Организациона структура

  1. Секретаријат за саобраћај
    Секретар: Душан Рафаиловић
    Подсекретар: Ненад Матић