Обустава саобраћаја у Партизанске авијације

Обустава саобраћаја у Партизанске авијације

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће обустављен саобраћај у ул. Партизанске авијације од раскрснице са улицама Љубинке Бобић – Гандијева до раскрснице са улицама Исмета Мујезиновића – Мајора Бранка Вукосављевића, у периоду од 05.12.2023. до 09.12.2023. године.

Опширније
                           Измена режима саобраћаја на деоници Тошин бунар – Аутопут за Нови Сад

Измена режима саобраћаја на деоници Тошин бунар – Аутопут за Нови Сад

Током радова на изградњи телекомуникационог оптичког кабла за потребе повезивања управљачких уређаја за контролу семафоризованих раскрсница на територији града Београда, деоница Тошин бунар – Аутопут за Нови Сад, биће измењен режим саобраћаја, заузети и раскопани делови тротоара и зелених површина (у оквиру регулације улице) у ул. Аутопут за Нови Сад (Спољна магистрална тангента), по фазама, у периоду од 01.12.2023. до 15.12.2023. године.

Опширније
                           Измена режима саобраћаја у раскрсници улица Булевар хероја са Кошара - Тошин бунар - Николе Добровића

Измена режима саобраћаја у раскрсници улица Булевар хероја са Кошара - Тошин бунар - Николе Добровића

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја, заузећет део коловоза у раскрсници улица Булевар хероја са Кошара - Тошин бунар - Николе Добровића, у периоду од 03.12.2023. од 09 часова до 03.12.2023. до 14 часова.

Опширније
                           Обустава саобраћаја у Тополској

Обустава саобраћаја у Тополској

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут",  доћи ће до обуставе саобраћаја у ул. Тополској у делу од ул. Каленићеве до ул. Војводе Драгомира (проходна раскрсница са ул. Петроградском),  у периоду од 01.12.2023. до 31.12.2023. године.

Опширније
                           Измена режима саобраћаја у Булевару револуције у Гроцкој

Измена режима саобраћаја у Булевару револуције у Гроцкој

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја у Булевару револуције од ул. Мирослава Јовановића до иза раскрснице са улицама Филипа Кљајића – Мокролушка, смер ка Београду, у периоду од 22.11.2023. до 20.12.2023. године.

Опширније
                           Измењен режим саобраћаја у ул. Породице Трајковић

Измењен режим саобраћаја у ул. Породице Трајковић

Током радова на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже, које изводи ЈКП "Београдски водовод и канализација", биће измељен режим саобраћаја  у ул. Породице Трајковић, у периоду од 28.11.2023.до 30.11.2023. године.

Опширније
                           Обустављен саобраћај у Цетињској

Обустављен саобраћај у Цетињској

Током радова на прикључивању стамбено - пословног објекта на водоводну и канализациону мрежу, биће обустављен саобраћај у Цетињској улици испред бр. 13 (део између Булевара деспота Стефана и ул. Џорџа Вашингтона), у периоду од 27.11.2023. до 30.11.2023. године.

Опширније
                           Обустава саобраћаја у Преспанској

Обустава саобраћаја у Преспанској

Ради прикључивања двострано узиданог стамбеног објекта на канализациону мрежу, које изводи „INTERCONS“ d.o.o. доћи ће до обуставе саобраћаја у ул. Преспанској испред бр. 6,  у временском периоду од 28.11.2023. до 30.11.2023. године.

Опширније
                           Обустава саобраћаја у Луке Вукаловића

Обустава саобраћаја у Луке Вукаловића

Током радована на изградњи топловодног прикључка са примарним делом топлотне подстанице, за објекат у ул. Луке Вукаловића бр. 6, које изводи Град Београд за потребе ЈКП „Београдске електране”, биће обустављен саобраћај, заузет коловоз и паркиралиште у ул. Луке Вукаловића, од раскрснице са ул. Захумском до раскрснице са Булеваром краља Александра, раскопан део коловоза и паркинг места у ул. Луке Вукаловића испред бр. 6 и заузет и раскопан део тротоара у ул. Луке Вукаловића испред бр. 6, у временском периоду од 25.11.2023. до 30.11.2023.године.

Опширније
                           Обустава саобраћаја у Паје Јовановића

Обустава саобраћаја у Паје Јовановића

Током извођења радова на изградњи топловодног прикључка са примарним делом топлотне подстанице, за објекат у ул. Паје Јовановица бб, које изводи Град Београд за потребе ЈКП „Београдске електране”, биће обустављен саобраћај, заузет и раскопан коловоз и тротоар у ул. Паје Јовановића, од кућног бр. 11 до раскрснице са ул. Павла Бакића, у временском периоду од 25.11.2023. до 30.11.2023.године.

Опширније
                           Измена режима саобраћаја у Устаничкој

Измена режима саобраћаја у Устаничкој

Током радова на изградњи двострано узиданог стамбено-пословног објекта, које изводи „TRACE BUILD“ д.о.о. а због снабдевања градилишта грађевинским материјалима, биће заузет део коловоза (део десне саобраћајне траке у смеру ка ул. Грчића Миленка) у ул. Устаничкој испред бр. 98, у временском периоду од 25.11.2023. до 25.05.2024. године (суботом).
           

Опширније
                           Заузеће коловоза на Бранковом мосту

Заузеће коловоза на Бранковом мосту

Дана 26.11.2023. године у периоду од 03.00 часа до 04.00 часа доћи ће до измене режима саобраћаја, заузећа коловоза на Бранковом мосту (део жуте траке у смеру ка Новом Београду) у Београду, на територији општине Стари град, ради одржавања приредбе.

Опширније
                           Измена режима саобраћаја у Булевару револуције

Измена режима саобраћаја у Булевару револуције

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја у Булевару револуције од ул. Мирослава Јовановића до иза раскрснице са улицама Филипа Кљајића – Мокролушка, смер ка Београду, у периоду 22.11.2023. до 30.11.2023. године. 

Опширније
                           Обустављен саобраћај у Господар Јовановој

Обустављен саобраћај у Господар Јовановој

Током  радова на изградњи стамбено пословног објкета, а ради бетонирања , које изводи TRI TIM GRADNJA, биће обустављен саобраћај, заузет  коловоз и 6 п.м. у ул. Господар Јовановој испред бр.54, у периоду од 09.12.2023. до 10.12.2023. године.

Опширније
                           Четврти београдски полумаратон

Четврти београдски полумаратон

Током организације Четвртог београдског полумаратаона  биће измењен режим саобраћаја на улицама Београда дана  26.11.2023. године.

Опширније