Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 9/18 - Oдржавање кабловских веза у пасивним, активним и комбинованим телекомуникационим разделницима центра за управљање саобраћајем у оквиру секретаријата за саобраћај 13/05/2019
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки Републике Србије
Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 15/18 - Набавка и уградња опреме за увођење система контороле приступа пешачкој зони у Земуну 12/02/2019
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда
Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 12/18 - "Одржавање система аутоматског бројања саобраћаја на уличној мрежи Града Београда" 08/01/2019
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда
Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 22/18 - Организовање путовања ради размене искуства и унапређења знања за потребе Савета за безбедност саобраћаја 22/10/2018
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда