Одељење за светлосну сигнализацију и саобраћајно моделовање

Чиме се бавимо
                         Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Секретаријат за саобраћај обавештава грађане да ће у периоду од 4.12. до 8.12.2023. године у  Земуну у улицама Вртласка, Ивићева и Тошин бунар,  бити настављени радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом.

                         Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Секретаријат за саобраћај обавештава грађане да ће у периоду од 27.11. до 1.12.2023. године у Новом Београду и Земуну у улицама Алексиначких рудара и 22.октобра,  бити настављени радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом.

                         Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Секретаријат за саобраћај обавештава грађане да ће у периоду од 20.11. до 24.11.2023. године у Земуну у улицама Кордунашка, Пионирска и Крајишка,  бити настављени радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом.

                         Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Секретаријат за саобраћај обавештава грађане да ће у периоду од 13.11. до 17.11.2023. године у улицама Др Ивана Рибара и Крајишка  бити настављени радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом.

                         Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Секретаријат за саобраћај обавештава грађане да ће у  Земуну у периоду од 6.11. до 12.11.2023. године у улицама Горњоградска и Првомајска бити настављени радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом.

 

                         Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Секретаријат за саобраћај обавештава грађане да ће у Новом Београду и Земуну у периоду од 30.10. до 3.11.2023. године у улици Тошин бунар  бити настављени радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом.

                         Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Секретаријат за саобраћај обавештава грађане да ће у Новом Београду и Земуну у периоду од 23.10. до 28.10.2023. године у улицама Тошин бунар и Првомајска бити настављени радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом.

                         Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Секретаријат за саобраћај обавештава грађане да ће у Новом Београдуу периоду од 18.10. до 20.10.2023. године  у улици Тошин бунар бити настављени радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

                         Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Секретаријат за саобраћај обавештава грађане да ће у Новом Београду и Земуну у периоду од 16.10. до 20.10.2023. године на раскрсницама улицаЂорђа Станојевића - Марка Хрискића, Ђорђа Станојевића - улаз у депо ГСП-а, Тошин бунар бити настављени радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

 

                         Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Секретаријат за саобраћај обавештава грађане да ће у Новом Београду  у периоду од 9.10. до 13. 10. 2023. године на раскрсницама Булевара Црвене армије са улицама Уроша Мартиновића иЂорђа Станојевића, као и на раскрсници Ђорђа Станојевића са Мостом на Ади бити настављени радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом.

                         Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Секретаријат за саобраћај обавештава грађане да ће у Новом Београду  у периоду од 2.10. до 6. 10. 2023. године на раскрсницама улица

 •  Војвођанске и Душана Вукасовића
 • Ђорђа Станојевића - Јурија Гагарина (Депо ГСП-а), 
 • Марка Хрискића - улаз у БАС 

бити настављени радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

                         Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Секретаријат за саобраћај обавештава грађане да ће у Земуну у периоду од 18.9. до 22. 9. 2023. године у улици Угриновачкој  бити настављени радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом.

 

 

                         Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Секретаријат за саобраћај обавештава грађане да ће у Новом Београду у периоду од 11.9. до 13. 9. 2023. године у улици Војвођанској  бити настављени радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

                         Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Секретаријат за саобраћај обавештава грађане да ће у Новом Београду у периоду од 4.9. до 8. 9. 2023. године у улицама Египатска и Војвођанска  бити настављени радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

                         Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Секретаријат за саобраћај обавештава грађане да ће у Новом Београду у периоду од 28.8. до 31. 8. 2023. године у улицама Тошин бунар и Египатска  бити настављени радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

                         Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Секретаријат за саобраћај обавештава грађане да ће у Земуну  у периоду од 7.8. до 11. 8. 2023. године на раскрсницама улица Цара Душана и Бранка Пешића као и на раскрсници Северме магистралне тангенте и улице Банатске бити настављени радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

                         Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Секретаријат за саобраћај обавештава грађане да ће се у периоду 22. 05. до 25. 05. 2023. године наставити радови на изградњи система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом.

                         Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Наставак радова на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Улици кнеза Милоша, у периоду од 8.5. до 20. 5. 2023. године. 

                         Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Секретаријат за саобраћај обавештава грађане да ће у периоду од 3.5. до 6. 5. 2023. године на раскрсници улица Немањине и Кнеза Милоша наставити радовe на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

                         Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Секретаријат за саобраћај обавештава грађане да ће у периоду од 25.04. до 30. 04. 2023. године у улици Кнеза Милоша наставити радовe на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

                         Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Секретаријат за саобраћај обавештава грађане да ће у периоду од 18.04. до 23. 04. 2023. године у Таковској улици и у улици Кнеза Милоша наставити радовe на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

                         Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Наставак радова на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом  у периоду од 10. 04. 2023. до 12. 04. 2023. године.

                         Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Секретаријат за саобраћај обавештава грађане да ће у периоду од 27.03. до 31. 03. 2023. године у Таковској улици наставити радовe на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом.

                         Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Секретаријат за саобраћај обавештава грађане да ће се у периоду од 20.02. до 23. 02. 2023. године  наставити радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом.