Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 20/18 - Ажурирање катастра саобраћајне сигнализације 15/10/2018
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда
Назив Документација Датум објаве
Јавнa набавкa добара 2/18 - „Набавка мобилних телефона за потребе чланова Савета за безбедност саобраћаја” 05/10/2018
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда