Кампање и манифестације

Назад

Јавни бицикли

                          Јавни бицикли

Попут других великих градова света и Београд ће имати станице за изнајмљивање јавних бицикала.

Одлука о постављању станица за изнајмљивање бицикала на територији града Београда је усвојена на седници Скупштине града Београда 28. априла 2016. године, и објављена је у „Службеном листу града Београда“ бр. 37/2016. Овом одлуком су прописани услови и начин постављања и коришћења станица за изнајмљивање бицикала, а током 2017.године окончано је подношење пријава на јавни конкурс за постављање станица за изнајмљивање јавних бицикала.

Широм града биће постављено око 750 бицикала на 150 станица.

 

Одлука о постављању   система јавних бицикала
План постављања станица за изнајмљивање јавних бицикала
 Локације за постављање станица за јавне бицикле