Организациона структура

  1. Секретаријат за саобраћај
    Секретар: Никола Татовић
    Подсекретар: Ненад Матић