Сектор за путеве

Сектор за путеве

Послови сектора за путеве спроводе се кроз две унутрашње организационе целине:

  • Одељење за за екслоатацију улица и општинских путева
  • Одељење за привремени режим саобраћаја