Одељење за стационарни саобраћај

Чиме се бавимо
                     Обележавање паркиралишта или забране заустављања и паркирања возила
                     Обележавање паркиралишта или забране заустављања и паркирања возила
                     Постављање баште угоститељских објеката
                     Постављање баште угоститељских објеката
                     Резервисање паркинг места за особе са инвалидитетом
                     Резервисање паркинг места за особе са инвалидитетом
                     Резервисање паркинг места за правна лица и предузетнике
                     Резервисање паркинг места за правна лица и предузетнике
                     Резервисање паркинг места за дипломатске и друге стране представнике
                     Резервисање паркинг места за дипломатске и друге стране представнике
                     Резервисање паркинг места за државне органе и органе јединице локалне самоуправе
                     Резервисање паркинг места за државне органе и органе јединице локалне самоуправе
                         Особама са инвалидитетом продужено важење Решења за резервацију паркинг места

Особама са инвалидитетом продужено важење Решења за резервацију паркинг места

Лицима са инвалидитетом која поседују решење Секретаријата за саобраћај за бесплатно коришћење  обележених паркинг места на јавним паркиралиштима, важење резервације паркинг места биће продужена за 30 дана од дана престанка важења ванредног стања.