Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 15/18 - Набавка и уградња опреме за увођење система контороле приступа пешачкој зони у Земуну 12/02/2019
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда
Назив Документација Датум објаве
Годишњи план јавних набавки за 2019. годину.

Годишњи план јавних набавки за 2019. годину.

08/02/2019

Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки Републике Србије
Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 12/18 - "Одржавање система аутоматског бројања саобраћаја на уличној мрежи Града Београда" 08/01/2019
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда
Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 1/18 - Пружање услуга стручно техничког надзора над извођењем радова за потребе Секретаријата за саобраћај за период од 2 године 05/11/2018
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда
Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 22/18 - Организовање путовања ради размене искуства и унапређења знања за потребе Савета за безбедност саобраћаја 22/10/2018
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда
Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 20/18 - Ажурирање катастра саобраћајне сигнализације 15/10/2018
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда
Назив Документација Датум објаве
Јавнa набавкa добара 2/18 - „Набавка мобилних телефона за потребе чланова Савета за безбедност саобраћаја” 05/10/2018
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда