових јавних саобраћајних површина изведених од ситне камене коцке (текуће одржавање), које изводи ЈП "Путеви Београда". биће затворен саобраћај, заузет и раскопан коловоз у ул. Краља Петра I, од раскрснице са ул. Јанка Катића до раскрснице са ул. Николе Пашића у временском периоду од 21.11.2022. до 09.01.2023. године.
 

                         Браће Амар затворена за саобраћај

Браће Амар затворена за саобраћај

Током радова на изградњи дистрибутивног топловода и топловодног прикључка и примарне подстанице, које изводи ЈКП "Београдске електране", биће затворен саобраћај, заузет и раскопан коловоз у ул. Браће Амар, од ул. Живка Давидовића до ул. Руђера Бошковића и у ул. Руђера Бошковића, у зони раскрснице са ул. Браће Амар, у временском периоду од 21.11.2022. до 10.12.2022.године.

                         Радови у Дубљанској

Радови у Дубљанској

Током демонтаже крана, коју изводи „Termin Invest“ д.о.о. у временском периоду од 26.11.2022. до 27.11.2022. године доћи ће до обуставе саобраћаја, заузећа коловоза и 16 паркинг места, у ул. Дубљанској, за потребе градилишта на кућном бр. 5. 

                         Измена режима саобраћаја у Партизанске авијације

Измена режима саобраћаја у Партизанске авијације

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће заузета једна коловозна трака, затворен саобраћај у једној коловозној траци у ул. Партизанске авијације, у периоду од 14. 11. 2022. до 25.11.2022. године, по фазама.

                         Босанска улица у Земуну

Босанска улица у Земуну

Током радова на изградњи секундарне фекалне  канализацијоне мрежекоје које изводи Дирекција за грађевинско земљиште и иградњу  Београда ЈП , за саобраћај ће бити затворена Босанска улица у Земуну од Тршћанске до Драгана Ракића , у периоду од 3.11.2022. до 15.12.2022. године

                         Радови на Бранковом мосту

Радови на Бранковом мосту

Током извођења радова на замени челичних конзолних елемената – носача стубова јавне расвете на мосту преко реке Саве, у продужетку Бранкове улице, које изводи ЈП "Путеви Београда", биће заузети делови коловоза (крајња лева саобраћајана трака у оба смера) на Бранковом мосту у продужетку Бранкове улице, у временском периоду од 14.11.2022. до 26.11.2022. и дана 28.11.2022. године.

                         Милешевска затворена за саобраћај

Милешевска затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће потпуно обустављен саобраћај у ул. Милешевској на делу од Трга Милене и Гаге (раскрсница са ул. Цара Николаја II) до ул. Бранка Крсмановића, у периоду од 13.11.2022. године до 15.11.2022. године. 

                         Клаоничка затворена за саобраћај

Клаоничка затворена за саобраћај

Током радова на поправци постојећих и изради нових јавних саобраћајних површина, које изводи ЈП "Путеви Београда", за саобраћај ће бити затворена Улица Клаоничка,  на деоници од раскрснице са ул. Сибињаниин Јанка до раскрснице са ул. Деспота Ђурђа, у периоду од  16.09.2022. до 30.11.2022. године.

                         Радови у Ђорђа Станојевића

Радови у Ђорђа Станојевића

Током радова које изводе ЈКП "Београдске електране", биће заузет и раскопан коловоз у Улици Ђорђа Станојевића, на деоници од Булевара Црвене Армије до депоа ГСП-а, у периоду од 09.11.2022.год. до 22.12.2022. године.

                         Дубровачка затворена за саобраћај

Дубровачка затворена за саобраћај

Током радова на реконструкцији водоводне мреже, које изводи ЈКП "Београдски водовод и канализација", за саобраћај ће бити затворена Дубровачка улица, на делу од Цара Душана до Деспота Ђурђа, у периоду од 7.11.2022. до 30.12.2022. године. 

                         Милана Кашанина (Палмотићева) затворена за саобраћај

Милана Кашанина (Палмотићева) затворена за саобраћај

Током радова које изводи "Електромрежа Србије" а.д.за саобраћај ће бити затворена ул. Милана Кашанина (Палмотићева) код раскрснице са ул. Џорџа Вашингтона, фаза 2, у периоду од 01.11.2022.  до 10.11.2022. године.

                         Обустава саобраћаја на Студентском тргу

Обустава саобраћаја на Студентском тргу

Због снимања играног филма “HORRORSCOPE“ доћи ће до обуставе саобраћаја и заузећа тротоара у ул. Студентски трг од ул. Змаја од Ноћаја до ул. Браће Југовића и од ул. Браће Југовића до ул. Васе Чарапића и у ул. Симиној од ул. Капетан Мишине до ул. Вишњићеве у периоду од 05.11.2022. од 07:00 часова до 06.11.2022. године до 24:00 часа.

                         Ауто трка Меморијал Мирко Бутулија

Ауто трка Меморијал Мирко Бутулија

Током организације Ауто трка Меморијал Мирко Бутулија, за саобраћај ће бити затворен Булевар Николе Тесле од Булевара Михајла Пупина до Трешњиног цвета и Ушће од Булевара Николе Тесле до уласка у ПЦ „Ушће", у периоду од 05.11. у 00 до 06.11. у 21 сат.

                         Радови у Реснику

Радови у Реснику

Током радова на изградњи секундарне фекалне канализационе мреже, које изводи Град Београд, за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, за саобраћај ће бити затворене улице Ивањичка, Ратка Софјанића, Малозабранска, Личинска, 8. септембра, Белог дуда, Мавровска, Мандринска и Ратка Софијанића 2. део у Реснику, Раковица, у периоду 03.11.2022.до 31.12.2022. године, по фазама.

                         Радови на углу Скадарске и Васе Пелагића

Радови на углу Скадарске и Васе Пелагића

Током радова на изградњи угаоног двострано узиданог стамбеног објекта, које изводи „TERMIN INVEST“ д.о.о. биће обустављен саобраћај на углу ул. Скадарсе у зони бр. 3 и ул. Васе Пелагића, у периоду од 05.11.2022. до 06.11.2022. године.

                         Стевана Марковића затворена за саобраћај

Стевана Марковића затворена за саобраћај

Током радова на изградњи секундарне канализационе мреже, које изводи Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, за саобраћај ће бити затворена ул. Стевана Марковића, од раскрснице са ул. Авијатичарски трг и ул. Карађорђевом до раскрснице са ул. Кеј ослобођења и ул. Јована Суботића, у периоду од 17.10.2022. до 09.12.2022. године, по фазама.

                         Радови у Булевару уметности

Радови у Булевару уметности

Током радова које изводе  ЈКП "Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја на деоници од Булевара Арсенија Чарнојевића (аутопут Е-75) до  ул. Милутина Миланковића, у периоду од 01.11.2022. до 12.12.2022. године. 

                         Милана Кашанина затворена за саобраћај

Милана Кашанина затворена за саобраћај

Током радова на изградњи подземног електроенергетског вода, које изводи Акционарско друштво „Електромрежа Србије“, за саобраћај ће бити затворена ул. Милана Кашанина, угао са Булеваром деспота Стефана, у периоду од 22.10.2022.  до 31.10.2022. године.

                         Добрачина затворена за саобраћај

Добрачина затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", доћи ће до потпуне обуставе саобраћаја, у ул. од Добрачиној, на делу од ул. Цара Душана до ул. Гундулићев венац, по фазама,

Фаза 1а: од ул. Цара Душана до ул. Гундулићев венац са проходном раскрсницом са ул. Скендер Беговом од 22.10.2022. - 17.11.2022. године;
Фаза 1: од ул. Цара Душана до ул. Гундулићев венац са затвореном раскрсницом са ул. Скендер Беговом од 24.11.2022. - 27.11.2022. године;

                         Тадеуша Кошћушка затворена за саобраћај

Тадеуша Кошћушка затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће обустављен саобраћај у ул. Тадеуша Кошћушка, на делу од ул. Цара Душана до ул. Дунавске и до СЦ „Милан Гале Мушкатировић“, у периоду од 24.10.2022. године до 28.10.2022. године.

