Сектор за правне послове

Сектор за правне послове

Послови сектора за правне послове спроводе се кроз две унутрашње организационе целине:

  • одељење за нормативне, управно-правне и опште послове и
  • одељење за јавне набавке