Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 1/19 - Одржавање система за централно управљање светлосном сигнализацијом БТМЦ – Беоелектро 12/04/2019
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки Републике Србије
Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 9/18 - Oдржавање кабловских веза у пасивним, активним и комбинованим телекомуникационим разделницима центра за управљање саобраћајем у оквиру секретаријата за саобраћај 09/04/2019
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки Републике Србије
Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 6/18 - Студија утицаја на саобраћај увођењем пешачке зоне на потезу Трг Славија-Краља Милана-Теразије-Коларчева, са предлогом мера 27/02/2019

Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки Републике Србије
Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 15/18 - Набавка и уградња опреме за увођење система контороле приступа пешачкој зони у Земуну 12/02/2019
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда
Назив Документација Датум објаве
Годишњи план јавних набавки за 2019. годину.

Годишњи план јавних набавки за 2019. годину.

08/02/2019

Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки Републике Србије
Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 12/18 - "Одржавање система аутоматског бројања саобраћаја на уличној мрежи Града Београда" 08/01/2019
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда