Назад

Радови у Далматинској и Станоја Главаша

                           Радови у Далматинској и Станоја Главаша

Током радова на реконструкцији секундарне дистрибутивне водоводне и канализационе мреже, које изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда Ј.П. за саобраћај ће бити затворена ул. Далматинска од ул. Старине Новака до ул. Станоја Главаша и део ул. Станоја Главаша између улица Далматинске и Цвијићеве, по фазама:
- Фаза 1: Затварање саобраћаја у ул. Далматинској од ул. Старине Новака до ул. Станоја Главаша, у временском периоду од 20.07. до 20.09.2020. године
- Фаза 2: Затварање саобраћаја у ул. Далматинској од ул. Старине Новака до ул. Станоја Главаша, измена режима саобраћаја у раскрсници улица Станоја Главаша и Далматинске и затварање саобраћаја у делу ул. Станоја Главаша између улица Далматинске и Цвијићеве, у временском периоду од 21.09. до 20.10.2020. године