Назад

Зарворена за саобраћај раскрсница Жарковачке и Мире Попаре

                           Зарворена за саобраћај раскрсница Жарковачке и Мире Попаре

 

Током радова на текућем одржавању топловодмне мреже које изводи ЈКП "Београдске електране" у периоду од 18. до 24.9. 2020. године за саобраћај ће бити затворена раскрсница улица Жарковачке и Мире Попаре

 

 

 

Мапа заузећа