Назад

Увођење прве ексклузивне пешачке фазе у Београду

                           Увођење прве ексклузивне пешачке фазе у Београду

 

На раскрсници улица Дечанске и Македонске другог викенда децембра биће успостављен нови режим саобраћаја који ће пешацима омогућити да раскрсницу, осим на начин на који су то  до сада  чинили, пређу и дијагонално. Уз истовремено црвено светло за сав моторни саобраћај, пешаци ће уз повећану безбедност раскрсницу прелазити у било ком правцу и своје кретање настављати према жељеном одредишту.

 

Заменик градоначелника Горан Весић и градски секретар за саобраћај Душан Рафаиловић су  7. 12. 2020. године у Старом двору представили јавности на који наћин ће увођење новог пешачког прелаза у овом делу града унапредити пешачки и моторни саобраћај.

Том приликом су истакли да ће се увођењем овог система унапредити постојећи ниво безбедности саобраћаја као и да ће овим саобраћајним решењем Београд, поред Токија, Лондона и Штокхолма, бити сврстан у ретке градове света који имају такву раскрсницу.

 

  

 

Ново саобраћајно решење раскрснице представља нови квалитет у управљању саобраћајем у Београду. На првом месту са становишта безбедности пешака и осталих учесника у саобраћају, а затим и са аспекта његове проточности у овом делу града. Анализом коју је радио Саобраћајни факултет у Београду и симулацијама које је на основу реалних података урадио Секретаријат за саобраћај, показало се да ће постојећи ниво услуге уз укидање свих конфликтних тачкака између возила и пешака, бити подигнут на виши ниво.

Симилација функционисања саобраћаја у зони Екслузивне пешачке фазе