Одељење за послове снабдевања и кретања теретних моторних возила кроз град

Чиме се бавимо
                     Поступак за издавање решење за кретање, заустављање и паркирање теретних моторних возила кроз град Београд
                     Поступак за издавање решење за кретање, заустављање и паркирање теретних моторних возила кроз град Београд
                         Услови кретања, заустављања и паркирања теретних возила приликом снабдевањa на територији града Београда

Услови кретања, заустављања и паркирања теретних возила приликом снабдевањa на територији града Београда

Снабдевање малопродајних објеката (продајних, магацинских и угоститељских објеката)  унутар централне градске зоне и ван ње обавља се са коловоза у времену од 19,00 до 07,00 часова.