Обустављен саобраћај у Лединачкој

Обустављен саобраћај у Лединачкој

Током радова на изградњи канализационе мреже, које изводи Град Београд, за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. биће обустављен саобраћај, заузет и раскопан коловоз у ул. Лединачкој испред бр. 9,  у временском периоду од 04.03.2024. до 12.03.2024. године.

Опширније
                           Обустава саобраћаја у Николаја Краснова

Обустава саобраћаја у Николаја Краснова

Током радова на изградњи двострано узиданог стамбено-пословног објекта, које изводи „SSCE HOUSE“ д.о.о. биће обустављен саобраћај, заузет коловоз и седам паркинг места у ул. Николаја Краснова испред бр. 4 и заузето једанаест паркинг места у ул. Николаја Краснова преко пута бр. 4 и укинуто једно паркинг место у ул. Николаја Краснова испред бр. 8 (паркинг место број 13), у временском периоду од 09.03.2024. до 10.03.2024. године.

Опширније
                           Обустављен саобраћај у Будимској

Обустављен саобраћај у Будимској

Током радова на реконструкцији водоводне мреже, које изводи ЈКП "Београдски водовод и канализација", биће обустављен саобраћај, заузети и раскопани делови коловоза, тротоара и паркинг места у ул. Будимској од ул. Цариградске до раскрснице са улицама Булевар деспота Стефана – Војводе Добрњца, у периоду од 29.02.2024. до 18.04.2024. године.

Опширније
                           Обустављен саобраћај у Кнез Даниловој

Обустављен саобраћај у Кнез Даниловој

Током радова на обављању комуналне делатности одржавања улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут", биће бустављен саобраћај, заузет коловоз у ул. Кнез Даниловој од ул. Старине Новака до  ул. Владетине, у периоду од 26.02.2023. до 29.02.2024. године.

Опширније
                           Обустава саобраћаја у у Булевару Зорана Ђинђића

Обустава саобраћаја у у Булевару Зорана Ђинђића

Током радова на обављању комуналне делатности одржавања улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут", биће обуставњен саобраћај, заузет коловоз у једној коловозној траци у Булевару Зорана Ђинђића од ул. Антифашистичке борбе до ул. Милентија Поповића, смер ка ул. Милентија Поповића, у периоду од 24.02.2024. до 29.02.2024.  године.

Опширније
                           Обустава саобраћаја у Владимира Поповића

Обустава саобраћаја у Владимира Поповића

Током радова на обављању комуналне делатности одржавања улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут", биће обустављен саобраћај, заузет коловоз у ул. Владимира Поповића између ул. Милентија Поповића, споредни део и ул. Владимира Поповића, споредни део (у зони изградње кружне раскрснице са Булеваром Зорана Ђинђића), у периоду од 24.02.2024. до 29.02.2024. године.

Опширније
                           Измена режима саобраћаја у Цара Душана у Земуну

Измена режима саобраћаја у Цара Душана у Земуну

Током радова на редовном одржавању улица и путева, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза (једна саобраћајна трака, жута трака) у ул. Цара Душана, од раскрснице са ул. Филипа Вишњића у дужини од 150 м, смер ка центру Земуна, у периоду од 23.02.2024. до 29.02.2024. године.

Опширније
                           Обустављен саобраћај у Мајданској

Обустављен саобраћај у Мајданској

Током монтаже крана за потребе радова на изградњи двострано узиданог стамбеног објектa, које изводи „KOMPANIJA GRADITELJ-INŽENJERING ZA MENADŽMENT I ORGANIZACIJU GRAĐENJA“ д.о.о. биће обустављен саобраћај, заузет коловоз у ул. Мајданска, испред бр. 14, у периоду од 24.02.2024. до 25.02.2024. године.

Опширније
                           Обустављен саобраћај у Косовској

Обустављен саобраћај у Косовској

Током радова на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже, које изводи Град Београд, за потребе JKП „Београдски водовод и канализација“, биће обустављен саобраћај у Косовској улици, непосредно иза раскрснице са ул Палмотићевом до  ул. Таковске, у дужини од 81,80м, у периоду од 12.02.2024. године до 05.03.2024. године.

Опширније
                           Радови у Египатској (Земунској)

Радови у Египатској (Земунској)

Током радова на редовном одржавању улица и путева, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза (саобраћајна трака уз разделно острво) у ул. Египатској (Земунска), у периоду од 19.02.2024. до 29.02.2024. године.

Опширније
                           Радови на Звездари

Радови на Звездари

Током радова које изводи ЈП "Србијагас", биће измењен режим саобраћаја по фазама, у улицама Чингријина, ул. Кордунашка, ул. Приједорска, ул. Ивана Капистрана, ул. Милана Ракића, ул. Волгина, ул. Крагујевачка, ул. Дувањска, ул. Јована Ђаје, ул. Фочанска, ул. Новобрдска, ул. Војводе Блажете, ул. Дескашева, ул. Проте Ђурића, ул. Каменогорска и ул. Ариљска, у периоду од 16.02.2024. до 07.04.2024. године.

Опширније
                           Обустављен саобраћај у ул. Породице Трајковић

Обустављен саобраћај у ул. Породице Трајковић

Током радова на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже, биће обустављен саобраћај у ул.Породице Трајковић, у периоду од 14.2.2024. до 11.4.2024. године.

Опширније
                           Измена режима саобраћаја у улицама Др Хуга Клајна, Пеђе Милосављевића и Исмета Мујезиновића

Измена режима саобраћаја у улицама Др Хуга Клајна, Пеђе Милосављевића и Исмета Мујезиновића

Током радова на изградњи објекта комплекса Центра за рани развој деце и инклузију, које изводи Република  Србија, Министарство за јавна улагања, биће измењен режим саобраћаја у улицама Др Хуга Клајна, Пеђе Милосављевића и Исмета Мујезиновића, у периоду од 19.2.2024. до 24.12.2024. године.

Опширније
                           Обустављен саобраћај у Проте Матеје Ненадовића

Обустављен саобраћај у Проте Матеје Ненадовића

Током радова на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже у заштитном појасу, које изводи JKП „Београдски водовод и канализација“, биће обустављен саобраћај у ул. Проте Матеје Ненадовића, од ракрснице са ул. Крунске до раскрснице са Булеваром краља Александра, у периоду од 13.02.2024. до 18.03.2024. године.

Опширније
                           Обустављен саобраћај у ул. Ружа и Косовских божура

Обустављен саобраћај у ул. Ружа и Косовских божура

Током извођења радова на изградњи секундарне фекалне канализационе мреже, које изводи Град Београд, за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. биће обустављен саобраћај у ул. Ружа, од раскрснице са ул. Војводе Степе до раскрснице са ул. Станимира Стојановића и у ул. Косовских божура, од раскрснице са ул. Ружа до кућног броја 10 и од раскрснице са ул. Војводе Степе до кућног броја 10, у периоду од 12.02.2024. до 24.03.2024. године.

Опширније