Одељење за привремени режим саобраћаја

мапа заузећа улица радовима и манифестацијама
Чиме се бавимо
                     Захтевање решења на привремену измену режима саобраћаја због радова на инфраструктурној мрежи и објектима
                     Захтевање решења на привремену измену режима саобраћаја због радова на инфраструктурној мрежи и објектима
                     Сагласност на привремену измену режима саобраћаја због одржавања манифестација на јавној саобраћајној површини
                     Сагласност на привремену измену режима саобраћаја због одржавања манифестација на јавној саобраћајној површини
                     Сагласност на привремену измену режима саобраћаја због постављања тезги и привремених објеката на јавној саобраћајној површини за време одржавања манифестација
                     Сагласност на привремену измену режима саобраћаја због постављања тезги и привремених објеката на јавној саобраћајној површини за време одржавања манифестација
                         Радови у зони петље Змај

Радови у зони петље Змај

Током радова на реконструкцији у заштитном појасу дистрибутивне водоводне мреже, које изводи Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, биће измењен режим саобраћаја у ул. Ауто-пут за Нови Сад, у зони петље Змај, Саобраћајница Т6, у периоду од 15.08.2022. године до 14.9.2022. године.

                         Јозе Шћурле затворена за саобраћај

Јозе Шћурле затворена за саобраћај

Током радова на изградњи канализационе мреже, чији је инвеститор Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, за саобраћај ће бити затворена Улица Јозе Шћурле, у периоду од 19.8.2022. до 4.10.2022. године, по фазама.

                         Војводе Ђуровића затворена за саобраћај

Војводе Ђуровића затворена за саобраћај

Током извођења радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта за саобраћај ће бити затворена Улица Војводе Ђуровића испред к. бр. 5  (сваког уторка, четвртка и суботе) у временском периоду од 11.08.2022. до 29.12.2022. године.

                         Школска улица у Рушњу затворена за саобраћај

Школска улица у Рушњу затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена Улица Школска, на деоници од Улице 13. октовра до Улице Рушањске, у периоду од 15. 08. 2022. до 21. 08. 2022. године.

                         Радови у Булевару ЈНА

Радови у Булевару ЈНА

Током радова на поправци јавних саобраћајних површина изведених од бетонских плоча и коцке , које изводи ЈП "Путеви Београда", биће измењен режим саобраћаја у Булевару ЈНА од бр. 17 до Улице Слободана Јовића (смер ка „Трошарини“),  по фазама, у периоду од 11.08.2022. до 08.10.2022. године.

                         Данијелова затворена за саобраћај

Данијелова затворена за саобраћај

Током радова на изградњи дистрибутивног топловода са прикључком, које изводи ЈКП "Београдске електране", за саобраћај ће бити затворена Данијелова улица, на деоници од Улице Љубе Недића до Улице Љубичке, у периоду од 09.08.2022. до 29.8.2022. године. 

                         Радови у Здравка Челара

Радови у Здравка Челара

Током радова које изводе ЈКП "Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја у Улици Здравка Челара у периоду од 08.08.2022.године до 31.8.2022. године.

                         Радови у Краљице Катарине

Радови у Краљице Катарине

Током радова које изводе ЈКП "Београдске електране" на општини Чукарица, биће измењен режим саобраћаја у Улици Краљице Катарине испред броја 62, у периоду од 10.08.2022. године до 31.8.2022. године.

                         Улица Градски парк затворена за саобраћај

Улица Градски парк затворена за саобраћај

Током радова на реконструкцији топловодне мреже, које изводи ЈКП „Београдске електране”, за саобраћај ће бити затворена ул. Градски парк – део 2 од краја слепог дела улице до ул. Немањине у Земуну, у периоду од 08.08.2022. године до 22.08.2022. године.

                         Снимање на Старом савском мосту

Снимање на Старом савском мосту

За потребе продуцентске  куће „Brand Vision“, у вези са реализацијoм снимања ТВ серије “Позив“, доћи ће до повремене обуставе саобраћаја  у интервалима од 3-5 минута, на Старом савском мосту (Земунски пут), у периоду од 07.08.2022. године од 07.00. часова до 07.08.2022. године до 23.00. часа.

                         Измене режима саобраћаја у Војислава Илића

Измене режима саобраћаја у Војислава Илића

Током радова које изводе ЈКП "Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја у Улици Војислава Илића, од броја 129 до раскрснице са Улицом Топаловићевом, у периоду од 03.08.2022. до 31.8.2022. године.

                         Војводе Мицка Крстића затворена за саобраћај

Војводе Мицка Крстића затворена за саобраћај

Током радова на изградњи подземног електроенергетског вода, које изводи  „Електромрежа Србије“ а.д. за саобраћај ће бити затворена  Улица  Војводе Мицка Крстића, између улица Вишњичке и Маријане Грегоран, у периоду од 04.08.2022. до 28.08.2022. године.

                         Радови у Булевару Михајла Пупина

Радови у Булевару Михајла Пупина

Током радова које изводе ЈКП "Београдске електране" биће измењен режим саобраћаја у Булевару Михајла Пупина, на раскрсници са Булеваром уметности, скретање за Трешњин цвет, у периоду од 08.08.2022. до 06.09.2022. године. 

                         Угриновачка затворена за саобраћај

Угриновачка затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут" биће затворена за саобраћај ул. Угриновачка од Бранка Пешића до Филипа Вишњића, у периоду од 06.08. до 16.08.2022. године.

 

                         Затворен саобраћај у Улици Ушће и Булевару Николе Тесле

Затворен саобраћај у Улици Ушће и Булевару Николе Тесле

Током  бициклистичке трке "Бициклистичке наде - Трофеј Београда", за саобраћај ће бити затворена ул. Ушће и Булевар Николе Тесле, дана 13.08.2022. године у периоду од 17.00 до 20.00 сати и 14.08.2022. године у периоду од 09.00 до 15.00 сати.

                         Тургењева затворена за саобраћај

Тургењева затворена за саобраћај

Током радова  радова на изградњи секундарне фекалне канализације у регулацији постојеће саобраћајнице, које изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, за саобраћај ће бити затворена Тургењева улица, у периоду од 30.07.2022. године до 15.09.2022. године, по фазама.

                         Радови под саобраћајем у улицама Витезова Карађорђеве звезде и Миријевски венац

Радови под саобраћајем у улицама Витезова Карађорђеве звезде и Миријевски венац

Током радова на изградњи кабловских водова, које изводи "Електродистрибуција Србије" д.о.о. биће измењен режим саобраћаја у ул. Витезова Карађорђеве звезде, на делу од кућног бр. 49-51 до раскрснице са ул. Миријевски венац и заузеће и раскопавање тротоара у ул.Миријевски венац на делу од раскрснице са ул. ул. Витезова Карађорђеве звезде до кућног бр. 22-24, у периоду од 01.08.2022. до 31.08.2022.године, по фазама.

                         Штросмајерова затворена за саобраћај

Штросмајерова затворена за саобраћај

Током извођења радова на изградњи секундарне канализационе мреже на подручју старог језгра Земуна у регулацији постојећих саобраћајница, за саобраћај ће бити затворена Улица кнеза Павла Карађорђевића ( Штросмајерова), од раскрснице са ул. Главном до раскрснице са ул. Немањином и ул. Светосавском, у периоду од 08.08.2022. до 21.09.2022. године, по фазама.

                         Младена Стојановића затворена за саобраћај

Младена Стојановића затворена за саобраћај

Улица Младена Стојановића ће бити затворена за саобраћај у периоду од 01.08.2022. до 01.09.2022. године.

                         Молерова затворена за саобраћај

Молерова затворена за саобраћај

У периоду од 28.07.2022. до 31.08.2022. године за саобраћај ће бити затворена Молерова улица

                         Светог Климента затворена за саобраћај

Светог Климента затворена за саобраћај

Током радова на реконструкцији у заштитном појасу дела уличне мреже у постојећој регулацији, које изводи Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, за саобраћај ће бити затворена ул. Светог Климента, од раскрснице са ул. Велизара Косановића, до бочне стране објекта на кућном броју 57 ка ул. Ковачевој, у периоду од 01.08.2022. до 23.09.2022. по фазама.

                         Добре Митровића и Мајора Илића затворене за саобраћај

Добре Митровића и Мајора Илића затворене за саобраћај

Током радова на реконструкцији улица, које изводи Секретаријат за инвестиције, биће затворен саобраћај, заузет и раскопан коловоз, тротоар и паркинг места у ул. Добре Митровића, заузет и раскопан коловоз и тротоар у ул. Мајора Илића, од раскрснице са ул. 27. марта до улаза у гаражу Палилулске пијаце,  у  временском периоду од 25.07.2022. до 17.08.2022. године.

