Назад

Јавна расправа о нацрту Плана одрживе урбане мобилности Београда

                           Јавна расправа о нацрту Плана одрживе урбане мобилности Београда

Секретаријат за Саобраћај Градске управе града Београда, у складу са закључком Радне групе за координацију активности израде Плана одрживе урбане мобилности која је, на седници одржаној 04.03.2020. године, утврдила нацрт Плана одрживе урбане мобилности Београда и на основу члана 36. Закона о планском систему Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 30/2018)

 

 

Оглашава

ЈАВНУ РАСПРАВУ 
о нацрту Плана одрживе урбане мобилности Београда

 

 

ЈАВНА расправа је електронска/дигитална и трајаће од 22.06. до 20.07.2020. године

 

Заинтересована лица могу, током јавне расправе, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за саобраћај, преко писарнице у Улици 27. марта бр. 43-45, закључно са даном 20.07.2020. године.