Назад

Наставак радова у улици Станоја Главаша

                           Наставак радова у улици Станоја Главаша

 

 

Током наставка радова на реконструкцији секундарне дистрибутивне водоводне и канализационе мреже, које изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда Ј.П. за саобраћај ће бити затворена ул. Станоја Главаша од Улице кнез Данилове до Далматинске :

 

 

- Фаза 3: Затварање саобраћаја у ул. Станоја Главаша од Улице кнез Данилове до Далматинске, у временском периоду од 29.9. до 20.10.2020. године

 

Мапа заузећа