Назад

Радови у Лимској и Есад Пашиној

                           Радови у Лимској и Есад Пашиној

Током радова на реконструкцији и изградњи секундарне водоводне мреже, које изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда биће измењен режим саобраћаја у ул. Лимска и Есад Пашина, по фазама:

1. фаза: Лимска, у временском периоду од 07.08.2020. год. до 08.08.2020. год.

2. фаза:Лимска, у периоду од 09.08.2020 до 11.08.2020. год.

3а. фаза:Лимска, 12.08.2020. год.

3б. фаза:Лимска на раскрсници са Есад Пашином, 13.08.2020. год.

4. фаза:Есад Пашина, у периоду од 14.08.2020. год. до 16.08.2020 год.,

5. фаза: Есад Пашина, у периоду од 17.08.2020. год. до 23.08.2020. год.