                         Снимање рекламе у Змаја од Ноћаја

Снимање рекламе у Змаја од Ноћаја

Током снимања рекламе, које реализује, ,,Focused Production” д.о.о. дана 23.10.2022. од 10:00 часова до 18:00 часова доћи ће до затварања за саобраћај ул. Змаја од Ноћаја на деоници од ул. Краља Петра до ул. Цара Уроша.

                         Радови у Добрињској, Краљице Наталије и Адмирала Гепрата

Радови у Добрињској, Краљице Наталије и Адмирала Гепрата

Током радова на санацији хаварије, које изводи Акционарско друштво „Електромрежа Србије“, биће измењен режим саобраћаја у улицама: Добрињској, Краљице Наталије и Адмирала Гепрата, по фазама, у периоду од 22.10.2022. до 05.12.2022. 

                         Радови под саобраћајем на Смедеревском путу

Радови под саобраћајем на Смедеревском путу

Током радова нa редовном одржавању које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја у ул. Смедеревски пут у зони раскрснице са улицама Радета Станковића (пут за депонију Винча) и новоизграђеном саобраћајницом, по фазама, у периоду од 19.10.2022. до 26.10.2022. године.

                         Милешевска затворена за саобраћај

Милешевска затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена  ул. Милешевска, на делу од ул. Бранка Крсмановића до половине улаза у окретницу аутобуса  на линији 83,  на територији општине Врачар у временском периоду од 19.10.2022. године до 28.10.2022. године.

                         Радови у Цвијићевој

Радови у Цвијићевој

Током радова на реконструкцији топловода, које изводи ЈКП "Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја у ул. Цвијићевој између улица Богдана Тирнанића (Ватрослава Лисинског) и Поенкареове и у ул. Богдана Тирнанића (Ватрослава Лисинског) угао са ул. Цвијићевом, по фазама 1 и 2, у периоду од 15.10.2022. до 29.10.2022. године.

                         Крунска затворена за саобраћај

Крунска затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена ул. Крунска од ул. Кнегиње Зорке до ул. Београдске, смер ка ул. Београдској, у периоду од 17.10.2022. до 26.10.2022. године.

                         Жоржа Клемансоа затворена за саобраћај

Жоржа Клемансоа затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена ул. Жоржа Клемансоа од раскрснице са улицама Скендер Беговом и Ванизелосовом до раскрснице са ул. Дунавском, у периоду од 15.10.2022. до 20.10.2022. године.

                         Радови у Патријарха Димитрија

Радови у Патријарха Димитрија

Током радова на изградњи секундарне фекалне канализације, које изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, биће измењен режим саобраћаја у ул.Патријарха Димитрија, у делу од Јосипа Теларевића до манастира Раковица,  по  фазама, у периоду од 15.10.2022. до 23.10.2022. године.

                         Радови у Омладинских бригада

Радови у Омладинских бригада

Током радова на изградњи објекта, које изводи Александар градња д.о.о. биће измењен режим саобраћаја  у Омладинских бригада ,  угао са ул. Ђорђа Станојевића, у периоду од 13.10.2022. до 20.11.2022. године.

                         Жупана Властимира затворена за саобраћај

Жупана Властимира затворена за саобраћај

Током радова на изградњи спољне водоводне мреже, које изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, биће измењен режим саобраћаја у ул. Жупана Властимира у периоду од 14.10.2022. до 24.10.2022. године и затворен саобраћај у слепом делу ул. Жупана Властимира, у периоду од 14.10.2022. до 06.11.2022. године.

                         Учитеља Цвеје и Београдска у Угриновцима затворене за саобраћај

Учитеља Цвеје и Београдска у Угриновцима затворене за саобраћај

Током радова на изградњи објекта, које изводи Град Београд за потребе Дирекције за грађ.земљ. и изградњу Београда Ј.П, за саобраћај ће бити затворене улице Учитеља Цвеје и Београдска у Угриновцима, у периоду од 11.10.2022 до 28.11.2022. године.

                         Благоја Марјановића Моше затворена за саобраћај

Благоја Марјановића Моше затворена за саобраћај

Током  радова на изградњи секундарне водоводне мреже, које изводи Град Београд за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. за саобраћај ће бити затворена ул. Благоја Марјановића Моше, у зони раскрснице са ул. Партизанске авијације и у ул. Партизанске авијације, од раскрснице са ул. Благоја Марјановића Моше до кућног броја 3, у периоду од 12.10.2022. до 19.11.2022. године.

                         Награда Београда Авала - САКСС - АМСС 2022.

Награда Београда Авала - САКСС - АМСС 2022.

Током одржавања манифестације "Награда Београда Авала - САКСС - АМСС 2022.", дана 15.10.2022. од 05:30 часова до 16.10.2022. до 20:00 часова за саобраћај ће бити затворен пут од подножја Авале (раскрсница са Булеваром патријарха Германа) до врха Авале (у оба смера).

                         Измена режима саобраћаја у Ивана Милутиновића и Тргу ослобођења

Измена режима саобраћаја у Ивана Милутиновића и Тргу ослобођења

Током радова на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже, које изводи ЈКП "Београдски водовод и канализација", биће измењен режим саобраћаја у улицама Ивана Милутиновића од Зрењанинског пута до Трга ослобођења и Трг ослобођења од ул. Ивана Милутиновића до ул. ЈНА , по фазама, у периоду од 12.10.2022. до 02.12.2022. године.

 

 

                         Радови под саобраћајем у улици Косте Јовановић

Радови под саобраћајем у улици Косте Јовановић

Током извођења радова на изградњи угаоног слободностојећег стамбеног објекта, а због допреме и отпреме грађевинских материјала, биће заузет део коловоза у ул. Косте Јовановића испред бр. 2, у временском периоду од 11.10.2022. год. до 29.11.2022. год. (уторком и петком).

                         Затворена за саобраћај Улица краља Петра Првог у Младеновцу

Затворена за саобраћај Улица краља Петра Првог у Младеновцу

Током извођења радова на 1. фази редовног одржавања коловоза -поправци јавних саобраћајних површина изведених од ситне камене коцке у Младеновцу у периоду од 10.10.2022. до 18.12.2022. године саобраћај ће бити обустављен у ул. Краља Петра Првог  на делу од ул. Војводе Путника до ул. Јанка Катића. 

                         Булевар Николе Тесле затворен за саобраћај

Булевар Николе Тесле затворен за саобраћај

Током извођења радова на редовном одржавању коловоза у Булевару Николе Тесле у периоду од 11. до 21.10.2022. године доћи ће до потпуне обуставе саобраћаја по фазама.

                         Радови под саобраћајем на Смедеревском путу

Радови под саобраћајем на Смедеревском путу

Током радова на Смедеревском путу између скретања за депонију „Винча“ доћиће до измене у режиму саобраћаја у временском периоду од 10. до.17.10. 2022.године, по фазама. 

                         Затворене за саобраћај Светосавска и Дубровачка улица у Земуну

Затворене за саобраћај Светосавска и Дубровачка улица у Земуну

Током извођења радова на изградњи секундарне канализационе мреже на подручју старог језгра Земуна,  у периоду од 8.10. до 20.12.2022. године, за саобраћај ће бити затворене улице Светосавска и Дубровачка, по фазама.

                         Крунска улица затворена за собраћај

Крунска улица затворена за собраћај

Током радова на редовном одржавању у Крунској улци од ул. Београдске до ул. Баба Вишњине, у периоду од 8.10.2022. године до 19.10.2022. године доћиће до обуставе саобраћаја.

