Сектор за управљање саобраћајем

Сектор за управљање саобраћајем

Послови сектора за управљање саобраћајем спроводе се кроз две унутрашње организационе целине: