Сектор за стационарни саобраћај

Сектор за стационарни саобраћај

Послови сектора за стационарни саобраћај спроводе се у једној унутрашњој организационој целини: