Одељење за стационарни саобраћај

Чиме се бавимо
                     Обележавање паркиралишта или забране заустављања и паркирања возила
                     Обележавање паркиралишта или забране заустављања и паркирања возила
                     Постављање баште угоститељских објеката
                     Постављање баште угоститељских објеката
                     Резервисање паркинг места за особе са инвалидитетом
                     Резервисање паркинг места за особе са инвалидитетом
                     Резервисање паркинг места за правна лица и предузетнике
                     Резервисање паркинг места за правна лица и предузетнике
                     Резервисање паркинг места за дипломатске и друге стране представнике
                     Резервисање паркинг места за дипломатске и друге стране представнике
                     Резервисање паркинг места за државне органе и органе јединице локалне самоуправе
                     Резервисање паркинг места за државне органе и органе јединице локалне самоуправе