Одељење за стационарни саобраћај

Чиме се бавимо
                     Резервисање паркинг места за особе са инвалидитетом
                     Резервисање паркинг места за особе са инвалидитетом
                     Обележавање паркиралишта или постављање опреме пута
                     Обележавање паркиралишта или постављање опреме пута
                     Обележавање забране заустављања и паркирања возила на колским улазима
                     Обележавање забране заустављања и паркирања возила на колским улазима
                     Резервисање паркинг места за правна лица и предузетнике
                     Резервисање паркинг места за правна лица и предузетнике
                     Резервисање паркинг места за дипломатске и друге стране представнике
                     Резервисање паркинг места за дипломатске и друге стране представнике
                     Резервисање паркинг места за државне органе и органе јединице локалне самоуправе
                     Резервисање паркинг места за државне органе и органе јединице локалне самоуправе
                     Постављање баште угоститељских објеката
                     Постављање баште угоститељских објеката