                         Измењен режим саобраћаја у Карпошевој

Измењен режим саобраћаја у Карпошевој

Током радова на текућем одржавању, које изводи ЈКП "Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја у Улици Карпошевој, на углу са Улицом Станка Опсенице, у периоду од 25.7.2022. до 23.8.2022. године.

                         Радови под саобраћајем у улици Војислава Илића

Радови под саобраћајем у улици Војислава Илића

У периоду од 28.07.2022. до 16.08.2022. године у улици Војислава Илића ће се обављати радови.

                         Измењен режим саобраћаја у Булевару уметности

Измењен режим саобраћаја у Булевару уметности

Током радова на реконструкцији дистрибутивног топловода са прикључцима, које извои ЈКП "Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја у Булевару уметности, од раскрснице са Булеваром Зорана Ђинђића до Булевара Арсенија Чарнојевића, у периоду од 22.07.2022. до 15.9.2022. године.

                         Радови под саобраћајем у Устаничкој

Радови под саобраћајем у Устаничкој

У периоду од 23.07.2022. до 16.08.2022. године обављаће се радову у Устаничкој улици.

                         Авалска затворена за саобраћај

Авалска затворена за саобраћај

У периоду од 21.07.2022. до 01.08.2022. године за саобраћај ће бити затворена Авалска улица.

                         Улица Мачков камен затворена за саобраћај

Улица Мачков камен затворена за саобраћај

Током извођења радова на изградњи двострано узиданог стамбеног објекта, а због допреме и отпреме грађевинског материјала, биће затворен саобраћај, заузет коловоз у Улици Мачков камен испред броја 18, у временском периоду од 22.07.2022. до 27.09.2022. год. (уторком и петком).

                         Радови под саобраћајем у улици Михајла Тодоровића

Радови под саобраћајем у улици Михајла Тодоровића

У периоду од 26.07.2022. до 04.08.2022. године обављаће се радови у улици Михајла Тодоровића.

                         Вукасовићева затворена за саобраћај

Вукасовићева затворена за саобраћај

Током периода од 14.07.2022. до 03.08.2022. године Вукасовићева улица ће бити затворена за саобраћај.

                         Рабина Алкалаја затворена за саобраћај

Рабина Алкалаја затворена за саобраћај

У периоду од 19.07.2022. до 05.09.2022. године улица Рабина Алкалаја ће бити затворена за саобраћај.

                         Раскрсница улица Немањине и Ресавске затворена за саобраћај

Раскрсница улица Немањине и Ресавске затворена за саобраћај

У периоду од 16.07.2022. до 31.08.2022. године за саобраћај ће бити затворена раскрсница улица Немањине и Ресавске.

                         Михајла Булгакова затворена за саобаћај

Михајла Булгакова затворена за саобаћај

У периоду од 18.7.2022. до 18.8.2022. године за саобраћај ће бити затворена улица Михајла Булгакова.

                         Павла Вујисића затворена за саобраћај

Павла Вујисића затворена за саобраћај

У периоду од 18.7.2022. до 15.9.2022. година за саобраћај ће бити затворена улица Павла Вујисића.

                         Видовданска затворена за саобраћај

Видовданска затворена за саобраћај

У периоду од 25.7.2022. до 23.8.2022. године за саобраћај ће бити затворена Видовданска улиац.

                         Кеј ослобођења затворен за саобраћај

Кеј ослобођења затворен за саобраћај

Током радова на реконструкцији Улице Кеј ослобођења, Телеком Србија а.д. изводиће радове на заштити и измештању телекомуникационих инсталација, а Електродистрибуција Србија д.о.о. изводиће радове на измештању и заштити постојећих електроенергетских објеката у улици Кеј ослобођења. Током извођења радова биће затворен саобраћај, заузети и раскопани делови коловоза и тротоара у Улици. Кеј ослобођења, од Улице Марка Николића до Улице Караматине и у Улици Караматиној, од Улице Фрушкогорске до Улице Кеј ослобођења и заузети и раскопани делове коловоза, тротоара и паркинг места у Улици Змај Јовиној, од Улице Фрушкогорске до Улице Кеј ослобођења, у временском периоду од 14.07.2022. до 27.08.2022. године.

                         Кружни пут затворен за саобраћај

Кружни пут затворен за саобраћај

Током радова на изградњи дистрибутивне топловодне мреже, које изводе ЈКП "Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја у Булевару Пека Дапчевића код раскрснице са Улицом Кружни пут вождовачки и затворен саобраћај у Улици Кружни пут вождовачки од Булевара Пека Дапчевића до раскрснице са Улицом Браће Јерковић (радови на коловозу), у периоду од 12.07.2022. до 17.08.2022. године.

