Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 18/19 - Одржавање лиценци софтверског пакета "PTV VISION" 06/11/2019
Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 16/19 - Безбедност деце у зонама основних школа у којима је у периоду 2010-2017 реализован пројекат обележавања зоне школе 17/10/2019
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки Републике Србије