Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 17/19 - Постављање система јавних бицикала на територији града Београда 29/11/2019
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки Републике Србије
Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 10/19 - Израда студије: „Израда стратегије безбедности саобраћаја града Београда, са акционим плановима, за период 2021-2025”

 

29/11/2019
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки Републике Србије
Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 16/19 - Безбедност деце у зонама основних школа у којима је у периоду 2010-2017 реализован пројекат обележавања зоне школе 20/11/2019
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки Републике Србије
Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 18/19 - Одржавање лиценци софтверског пакета "PTV VISION" 06/11/2019