 

                         Ауто слалом Раковица 2022

Ауто слалом Раковица 2022

Током организовања манифестације аутослалом Раковица 2022. у недељу 09.10.2022. од 07:00 часова до 19:00 часова доћи ће до затварања за саобраћај ул. Патријарха Димитрија (од ул. Ослободилаца Раковице до ул. Миљаковачке)

                         Пастерова затворена за саобраћај

Пастерова затворена за саобраћај

Током радова  Пастерова од Ресавске до Делиградске, затворена за саобраћај од 08. до 09.10.2022. године

                         23. београдска ролеријада

23. београдска ролеријада

Због одржавања манифестације 23. Београдска ролеријада 2022, у улицама Краља Милана (део између Трга Славија и Теразије са слободним прелазима у зони Ресавске и улице Кнеза Милоша), Теразије и Коларчева, као и Трг Николе Пашића у зони Игуманове палате, 8. октобра од 7 до 16 часова доћиће до обуставе саобраћаја.

                         Радови под саобраћајем у Булевару патријарха Павла

Радови под саобраћајем у Булевару патријарха Павла

Радови под саобраћајем у Булевару патријарха Павла у периоду од 6.10. до 31.12.222. године.

                         Радови у Барањској

Радови у Барањској

Током радова на изградњи дистрибутивног топловода са прикључцима, које изводи ЈКП „Београдске електране”, за саобраћај ће бити затворена ул. Барањска – Нова 2 од ул. Угриновачке до ул. Сомборске, у периоду од 04.10.2022. до 04.11.2022. године.

                         Царице Милице затворена за саобраћај

Царице Милице затворена за саобраћај

Током извођења радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут" за саобраћај ће бити затворена  ул. Царице Милице по фазама:

 • 1.    Фаза: од ул. Бранкове до ул. Маршала Бирјузова од 02.10.2022. године до 04.10.2022. године
 • 2.    Фаза: од ул. Маршала Бирјузова до ул. Топличин венац 05.10.2022. године до 07.10.2022. године

                         Радови у Батајници

Радови у Батајници

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворене ул. Краља Стефана Томаша, Нова 47, Посавска, Војачка, Јасеновачких мученика и драге Михајловић (у Батајници) у периоду од 02.10.2022. године до 31.12.2022. године.

                         Радови у Крунској

Радови у Крунској

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће заузет коловоз у ул. Крунској од ул. Кнегиње Зорке до ул. Баба Вишњине, у периоду од 28.09.2022. године до 09.10.2022. године.

                         Радови у Булевару Николе Тесле

Радови у Булевару Николе Тесле

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут" биће заузет коловоз у Булевару Николе Тесле, по фазама:

 • 1.    Фаза: од ул. Ушће до зграде СИВ-а у периоду од 03.10.2022. године до 08.10.2022. године
 • 2.    Фаза: од зграде СИВ-а до ул. Трешњин цвет у периоду од 09.10.2022. године до 13.10.2022. године

                         Радови у Булевару деспота Стефана

Радови у Булевару деспота Стефана

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће заузет коловоз у Булевару деспота Стефана,  у делу од ул. Скадарске до ул. Цетињске, у периоду од 01.10.2022. године до 20.10.2022. године. 

                         Светосавска затворена за саобраћај

Светосавска затворена за саобраћај

Током радова на изградњи секундарне канализационе мреже, које изводи Град Београд за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. за саобраћај ће бити затворена Светосавска улица, по фазама на следећи начин:  

 •  Фаза 1а: затворен саобраћај, заузет и ракопан коловоз у ул. Светосавској, у зони раскрснице са ул. Немањином и ул. Штросмајеровом, у временском периоду од 30.09.2022. до 05.10.2022. године.
 • Фаза 1: затворен саобраћај, заузет и ракопан коловоз и заузета паркинг места у ул. Светосавској, од раскрснице са ул. Немањином и ул. Штросмајеровом до раскрснице са приступном саобраћајницом објекта Војске Србије, у временском периоду од 22.11.2022. до 09.12.2022. године.

                         Радови на изградњи кружне раскрснице ул. Краља Александра Првог у Обреновцу

Радови на изградњи кружне раскрснице ул. Краља Александра Првог у Обреновцу

Током  радова на изградњи кружне раскрснице ул. Краља Александра Првог, које изводи Јавно предузеће „Путеви Србије“, за саобраћај ће бити затворене следеће улице: Краља Петра I, ул. Богољуба Урошевића Црног, ул. Немањина, ул. Проте Матеје Ненадовића, ул. Александра Аце Симовића, ул. Вука Караџића, ул. Милоша Обреновића, ул. Љубе Ненадовића, ул. Војводе Живојина Мишића, ул. Александра Аце Симовића и ул. Краља Петра I, у Обреновцу у временском периоду од 30.09.2022. до 28.12.2022. године.

                         Радови на реконструкцији Кеја ослобођења

Радови на реконструкцији Кеја ослобођења

Током радова на реконструкцији улице Кеј ослобођења, које изводи Град Београд - Секретаријат за инвестиције, Телеком Србија а.д. Београд, Електродистрибуција Србија д.о.о. за саобраћај ће бити затворен Кеј ослобођења, од ул. Марка Николића до ул. Караматине, ул. Караматина, од ул. Фрушкогорске до ул. Кеј ослобођења и ул. Змај Јовина, од ул. Фрушкогорске до ул. Кеј ослобођења, у временском периоду од 30.09.2022. до 10.10.2022. године.

                         Радови у Булевару краља Александра

Радови у Булевару краља Александра

Током радова на прегледу, поправци и замени елемената трамвајске контактне мреже, које изводи ГСП "БЕОГРАД", биће затворен саобраћај у трамвајским баштицама и заузет коловоз у трамвајским баштицама, у Булевару краља Александра од ул. Београдске до ул. Рузвелтове, у три фазе, у периоду од 01.10.2022. од 00 часова и 30 минута  до 03.10.2022. до 03 часа; у периоду од 15.10.2022. од 00 часова и 30 минута до 17.10.2022. до 03 часа и 30 минута и у периоду  од 22.10.2022. од 00 часова и 30 минута до 24.10.2022. до 03 часа и 30 минута.

                         Радови у Живка Давидовића

Радови у Живка Давидовића

Током радова на изградњи двострано узиданог стамбеног објекта, које изводи ,,MD Invest 011“ д.о.о. за саобраћај ће бити затворена Улица Живка Давидовића испред КП 21905, дана 02.10.2022. године. 

                         Сремска затворена за саобраћај

Сремска затворена за саобраћај

Током радова у Сремској улици, које изводи Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, за саобраћај ће бити затворена Сремска улица, од колског улаза у објекат у ул. Сремској бр. 3 до ул. Кнез Михаилове, ул. Кнез Михаилова, на делу између ул. Сремске, ул. Теразије и ул. Коларчеве, ул. Теразије и ул. Коларчева, на делу од ул. Македонске до ул. Теразије, у периоду од 28.09.2022. до 30.11.2022. године.

                         Владимира Вујовића затворена за саобраћај

Владимира Вујовића затворена за саобраћај

Током радова које изводи ЈКП "Београдски водовод и канализација", за саобраћај ће бити затворена ул. Владимира Вујовића, од краја слепог дела улице до ул. Властимира Лазаревића, у периоду од 28.09.2022. до 10.12.2022. године и раскрсница улица Владимира Вујовића и Властимира Лазаревића, у периоду од 11.12.2022. до 15.12.2022. године..

                         Радови у Диљској

Радови у Диљској

Током радова које изводе ЈКП "Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја у ул. Диљској од ул. Патриса Лумумбе до ул. Уралске, по фазама, у периоду од 28.09.2022. до 11.11.2022. године.

                         Радови у Пожешкој

Радови у Пожешкој

Током  радова на изградњи слободностојећег стамбено-пословног објекта, које изводи „JMI INVEST“ д.о.о. а због монтаже крана, биће заузет део коловоза у ул. Пожешкој испред бр. 33, дана 02.10.2022. године.

                         Василија Василијевића затворена за саобраћај

Василија Василијевића затворена за саобраћај

Током радова на изградњи секундарне канализационе мреже, које изводи Град Београд, биће затворен саобраћај у ул. Василија Василијевића, у периоду од 26.09.2022. до 25.10.2022. године,  по фазама.

                         Заплањска затворена за саобраћај

Заплањска затворена за саобраћај

Током радова на изградњи опште канализације, које изводи Град Београд, за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, за саобраћај ће бити затворена Заплањска улица, на КП 30002/1 и 30019/3, у периоду  од 04.10.2022. до 17.12.2022. године.

                         Бежанијска и Рабина Алкалаја затворене за саобраћај

Бежанијска и Рабина Алкалаја затворене за саобраћај

Током  радова на реконструкцији примарног кишног колектора, које изводи Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, за саобраћај ће бити затворена ул. Бежанијска, од раскрснице са Светосавском улицом до раскрснице са улицом Рабина Алкалаја, као и ул. Рабина Алкалаја, од раскрснице са ул. Бежанијска до раскрснице са ул. Орачком, у периоду од 22.09.2022. до 30.10.2022. године. по фазама.

 

                         Илије Гарашанина затворена за саобраћај

Илије Гарашанина затворена за саобраћај

Током радова на реконструкцији, које изводи Секретаријат за инвестиције, за саобраћај ће бити затворена  ул. Илије Гарашанина на делу од ул. Мајора Илића до ул. Таковске и у ул. Мајора Илића од ул. Добре Митровића до ул. Илије Гарашанина, у периоду од 20.09.2022. до 16.10.2022. године.

                         Радови на окретници Трг републике

Радови на окретници Трг републике

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворен Булевар деспота Стефана, од Француске до Браће Југовић,  у периоду од 19.09. до 30.09.2022. године.

                         Крунска затворена за саобраћај

Крунска затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена Крунска улица, од Београдске до Кнегиње Зорке,  у периоду од 19.09. до 28.09.2022. године.

                         Кнеза Милоша затворена за саобраћај

Кнеза Милоша затворена за саобраћај

Током  радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена Улица Кнеза Милоша, у периоду од 19. 09. до 29. 09. 2022. године, по фазама.

 

                         Угриновачка затворена за саобраћај

Угриновачка затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут",  за саобраћај ће бити затворена Улица Угриновачка,. од Банатске до Аутопута за Нови Сад, у периоду од 20.09. до 28.09.2022. године.

                         Изградња пасареле на Обреновачком путу

Изградња пасареле на Обреновачком путу

Током  радова на изградњи пасареле на Обреновачком путу код „Темпа“, у оквиру регулације Савске магистрале, које изводи Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, биће измењен режим саобраћаја у периоду од 19.09.2022. до 27.10.2022. године, по фазама.

                         Триатлон дан у Београду 2022.

Триатлон дан у Београду 2022.

Током организације  манифестације "Триатлон дан у Беобрагу 2022"  у недељу 18.9.2022. године у временском периоду  од 06 до 12 сати  доћи ће до повремене измене у организацији саобраћаја у улицама  Савска магистрала, Радничка, Мост на Ади и Хероја са Кошара до раскрснице са улицом Омладинских бригада. 

                         Измена режима саобраћаја у улицама Маријане Грегоран и Војводе Мицка Крстића

Измена режима саобраћаја у улицама Маријане Грегоран и Војводе Мицка Крстића

Током радова које изводи ЈП "Електромрежа Србије" биће измењен режим саобраћаја у улицама Маријане Грегоран и Војводе Мицка Крстића у периоду од 15. 09. 2022. до 24. 09. 2022. године.

                         Свечаности поводом завршетка школовања 142 и 143 класе кадета војне Академије

Свечаности поводом завршетка школовања 142 и 143 класе кадета војне Академије

Током организације свечаности  поводом завршетка  школовања 142 и 143 класе кадета војне Академије, биће затворене за саобраћај улице Трг Николе Пашића, Драгослава Јовановића, Таковска од Светогорске до Булевара краља Александра, Булевар краља Александра од Београдске до Кнеза Милоша, Кнеза Милоша од Немањине до Булевара краља Александра, Дечанска од Теразијског тунела до Трга Н. Пашића, Ресавска од Крунске до Булевара краља Александра, као и ул. Влајковићевој од Трга Николе Пашића до  Мајке Јевросиме, дана  16.09.2022. године од 16.00 до 19.00 сати и 17.09.2022. године од 08.00 до 14.30 сати.

                         Радови у улици Вука Караџића

Радови у улици Вука Караџића

Током  извођења радова  на изградњи објекта, а због монтаже крана у улици Вука Караџића испред броја 6 током 11.9.2022. године доћи ће до привремене измене у саобраћају  

                         Улица Марка Челебоновића затворена за саобраћај

Улица Марка Челебоновића затворена за саобраћај

Током  извођења радова на редовном одржавању у периоду од 17.9. до 26.9.2022. године , за саобраћај ће бити затборена ул. Марка Челебоновића од Улице Рајкове до Улице Норвешке и од Улице Норвешке до Улице др Хуга Клајна.

                         Марка Челебоновића затворена за саобраћај од Партизанске авијације до Хуга Клајна

Марка Челебоновића затворена за саобраћај од Партизанске авијације до Хуга Клајна

Током  извођења радова на редовном одржавању у периоду од 3.9. до 16.9.2022. године , за саобраћај ће бити затборена ул. Марка Челебоновића од Улице партизанске авијације до Улице Рајкове.

                         Улица мајора Илића затворена за саобраћај

Улица мајора Илића затворена за саобраћај

Обустава саобраћаја у улици Мајора Илића на делу од улице 27. марта до улице Илије Гарашанина, током радова у периоду од 6.9. до 30.9.2022. године.

                         Улице Петра Драпшина и Ђорђа Радака

Улице Петра Драпшина и Ђорђа Радака

 

Током радова на изградњи фекалне канализационе мреже улице Петра Драпшина  и Ђорђа Радака у Жаркову биће затворене за саобраћај у периоду од 6.9.2022. до 9.12.2022. године.

                         Обустава саобраћаја у улицама Краља Милана, Теразије, Коларчева, Македонска, Васе Чарапића и Студентком тргу

Обустава саобраћаја у улицама Краља Милана, Теразије, Коларчева, Македонска, Васе Чарапића и Студентком тргу

Током организације Red Bull F1  Showroom, биће затворена за саобраћај улице Краља Милана, Теразије Коларчева, Македонска од Коларчеве до Дечанске,Трг републике,Васе Чарапића и Студентски трг, у периоду од 16.09.2022. у 18 часова  до 18.09.2022 у 24 сата

                         Кнез Милетина затворена за саобраћај

Кнез Милетина затворена за саобраћај

Током радова ЈП Београдске електране у периоду од 2.9.2022. до 12.9.2022.године Кнез Милетина улица на делу од Будимске  до  Гундулићевог венца биће затворена за саобраћај.

                         Шуматовачка улица од Градничарске до Чубурске затворена за саобраћај

Шуматовачка улица од Градничарске до Чубурске затворена за саобраћај

Током радова на изградњи угаоног једнострано узиданог стамбено-пословног објекта испред броја 43 Шуматовачка улица на делу од Грачаничке до Чубурске биће затворена за саобраћај сваког уторка и петка у временском периоду од 02.08.2022. до 01.03.2024. године

                         Улица војводе Мицка Крстића затворена за саобраћај

Улица војводе Мицка Крстића затворена за саобраћај

Током извођења радова на редовном одржавању коловоза саобраћај ће бити обустављен у улици  Војводе Мицка Крстића од ул. Вишњичке до ул. Маријане Грегоран у времеском периоду од 4.9.2022. до 8.9.2022. године.

                         Молерова улица затворена за саобраћај

Молерова улица затворена за саобраћај

Током радова у Молеровој улици на делу од Макензијеве до Крунске и од Крунске улице до Хаджи Ђерине у периоду од 1.9. до 31.10. 2022. године долазиће до обуставе саобраћаја по фазана.

                         Студентска улица затворена за саобраћај

Студентска улица затворена за саобраћај

Током радова у Студентској улици на делу од краја постојећег дела Студентске улице до Булевара Зорана Ђинђића у периоду од 5.9. до 30.9. 2022. године долазиће до обуставе саобраћаја  по фазама.

                         Војводе Мицка Крстића затворена за саобраћај

Војводе Мицка Крстића затворена за саобраћај

Током радова на изградњи подземног електроенергетског вода, које изводи  „Електромрежа Србије“ а.д. за саобраћај ће бити затворена  Улица  Војводе Мицка Крстића, између улица Вишњичке до улице Патриса Лумумбе, у периоду од 29.08.2022. до 04.09.2022. године.

                         Наставак радова у Војводе Мицка Крстића

Наставак радова у Војводе Мицка Крстића

Током  радова на редовном одржавању, за саобраћај ће бити затворена  Улица  Војводе Мицка Крстића, између улица  Патриса Лумумбе и ул. Маријане Грегоран, у периоду од 29.08.2022. до 03.09.2022. године.

 

 

                         Радови у улицама Десетог октобра, Седмог јула и Првог маја

Радови у улицама Десетог октобра, Седмог јула и Првог маја

Током радова ЈКП Београдског водовода и канализације у периоду од 25.08. до 17.11.2022. године у улицама Десетог октобра, Седмог јула и Првог маја доћи ће до измене у режиму саобраћаја по фазама.

                         Улица војводе Пријезде затворена за саобраћај

Улица војводе Пријезде затворена за саобраћај

Током радова које изводи "IKJB HOME" на изградњи слободностојећег стамбеног објекта,  а ради поставка крана за саобраћај ће бити  затворена  ул. Војводе Пријезде у висини  броја 8, у перидоу од 27.08. до 28.08.2022. године

                         Радови у Булевару маршала Толбухина

Радови у Булевару маршала Толбухина

Током радова у Булевару маршала Толбухина у периоду од 25.08. до 05.09.2022. године доћи ће до измене у режиму саобраћаја од улице Палмира Тољатија до улице Грамшијеве у смеру ка Булевару Николе Тесле. 

                         Измена режима и затварање саобраћаја у Никшићкој

Измена режима и затварање саобраћаја у Никшићкој

Током радова на реконструкцији секундарне водоводне мреже у заштитном појасу, у постојећој регулацији улица Љубе Шерцера и Никшићке, које Град Београд изводи за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, биће измењен режим саобраћаја и затворена за саобраћај  ул. Никшићка, у периоду од 24.08. 2022. до 21.09.2022. по фазама.

                         Радови у Ђорђа Станојевића

Радови у Ђорђа Станојевића

Током радова на реконструкцији дистрибутивног топловода, које изводи  ЈКП,, Београдске електране" , биће измењен режим саобраћаја у Улици Ђорђа Станојевића, на деоници од Улице од Омладинских бригада до Булевара Црвене Армије, у периоду од 17.08.2022. до 4.10.2022. године.

                         Belgrade Beer fest 2022

Belgrade Beer fest 2022

Током организације Belgrade Beer Festa биће затворена за саобраћај Улице Ушће од Булевара Николе Тесле до ПЦ Ушће и Булевар Николе Тесле од Трешњиног цвета до Булевара Михајла Пупина 18/19.08.2022. године у периоду од 18 до 04 сата, 19/20.08.2022. године од 18 до 05 сати, 20/21.08.2022. године од 18 до 05 сати и 22/23.08.2022. године од 18 до 03 сата.

                         Угриновачка затворена за саобраћај

Угриновачка затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена Угриновачка улица, на деоници од Улице Филипа Вишњића до Банатске, у временском периоду од 20.08. до 31.08.2022. године.

                         Радови у зони петље Змај

Радови у зони петље Змај

Током радова на реконструкцији у заштитном појасу дистрибутивне водоводне мреже, које изводи Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, биће измењен режим саобраћаја у ул. Ауто-пут за Нови Сад, у зони петље Змај, Саобраћајница Т6, у периоду од 15.08.2022. године до 14.9.2022. године.

                         Јозе Шћурле затворена за саобраћај

Јозе Шћурле затворена за саобраћај

Током радова на изградњи канализационе мреже, чији је инвеститор Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, за саобраћај ће бити затворена Улица Јозе Шћурле, у периоду од 19.8.2022. до 4.10.2022. године, по фазама.

                         Војводе Ђуровића затворена за саобраћај

Војводе Ђуровића затворена за саобраћај

Током извођења радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта за саобраћај ће бити затворена Улица Војводе Ђуровића испред к. бр. 5  (сваког уторка, четвртка и суботе) у временском периоду од 11.08.2022. до 29.12.2022. године.

                         Школска улица у Рушњу затворена за саобраћај

Школска улица у Рушњу затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена Улица Школска, на деоници од Улице 13. октовра до Улице Рушањске, у периоду од 15. 08. 2022. до 21. 08. 2022. године.

                         Радови у Булевару ЈНА

Радови у Булевару ЈНА

Током радова на поправци јавних саобраћајних површина изведених од бетонских плоча и коцке , које изводи ЈП "Путеви Београда", биће измењен режим саобраћаја у Булевару ЈНА од бр. 17 до Улице Слободана Јовића (смер ка „Трошарини“),  по фазама, у периоду од 11.08.2022. до 08.10.2022. године.

                         Данијелова затворена за саобраћај

Данијелова затворена за саобраћај

Током радова на изградњи дистрибутивног топловода са прикључком, које изводи ЈКП "Београдске електране", за саобраћај ће бити затворена Данијелова улица, на деоници од Улице Љубе Недића до Улице Љубичке, у периоду од 09.08.2022. до 29.8.2022. године. 

                         Радови у Здравка Челара

Радови у Здравка Челара

Током радова које изводе ЈКП "Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја у Улици Здравка Челара у периоду од 08.08.2022.године до 31.8.2022. године.

                         Радови у Краљице Катарине

Радови у Краљице Катарине

Током радова које изводе ЈКП "Београдске електране" на општини Чукарица, биће измењен режим саобраћаја у Улици Краљице Катарине испред броја 62, у периоду од 10.08.2022. године до 31.8.2022. године.

                         Улица Градски парк затворена за саобраћај

Улица Градски парк затворена за саобраћај

Током радова на реконструкцији топловодне мреже, које изводи ЈКП „Београдске електране”, за саобраћај ће бити затворена ул. Градски парк – део 2 од краја слепог дела улице до ул. Немањине у Земуну, у периоду од 08.08.2022. године до 22.08.2022. године.

                         Снимање на Старом савском мосту

Снимање на Старом савском мосту

За потребе продуцентске  куће „Brand Vision“, у вези са реализацијoм снимања ТВ серије “Позив“, доћи ће до повремене обуставе саобраћаја  у интервалима од 3-5 минута, на Старом савском мосту (Земунски пут), у периоду од 07.08.2022. године од 07.00. часова до 07.08.2022. године до 23.00. часа.

                         Измене режима саобраћаја у Војислава Илића

Измене режима саобраћаја у Војислава Илића

Током радова које изводе ЈКП "Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја у Улици Војислава Илића, од броја 129 до раскрснице са Улицом Топаловићевом, у периоду од 03.08.2022. до 31.8.2022. године.

                         Војводе Мицка Крстића затворена за саобраћај

Војводе Мицка Крстића затворена за саобраћај

Током радова на изградњи подземног електроенергетског вода, које изводи  „Електромрежа Србије“ а.д. за саобраћај ће бити затворена  Улица  Војводе Мицка Крстића, између улица Вишњичке и Маријане Грегоран, у периоду од 04.08.2022. до 28.08.2022. године.

                         Радови у Булевару Михајла Пупина

Радови у Булевару Михајла Пупина

Током радова које изводе ЈКП "Београдске електране" биће измењен режим саобраћаја у Булевару Михајла Пупина, на раскрсници са Булеваром уметности, скретање за Трешњин цвет, у периоду од 08.08.2022. до 06.09.2022. године. 

                         Угриновачка затворена за саобраћај

Угриновачка затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут" биће затворена за саобраћај ул. Угриновачка од Бранка Пешића до Филипа Вишњића, у периоду од 06.08. до 16.08.2022. године.

 

                         Затворен саобраћај у Улици Ушће и Булевару Николе Тесле

Затворен саобраћај у Улици Ушће и Булевару Николе Тесле

Током  бициклистичке трке "Бициклистичке наде - Трофеј Београда", за саобраћај ће бити затворена ул. Ушће и Булевар Николе Тесле, дана 13.08.2022. године у периоду од 17.00 до 20.00 сати и 14.08.2022. године у периоду од 09.00 до 15.00 сати.

                         Тургењева затворена за саобраћај

Тургењева затворена за саобраћај

Током радова  радова на изградњи секундарне фекалне канализације у регулацији постојеће саобраћајнице, које изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, за саобраћај ће бити затворена Тургењева улица, у периоду од 30.07.2022. године до 15.09.2022. године, по фазама.

                         Радови под саобраћајем у улицама Витезова Карађорђеве звезде и Миријевски венац

Радови под саобраћајем у улицама Витезова Карађорђеве звезде и Миријевски венац

Током радова на изградњи кабловских водова, које изводи "Електродистрибуција Србије" д.о.о. биће измењен режим саобраћаја у ул. Витезова Карађорђеве звезде, на делу од кућног бр. 49-51 до раскрснице са ул. Миријевски венац и заузеће и раскопавање тротоара у ул.Миријевски венац на делу од раскрснице са ул. ул. Витезова Карађорђеве звезде до кућног бр. 22-24, у периоду од 01.08.2022. до 31.08.2022.године, по фазама.

                         Штросмајерова затворена за саобраћај

Штросмајерова затворена за саобраћај

Током извођења радова на изградњи секундарне канализационе мреже на подручју старог језгра Земуна у регулацији постојећих саобраћајница, за саобраћај ће бити затворена Улица кнеза Павла Карађорђевића ( Штросмајерова), од раскрснице са ул. Главном до раскрснице са ул. Немањином и ул. Светосавском, у периоду од 08.08.2022. до 21.09.2022. године, по фазама.

                         Младена Стојановића затворена за саобраћај

Младена Стојановића затворена за саобраћај

Улица Младена Стојановића ће бити затворена за саобраћај у периоду од 01.08.2022. до 01.09.2022. године.

                         Молерова затворена за саобраћај

Молерова затворена за саобраћај

У периоду од 28.07.2022. до 31.08.2022. године за саобраћај ће бити затворена Молерова улица

                         Светог Климента затворена за саобраћај

Светог Климента затворена за саобраћај

Током радова на реконструкцији у заштитном појасу дела уличне мреже у постојећој регулацији, које изводи Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, за саобраћај ће бити затворена ул. Светог Климента, од раскрснице са ул. Велизара Косановића, до бочне стране објекта на кућном броју 57 ка ул. Ковачевој, у периоду од 20.08.2022.  до 13.10.2022. по фазама.

                         Добре Митровића и Мајора Илића затворене за саобраћај

Добре Митровића и Мајора Илића затворене за саобраћај

Током радова на реконструкцији улица, које изводи Секретаријат за инвестиције, биће затворен саобраћај, заузет и раскопан коловоз, тротоар и паркинг места у ул. Добре Митровића, заузет и раскопан коловоз и тротоар у ул. Мајора Илића, од раскрснице са ул. 27. марта до улаза у гаражу Палилулске пијаце,  у  временском периоду од 25.07.2022. до 17.08.2022. године.

                         Измењен режим саобраћаја у Карпошевој

Измењен режим саобраћаја у Карпошевој

Током радова на текућем одржавању, које изводи ЈКП "Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја у Улици Карпошевој, на углу са Улицом Станка Опсенице, у периоду од 25.7.2022. до 23.8.2022. године.

                         Радови под саобраћајем у улици Војислава Илића

Радови под саобраћајем у улици Војислава Илића

У периоду од 28.07.2022. до 16.08.2022. године у улици Војислава Илића ће се обављати радови.

                         Измењен режим саобраћаја у Булевару уметности

Измењен режим саобраћаја у Булевару уметности

Током радова на реконструкцији дистрибутивног топловода са прикључцима, које извои ЈКП "Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја у Булевару уметности, од раскрснице са Булеваром Зорана Ђинђића до Булевара Арсенија Чарнојевића, у периоду од 22.07.2022. до 15.9.2022. године.

                         Радови под саобраћајем у Устаничкој

Радови под саобраћајем у Устаничкој

У периоду од 23.07.2022. до 16.08.2022. године обављаће се радову у Устаничкој улици.

                         Авалска затворена за саобраћај

Авалска затворена за саобраћај

У периоду од 21.07.2022. до 01.08.2022. године за саобраћај ће бити затворена Авалска улица.

                         Улица Мачков камен затворена за саобраћај

Улица Мачков камен затворена за саобраћај

Током извођења радова на изградњи двострано узиданог стамбеног објекта, а због допреме и отпреме грађевинског материјала, биће затворен саобраћај, заузет коловоз у Улици Мачков камен испред броја 18, у временском периоду од 22.07.2022. до 27.09.2022. год. (уторком и петком).

                         Радови под саобраћајем у улици Михајла Тодоровића

Радови под саобраћајем у улици Михајла Тодоровића

У периоду од 26.07.2022. до 04.08.2022. године обављаће се радови у улици Михајла Тодоровића.

                         Вукасовићева затворена за саобраћај

Вукасовићева затворена за саобраћај

Током периода од 14.07.2022. до 03.08.2022. године Вукасовићева улица ће бити затворена за саобраћај.

                         Рабина Алкалаја затворена за саобраћај

Рабина Алкалаја затворена за саобраћај

У периоду од 19.07.2022. до 05.09.2022. године улица Рабина Алкалаја ће бити затворена за саобраћај.

                         Раскрсница улица Немањине и Ресавске затворена за саобраћај

Раскрсница улица Немањине и Ресавске затворена за саобраћај

У периоду од 16.07.2022. до 31.08.2022. године за саобраћај ће бити затворена раскрсница улица Немањине и Ресавске.

                         Михајла Булгакова затворена за саобаћај

Михајла Булгакова затворена за саобаћај

У периоду од 18.7.2022. до 18.8.2022. године за саобраћај ће бити затворена улица Михајла Булгакова.

                         Павла Вујисића затворена за саобраћај

Павла Вујисића затворена за саобраћај

У периоду од 18.7.2022. до 15.9.2022. година за саобраћај ће бити затворена улица Павла Вујисића.

                         Видовданска затворена за саобраћај

Видовданска затворена за саобраћај

У периоду од 25.7.2022. до 23.8.2022. године за саобраћај ће бити затворена Видовданска улиац.

                         Кеј ослобођења затворен за саобраћај

Кеј ослобођења затворен за саобраћај

Током радова на реконструкцији Улице Кеј ослобођења, Телеком Србија а.д. изводиће радове на заштити и измештању телекомуникационих инсталација, а Електродистрибуција Србија д.о.о. изводиће радове на измештању и заштити постојећих електроенергетских објеката у улици Кеј ослобођења. Током извођења радова биће затворен саобраћај, заузети и раскопани делови коловоза и тротоара у Улици. Кеј ослобођења, од Улице Марка Николића до Улице Караматине и у Улици Караматиној, од Улице Фрушкогорске до Улице Кеј ослобођења и заузети и раскопани делове коловоза, тротоара и паркинг места у Улици Змај Јовиној, од Улице Фрушкогорске до Улице Кеј ослобођења, у временском периоду од 14.07.2022. до 27.08.2022. године.

                         Радови у Старом граду

Радови у Старом граду

Током радова на изградњи кабловских (подземних) водова за напајање, које изводи „Електродистрибуција Србије“ д.о.о.  биће измењен режим и затворен саобраћај у општини Стари град, по фазама, и то:

 •  у Булевару војводе Бојовића, Улици Пјарона де Мондезира и Господар Јовановој, у периоду од 11. 07. 2022. до 21. 07. 2022. године
 • у Улици Господар Јовановој, Вишњићевој и Господар Јевремовој, у периоду од 22. 07. 2022. до 02. 08. 2022. године
 • у Улици Цара Уроша, Узун Мирковој, Краља Петра и Кнез Михаиловој, у периоду од 03. 08. 2022. до 24. 08. 2022. године
 • у Улици Узун Мирковој, дана 13. 08. и 14. 08. 2022. године

                         "Петровдански вашар" у Обреновцу

"Петровдански вашар" у Обреновцу

Током манифестације ,,Петровдански вашар"   биће затворен саобраћај у ул. Милоша Обреновића од ул. Кнеза Михаила до ул. Краља Петра 1, ул. Саве Поповића Гембаша од ул. Милоша Обреновића  до ул. Војводе Мишића,  делу ул. Мајора Тепавца и ул. Вашариште од ул. Тамнавске до ул. Милоша Обреновића, у Обреновцу, у временском периоду од 11.07.2022. год. до 13.07.2022.год. до 06.00 часова. 

                                           

                         Радови у Јозе Шћурле

Радови у Јозе Шћурле

Током извођења радова на изградњи станице за снабдевање горивом „Змај I“ на КП 16427 КО Земун, биће затворен саобраћај, заузет и раскопан коловоз у ул. Јозе Шћурле, од раскрснице са ул. Кривудавом у дужини од 170 метара, у временском периоду од 25.07.2022. године до 01.08.2022. године.

                         Радови у Улици Сутјеска осма

Радови у Улици Сутјеска осма

Током радова на реконструкцији  дистрибутивне водоводне мреже, које изводи ЈКП "Београдски водовод и канализација", биће измењен режим саобраћаја у Улици Сутјеска осма, на деоници од Улице Јована Исаиловића до Улице Агате Кристи, у периоду од 7.7.2022. до 27.8.2022. године, по фазама.

                         Милована Лазаревића затворена за саобраћај

Милована Лазаревића затворена за саобраћај

Током радова на реконструкцији улице и изградњи недостајуће инфраструктуре, које изводи Секретаријат за комуналне и стамбене послове за потребе  Дирекције за грађевинско земљиште и иградњу  Београда ЈП,  за саобраћај ће бити затворена Улица Милована Лазаревића у Лазаревцу на катастарским парцелама бр.3411/1 и 1766/1 КО Петка и 713/1 КО Шушњар у дужини од око 1150м, у периоду од 07.07.2022 до 11.11.2022. године.

                         Кружни пут затворен за саобраћај

Кружни пут затворен за саобраћај

Током радова на изградњи дистрибутивне топловодне мреже, које изводе ЈКП "Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја у Булевару Пека Дапчевића код раскрснице са Улицом Кружни пут вождовачки и затворен саобраћај у Улици Кружни пут вождовачки од Булевара Пека Дапчевића до раскрснице са Улицом Браће Јерковић (радови на коловозу), у периоду од 09.07.2022. до 12.09.2022. године.

                         Радови у Омладинских бригада

Радови у Омладинских бригада

Током радова на реконструкцији дистрибутивног топловода, које изводе ЈКП "Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја у Улици Омладинских бригада, на деоници од Улице Николе Добровића до Улице Ђорђа Станојевића, у периоду од 05.07.2022. до 31.8.2022. године, по фазама.

                         Обустава саобраћаја у тунелу Стара Стражевица

Обустава саобраћаја у тунелу Стара Стражевица

Током радова на  редовном одржавању које изводи ЈКП "Београд пут", сабраћај ће бити обустављњн у тунелу Стара Стражевица,  од 7 до до 15 сати у периоду од 4.7. до 15.7.2022. године. 

                         Радови у Надежде Петровић и Николаја Гогоља

Радови у Надежде Петровић и Николаја Гогоља

Током извођења радова на текућем одржавању, које изводи ЈКП "Београдске електране", за саобраћај ће бити затворена Улица Надежде Петровић (угао са Улицом Николаја Гогоља) и измењен режим саобраћаја у Улици Николаја Гогоља (угао са Улицом Надежде Петровић), у периоду од 10.07.2022. до 18.08.2022. године.

                         Измена режима саобраћаја у Војислава Илића

Измена режима саобраћаја у Војислава Илића

Током радова на текућем одржавању, које изводи ЈКП "Београдске електране" биће измењен режим саобраћаја у Улици Војислава Илића од раскрснице са улицама Мис Ирбијевом и Римском до раскрснице са улицама Великоморавском и Струмичком, у периоду од 02.07.2022. до 10.08.2022. године

                         Маријане Грегоран затворена за саобраћај

Маријане Грегоран затворена за саобраћај

Током  радова на изградњи подземног електроенергетског 110 kV вода од ТС Београд 1 – ТС Београд 6, које изводи Акционарско друштво „Електромрежа Србије“, за саобраћај ће бити затворена Улица Маријане Грегоран од Улице Стевана Дукића до Улице Диљске, у периоду од 29.06.2022.  до 14.07.2022. године, као и од Улице Војводе Мицка Крстића до Улице Хусињских рудара, у периоду од 09.07.2022. до 04.08. 2022. године .

                         Венизелосова затворена за саобраћај

Венизелосова затворена за саобраћај

Током снимања ТВ серије "Јужни ветар" за саобраћај ће бити затворена Улица Кнез Милетина, на делу од Венизелосове до Цариградске, дана 28.06.2022. у периоду од 08.00 до 20.30 часова.

                         Авијатичарски пут затворен за саобраћај

Авијатичарски пут затворен за саобраћај

Током радовa  на изградњи саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром, које изводи Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, за саобраћај ће бити затворена Улица Авијатичарски пут, у периоду од 3.7.2022. до 22.7. 2022. године.

                         Радови у Петра Коњовића и Српских ударних бригада

Радови у Петра Коњовића и Српских ударних бригада

Током извођења радова на отклањању околности којима се угрожава безбедност и здравље људи, објеката и саобраћаја, на постојећим линијским инфраструктурним објектима који су у надлежности ЈКП „Београдске електране“ (текуће одржавање), биће затворен саобраћај, заузет и раскопан коловоз и тротоар ул. Петра Коњовића и заузет и раскопан тротоар и коловоз у ул. Српских ударних бригада, у зони раскрснице са ул. Прве шумадијске бригаде и ул. Петра Коњовића, по фазама, у периоду од 30.06.2022. до 29.07.2022.године.
 

                         Лазаревачка улица затворена због снимања серије

Лазаревачка улица затворена због снимања серије

За потребе снимања ТВ серије "Време смрти" доћи ће до обуставе саобраћаја у интервалима од 3-5 минута у Лазаревачкој улици дана 25.06.2022. године у периоду од 09 до 21 час.

                         Улица Илије Кораћа у Зуцама затворена за саобраћај

Улица Илије Кораћа у Зуцама затворена за саобраћај

У периоду од 25. до 27.6.2022. године улица Илије Кораћа у насељу Зуце биће затворена за саобраћај

                         Маријане Грегоран затворена за саобраћај

Маријане Грегоран затворена за саобраћај

Улица Марија Грегоран биће затворена за саобраћај, од улице Јухорске до улице Стевана Христића, у периоду од 24.6.2022. до 30.6.2022. године.

                         Коче Капетана затворена за саобраћај

Коче Капетана затворена за саобраћај

У периоду од 22.6.2022. до 19.7.2022.године за саобраћај ће бити затворена улица Коче Капетана.

                         Радови под саобраћајем у улици Облаковска, Саве Ковачевића, Мостарска и Милета Церовца

Радови под саобраћајем у улици Облаковска, Саве Ковачевића, Мостарска и Милета Церовца

У периоду од 25.6.2022. до 10.1.2023. године обављаће се радови у улици Облаковска, Саве Ковачевића, Мостарска и Милета Церовца.

                         Радови под саобраћајем у улици Грчића Миленка и Грочанској

Радови под саобраћајем у улици Грчића Миленка и Грочанској

Измена режима саобраћаја, заузеће и раскопавање делова коловоза у улици Грчића Миленка и Грочанској, по фазама 1-5 у Београду, на територији општине Врачар од 16.6.2022. до 15.7.2022. године.

                         Снимање филма "Ланчана реакција"

Снимање филма "Ланчана реакција"

Током снимања филма, 18.4. 2022. године у периоду од 14 до 19 часова  долазиће до повремене обуставе у саобраћају у улици Андре Николића, на делу од Топчидерске звезде до ул. Васе Пелагића.

                         Радови под саобраћајем у улици Београдској од раскрснице са ул. Омладинском до ул. Маршала Тита - (Велико село)

Радови под саобраћајем у улици Београдској од раскрснице са ул. Омладинском до ул. Маршала Тита - (Велико село)

Током радова на гасификацији у улици  Београдској од раскрснице са ул. Омладинском до ул. Маршала Тита - Велико село, ГО Палилула доћи ће до измене у режиму саобраћаја у периоду од  22.06. до 25.06.2022. године   

                         Затварање улице Копаоничка на ГО Чукарица

Затварање улице Копаоничка на ГО Чукарица

Затвара се за саобраћај улица Копаоничка од 14.6.2022. до 8.7.2022. године.

                         Затварање улице Булевар ослобођења

Затварање улице Булевар ослобођења

Затваренe за саобраћај трамвајске баштице на мосту „Аутокоманда“.

                         Др Драгослава Поповића затворена за саобраћај

Др Драгослава Поповића затворена за саобраћај

Током  радова на изградњи стамбено-пословног објекта долазиће до повременог затварања за саобраћај улице Др Драгослава Поповић у периоду од 24.6 до 20.8.2022. године.

                         Академска затворена за саобраћај

Академска затворена за саобраћај

Током извођења радова на изградњи секундарне канализационе мреже на подручју старог језгра Земуна у регулацији постојећих саобраћајница, биће затворен саобраћај, заузет и раскопан коловоз у ул. Академској, од раскрснице са ул. Авијатичарски трг до раскрснице са ул. Штросмајеровом, по фазама, у периоду од 20.06.2022. до 08.08.2022. године


 

                         Угриновачка затворена за саобраћај

Угриновачка затворена за саобраћај

Током радова на изградњи фекалне канализације, које изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, за саобраћај ће бити затворена Улица Угриновачка, у делу од Тршћанске до Бранка Пешића у Земуну, у периоду од 15.6.2022. до 22.6.2022. године.

                         Булевар војводе Бојовића затворен за саобраћај

Булевар војводе Бојовића затворен за саобраћај

Током  радова на прегледу и поправци трамвајске пруге (текуће одржавање), које изводи ГСП "Београд" биће затворен за саобраћај Булевар војводе Бојовића (прелаз шина преко коловоза) код раскрснице са улицама Карађорђевом и Париском, у периоду од 18.06.2022. од 00 часова и 30 минута до до 20.06.2022. до 03 часа и 30 минута.

                         Радови у Мосорској

Радови у Мосорској

Током извођења радова на изградњи једнострано узиданог стамбеног објекта, а због допреме грађевинског материјала, биће затворен саобраћај, заузет коловоз и тротоар у ул. Мосорској испред бр. 12, у временском периоду од 14.06.2022. до 14.07.2022. године (уторком и четвртком).

                         Кеј ослобођења затворен за саобраћај

Кеј ослобођења затворен за саобраћај

Током асфалтирања у склопу радова на реконструкцији, које изводи Секретаријат за инвестиције, за саобраћај ће бити затворена Улица Кеј ослобођења, од Стевана Марковића до Улице Змај Јовине, 11. и 12.06.2022. године.

                         Хиландарска и Палмотићева затворене за саобраћај

Хиландарска и Палмотићева затворене за саобраћај

Током снимања  серије Немирни за саобраћај ће бити затворене Улицe Хиландарска, од Јелене Ћетковић до Палмотићеве, у периоду од 17.06. у 19 до 18.06.2022. године у 07 сати и Палмотићева од Косте Стојановића до Џорџа Вашингтона, 18.06.2022. године од 19 до 24 сата. 

                         Андре Николића затворена за саобраћај

Андре Николића затворена за саобраћај

Током снимања филма Ланчана реакција за саобраћај ће бити затворена Улица Андре Николића, дана 10.06. у  периоду од 14h до 19h.

                         Радови у Устаничкој

Радови у Устаничкој

Током радова које изводи ГСП "Београд", биће измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза у Улици Устаничкој од Улице Војислава Илића до тролејбуске окретнице „Устаничка“, смер ка окретници „Устаничка“ (фаза 1),  у периоду од 04.06.2022. од 00 часова и 30 минута до 06.06.2022. до 03 часа и 30 минута; и измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза  у Улици Устаничкој, од окретнице „Устаничка“ до Улице Војислава Илића, смер ка ул. Војислава Илића  (фаза 2), у периоду од 18.06.2022. од 00 часова и 30 минута до 20.06.2022. до 03 часа и 30 минута.

                         Радови у Голсвордијевој

Радови у Голсвордијевој

Током извођења радова на изградњи угаоног двостраног пословног објеката, које изводи Гранит Инвест д.о.о. а због поставке крана, биће затворена за саобраћај Улица Голсвордијева, од Булевара краља Александар до Хаџи Ђерине, дана 05.06.2022. године.

                         Радови у Краљевачкој

Радови у Краљевачкој

Током  радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће затворена за саобраћај Улица Краљевачка од Улице Витановачке до Улице Љубе Ковачевића, у периоду од 03.06. до 15.06.2022. године и од Улице Витановачке до Улице војводе Ђуровића, у периоду од 16.06. до 19.06.2022. 

                         Радови у Војислава Илића

Радови у Војислава Илића

Током радова које изводе ЈКП "Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја, заузет и раскопан део коловоза и тротоара у ул. Војислава Илића од бр. 141 до бр. 143, у периоду од 04.06.2022. до 13.07.2022. године.

                         Реконструкција Сремске

Реконструкција Сремске

Током извођења радова на реконструкцији Сремске улице са инфраструктуром у постојећој регулацији са уклапањем у постојеће стање улица Маршала Бирјузова, Теразије, Кнез Михаилова и Коларчева, у складу са фактичким стањем на терену, на деловима катастарских парцела 2155/1, 2211/1, 2213, 2917, 2922, 2076, 2885, 1848 и 2886 КО Стари град, биће затворен саобраћај, заузет и раскопан коловоз у ул. Маршала Бирјузова, од пешачког пролаза ка Зеленом венцу до ул. Сремске и у ул. Сремској, од ул. Маршала Бирјузова до ул. Кнез Михаилове, заузет и раскопан тротоар у ул. Кнез Михаиловој, на делу између ул. Сремске, ул. Теразије и ул. Коларчеве, заузет део коловоза и такси стајалишта у ул. Теразије, због формирања коридора за пешаке и измењен режим саобраћаја у ул. Коларчевој, на делу од ул. Македонске до ул. Теразије, од 04.06.2022. до 21.09.2022. године, по фазама

                         Радови у Улици Цветанова Ћуприја

Радови у Улици Цветанова Ћуприја

Током радова на одржавању коловоза, које изводи ЈП "Путеви Србије", биће затворен саобраћај, заузет део коловоза  у ул. Цветанова Ћуприја, од  раскрснице са ул. Момира Ценића и у ул. Павла Савића  до ул. Слободана Витановића, у дужини од 350м, у временском периоду од 01.06.2022.године до 15.06.2022. године.

                         Затварање саобраћаја на делу од Икарбуса до ул. Грмеч нова 1

Затварање саобраћаја на делу од Икарбуса до ул. Грмеч нова 1

Током извођења радова на заштити и измештању постојећих електроенергетских објеката, које изводе Секретаријат за комуналне и стамбене послове - Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. и „Телеком Србија“ а.д. биће затворен саобраћај, заузет и раскопан део коловоза  у саобраћајници С9 на делу од Икарбуса до ул. Грмеч нова 1, у временском периоду од 01.06.2022.године   до 31.07.2022. године.

                         XXXV Београдски маратон

XXXV Београдски маратон

Због одржавања XXXV Београдског маратона, дана 15.05.2022. године, на београдским улицама доћи ће до измене режима и обуставе саобраћаја  у периоду од 00:00 до 17:00 часова.