Сектор за планирање саобраћаја и урбану мобилност

Сектор за планирање саобраћаја и урбану мобилност

Послови сектора за планску документацију спроводе се кроз две унутрашње организационе целине: