Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 1/18 - Пружање услуга стручно техничког надзора над извођењем радова за потребе Секретаријата за саобраћај за период од 2 године 05/11/2018
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда
Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 22/18 - Организовање путовања ради размене искуства и унапређења знања за потребе Савета за безбедност саобраћаја 22/10/2018
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда
Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 4/18 - „Куповина и уградња семафорских уређаја за опремање раскрсница“

Број набавке 4/18

Јавна набавка - Добра: „Куповина и уградња семафорских уређаја за опремање раскрсница“

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 31.07.2018. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 31.07.2018. - овде

Преузмите текст ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 09.08.2018. - овде

Преузмите текст ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 27.08.2018. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 27.08.2018. - овде

Преузмите текст ИСПРАВКА ОБАВЕШТЕЊА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 30.08.2018. - овде

Преузмите текст ТРЕЋА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 28.09.2018. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 28.09.2018. - овде

Преузмите текст ОБРАЗАЦ 2а - СТРУКТУРА ЦЕНЕ 02.10.2018. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 17.10.2018. - овде

Преузмите текст ОДГОВОРА НА ПИТАЊА - на Порталу јавних набавки града Београда

Преузмите текст ОДГОВОРА НА ПИТАЊА - на Порталу јавних набавки града Београда  овде

Линк ка јавној набавци 4/18 на Порталу јавних набавки града Београда

17/10/2018
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда
Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 20/18 - Ажурирање катастра саобраћајне сигнализације 15/10/2018
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда
Назив Документација Датум објаве
Јавнa набавкa добара 2/18 - „Набавка мобилних телефона за потребе чланова Савета за безбедност саобраћаја” 05/10/2018
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда
Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 16/17 - Набавка опреме, пројектовање и успостављање система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду – I фаза
 
 
02/04/2018
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда