Одељење за експлоатацију улица и општинских путева

Чиме се бавимо
                     Захтевање решења на привремену измену режима саобраћаја због радова на инфраструктурној мрежи и објектима
                     Захтевање решења на привремену измену режима саобраћаја због радова на инфраструктурној мрежи и објектима
                     Издавање дозвола за постављање објеката, односно средстава за оглашавање
                     Издавање дозвола за постављање објеката, односно средстава за оглашавање