Сектор за градску логистику

Сектор за градску логистику

Послови сектора за градску логистику спроводе се кроз две унутрашње организационе целине:

  • Одељење за за послове снабдевања и кретања теретних моторних возила кроз град
  • Одељење за послове градске логистике и имплементацију зона контролисаног приступа