Назад

Радови у Грочанској и Грчића Миленка

                           Радови у Грочанској и Грчића Миленка

Током радова на изградњи дистрибутивног топловода са прикључцима,  које изводи ЈКП „Београдске електране“ биће измењен режим саобраћаја у улицама Грочанској и Грчића Миленка, по фазама:

Фаза 5: Затварање саобраћаја у ул. Грочанској код раскрснице са ул. Велимира Теодоровића, у периоду од  01.07. до 18.07.2020.     

Фаза 4: Измена режима саобраћаја у делу ул. Грочанске, у периоду од 19.07. до 23.07.2020.   

Фаза 3: Затварање саобраћаја у делу ул. Грочанске између улица Велимира Теодоровића и Грчића Миленка, у периоду  од 24.07. до 04.08.2020.   

Фаза 2: Измена режима саобраћаја у делу ул. Грочанске код раскрснице са ул. Грчића Миленка, у периоду од 05.08. до 11.08.2020.     

Фаза 1: Затварање саобраћаја у ул. Грчића Миленка угао са ул. Грочанском и измена режима саобраћаја у ул. Грочанској угао са ул. Грчића Миленка, у периоду од 12.08. до 21.08.2020.