Назад

Радови у улици Отокара Кершованија и Милице Милојковић

                           Радови у улици Отокара Кершованија и Милице Милојковић

 

Током радова на изградњи  секундарне канализационе  мреже, које спроводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.  по фазама, у временском периоду од 17.9. до 16.10.2020. године, долазиће до измене режима саобраћаја у  улицама Отокара Кершованија и Милице Милојковић.

 

 

 

 • I фаза у периоду од 17.9. до 30.9.2020. године Отокара Кершованија од Стражиловачке до улице Милице Милојковић
 • II фаза  1.10. 2020. године, раскрсница Отокара Кершованија и улице Милице Милојковић
 • III фаза  2.10.  до 16.10.2020. године, Милице Милојковић  од Отокара Кершованија од краја слепог деле 

 

 

Мапа заузећа