Назив Документација Датум објаве
Izmena i dopuna Plana javnih nabavki Sekretarijata za saobracaj za 2021. goidnu

http://bgsaobracaj.rs/uploads/files/Prva%20izmena%20plana%20JN%2010.05.2021..pdf

12/05/2021

Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки Републике Србије
Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 9/21 - Израда студије за дефинисање скупа мера и активности у циљу унапређења рада система светлосне сигнализације 15/04/2021

Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки Републике Србије
Назив Документација Датум објаве
План јавних набавки Секретаријата за саобраћај за 2021. годину 09/03/2021

Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки Републике Србије
Назив Документација Датум објаве
Измена и допуна Плана јавних набавки Секретаријата за саобраћај за 2020. годину

 

- Друга измена и допуна Плана јавних набавки Секретаријата за саобраћај за 2020. годину

18/12/2020

Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки Републике Србије
Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 22/19 - Kуповина опреме за контролу приступа семафорским уређајимa
27/10/2020
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки Републике Србије
Назив Документација Датум објаве
Измена и допуна Плана јавних набавки Секретаријата за саобраћај за 2020. годину

Измена и допуна Плана јавних набавки Секретаријата за саобраћај за 2020. годину

 

 

 

27/10/2020

Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки Републике Србије