Сектор за економске послове

Сектор за економске послове

Послови сектора за економске послове спроводе се у једној унутрашњој организационој целини:  

  • Одељењу за план и анализу и финансијску оперативу