Одељење за план и анализу и финансијску оперативу

Чиме се бавимо
                         ПРОМЕНЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ

ПРОМЕНЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ

пре подношења захтева проверите висину административне таксе