Назив Документација Датум објаве
План јавних набавки Секретаријата за саобраћај за 2020. годину

- План јавних набавки Секретаријата за саобраћај за 2020. годину

27/02/2020
Назив Документација Датум објаве
Одлука о доношењу плана за спречавање корупције у јавним набавкама и интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама Секретаријата за саобраћај за 2020. годину

- Одлука о доношењу плана за спречавање корупције у јавним набавкама и интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама Секретаријата за саобраћај за 2020. годину

27/02/2020
Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 22/19 - Kуповина опреме за контролу приступа семафорским уређајимa
19/02/2020
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки Републике Србије
Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 17/19 - Постављање система јавних бицикала на територији града Београда 22/01/2020
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки Републике Србије