Назад

Измењен режим саобраћаја у ул. Војводе Шупљикца испред бр. 13

                           Измењен режим саобраћаја у ул. Војводе Шупљикца испред бр. 13

 

 

Током радова које обављају ЈКП "Београдске електране", у периоду од 3.9. до 9.9. 2020. године доћи ће до измене саобраћаја у улици  Војводе Шупљикца у висини кућног броја 13. 

 

Мапа радова