Назив Документација Датум објаве
План јавних набавки Секретаријата за саобраћај за 2023. годину 23/02/2023
Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 22/21 -Набавка мобилних телефона за потребе Савета за безбедност саобраћаја 24/11/2021

Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки Републике Србије
Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 21/21 - Унапређење рада светлосне сигнализације и успостављање интегрисаног рада свих система адаптибилног управљања у Београду 08/11/2021
Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 9/21 - Израда студије за дефинисање скупа мера и активности у циљу унапређења рада система светлосне сигнализације 15/04/2021

Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки Републике Србије
Назив Документација Датум објаве
Измена и допуна Плана јавних набавки Секретаријата за саобраћај за 2020. годину

 

- Друга измена и допуна Плана јавних набавки Секретаријата за саобраћај за 2020. годину

18/12/2020

Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки Републике Србије
Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 22/19 - Kуповина опреме за контролу приступа семафорским уређајимa
27/10/2020
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки Републике Србије