                         Радови у Старом граду

Радови у Старом граду

Током радова на изградњи кабловских (подземних) водова за напајање, које изводи „Електродистрибуција Србије“ д.о.о.  биће измењен режим и затворен саобраћај у општини Стари град, по фазама, и то:

 •  у Булевару војводе Бојовића, Улици Пјарона де Мондезира и Господар Јовановој, у периоду од 11. 07. 2022. до 21. 07. 2022. године
 • у Улици Господар Јовановој, Вишњићевој и Господар Јевремовој, у периоду од 22. 07. 2022. до 02. 08. 2022. године
 • у Улици Цара Уроша, Узун Мирковој, Краља Петра и Кнез Михаиловој, у периоду од 03. 08. 2022. до 24. 08. 2022. године
 • у Улици Узун Мирковој, дана 13. 08. и 14. 08. 2022. године

                         "Петровдански вашар" у Обреновцу

"Петровдански вашар" у Обреновцу

Током манифестације ,,Петровдански вашар"   биће затворен саобраћај у ул. Милоша Обреновића од ул. Кнеза Михаила до ул. Краља Петра 1, ул. Саве Поповића Гембаша од ул. Милоша Обреновића  до ул. Војводе Мишића,  делу ул. Мајора Тепавца и ул. Вашариште од ул. Тамнавске до ул. Милоша Обреновића, у Обреновцу, у временском периоду од 11.07.2022. год. до 13.07.2022.год. до 06.00 часова. 

                                           

                         Радови у Јозе Шћурле

Радови у Јозе Шћурле

Током извођења радова на изградњи станице за снабдевање горивом „Змај I“ на КП 16427 КО Земун, биће затворен саобраћај, заузет и раскопан коловоз у ул. Јозе Шћурле, од раскрснице са ул. Кривудавом у дужини од 170 метара, у временском периоду од 25.07.2022. године до 01.08.2022. године.

                         Радови у Улици Сутјеска осма

Радови у Улици Сутјеска осма

Током радова на реконструкцији  дистрибутивне водоводне мреже, које изводи ЈКП "Београдски водовод и канализација", биће измењен режим саобраћаја у Улици Сутјеска осма, на деоници од Улице Јована Исаиловића до Улице Агате Кристи, у периоду од 7.7.2022. до 27.8.2022. године, по фазама.

                         Милована Лазаревића затворена за саобраћај

Милована Лазаревића затворена за саобраћај

Током радова на реконструкцији улице и изградњи недостајуће инфраструктуре, које изводи Секретаријат за комуналне и стамбене послове за потребе  Дирекције за грађевинско земљиште и иградњу  Београда ЈП,  за саобраћај ће бити затворена Улица Милована Лазаревића у Лазаревцу на катастарским парцелама бр.3411/1 и 1766/1 КО Петка и 713/1 КО Шушњар у дужини од око 1150м, у периоду од 07.07.2022 до 11.11.2022. године.

                         Радови у Омладинских бригада

Радови у Омладинских бригада

Током радова на реконструкцији дистрибутивног топловода, које изводе ЈКП "Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја у Улици Омладинских бригада, на деоници од Улице Николе Добровића до Улице Ђорђа Станојевића, у периоду од 05.07.2022. до 31.8.2022. године, по фазама.

                         Обустава саобраћаја у тунелу Стара Стражевица

Обустава саобраћаја у тунелу Стара Стражевица

Током радова на  редовном одржавању које изводи ЈКП "Београд пут", сабраћај ће бити обустављњн у тунелу Стара Стражевица,  од 7 до до 15 сати у периоду од 4.7. до 15.7.2022. године. 

                         Радови у Надежде Петровић и Николаја Гогоља

Радови у Надежде Петровић и Николаја Гогоља

Током извођења радова на текућем одржавању, које изводи ЈКП "Београдске електране", за саобраћај ће бити затворена Улица Надежде Петровић (угао са Улицом Николаја Гогоља) и измењен режим саобраћаја у Улици Николаја Гогоља (угао са Улицом Надежде Петровић), у периоду од 10.07.2022. до 18.08.2022. године.

                         Измена режима саобраћаја у Војислава Илића

Измена режима саобраћаја у Војислава Илића

Током радова на текућем одржавању, које изводи ЈКП "Београдске електране" биће измењен режим саобраћаја у Улици Војислава Илића од раскрснице са улицама Мис Ирбијевом и Римском до раскрснице са улицама Великоморавском и Струмичком, у периоду од 02.07.2022. до 10.08.2022. године

                         Маријане Грегоран затворена за саобраћај

Маријане Грегоран затворена за саобраћај

Током  радова на изградњи подземног електроенергетског 110 kV вода од ТС Београд 1 – ТС Београд 6, које изводи Акционарско друштво „Електромрежа Србије“, за саобраћај ће бити затворена Улица Маријане Грегоран од Улице Стевана Дукића до Улице Диљске, у периоду од 29.06.2022.  до 14.07.2022. године, као и од Улице Војводе Мицка Крстића до Улице Хусињских рудара, у периоду од 09.07.2022. до 04.08. 2022. године .

                         Венизелосова затворена за саобраћај

Венизелосова затворена за саобраћај

Током снимања ТВ серије "Јужни ветар" за саобраћај ће бити затворена Улица Кнез Милетина, на делу од Венизелосове до Цариградске, дана 28.06.2022. у периоду од 08.00 до 20.30 часова.

                         Авијатичарски пут затворен за саобраћај

Авијатичарски пут затворен за саобраћај

Током радовa  на изградњи саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром, које изводи Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, за саобраћај ће бити затворена Улица Авијатичарски пут, у периоду од 3.7.2022. до 22.7. 2022. године.

                         Радови у Петра Коњовића и Српских ударних бригада

Радови у Петра Коњовића и Српских ударних бригада

Током извођења радова на отклањању околности којима се угрожава безбедност и здравље људи, објеката и саобраћаја, на постојећим линијским инфраструктурним објектима који су у надлежности ЈКП „Београдске електране“ (текуће одржавање), биће затворен саобраћај, заузет и раскопан коловоз и тротоар ул. Петра Коњовића и заузет и раскопан тротоар и коловоз у ул. Српских ударних бригада, у зони раскрснице са ул. Прве шумадијске бригаде и ул. Петра Коњовића, по фазама, у периоду од 30.06.2022. до 29.07.2022.године.
 

                         Лазаревачка улица затворена због снимања серије

Лазаревачка улица затворена због снимања серије

За потребе снимања ТВ серије "Време смрти" доћи ће до обуставе саобраћаја у интервалима од 3-5 минута у Лазаревачкој улици дана 25.06.2022. године у периоду од 09 до 21 час.

                         Улица Илије Кораћа у Зуцама затворена за саобраћај

Улица Илије Кораћа у Зуцама затворена за саобраћај

У периоду од 25. до 27.6.2022. године улица Илије Кораћа у насељу Зуце биће затворена за саобраћај

                         Маријане Грегоран затворена за саобраћај

Маријане Грегоран затворена за саобраћај

Улица Марија Грегоран биће затворена за саобраћај, од улице Јухорске до улице Стевана Христића, у периоду од 24.6.2022. до 30.6.2022. године.

                         Коче Капетана затворена за саобраћај

Коче Капетана затворена за саобраћај

У периоду од 22.6.2022. до 19.7.2022.године за саобраћај ће бити затворена улица Коче Капетана.

                         Радови под саобраћајем у улици Облаковска, Саве Ковачевића, Мостарска и Милета Церовца

Радови под саобраћајем у улици Облаковска, Саве Ковачевића, Мостарска и Милета Церовца

У периоду од 25.6.2022. до 10.1.2023. године обављаће се радови у улици Облаковска, Саве Ковачевића, Мостарска и Милета Церовца.

                         Радови под саобраћајем у улици Грчића Миленка и Грочанској

Радови под саобраћајем у улици Грчића Миленка и Грочанској

Измена режима саобраћаја, заузеће и раскопавање делова коловоза у улици Грчића Миленка и Грочанској, по фазама 1-5 у Београду, на територији општине Врачар од 16.6.2022. до 15.7.2022. године.

                         Снимање филма "Ланчана реакција"

Снимање филма "Ланчана реакција"

Током снимања филма, 18.4. 2022. године у периоду од 14 до 19 часова  долазиће до повремене обуставе у саобраћају у улици Андре Николића, на делу од Топчидерске звезде до ул. Васе Пелагића.

                         Радови под саобраћајем у улици Београдској од раскрснице са ул. Омладинском до ул. Маршала Тита - (Велико село)

Радови под саобраћајем у улици Београдској од раскрснице са ул. Омладинском до ул. Маршала Тита - (Велико село)

Током радова на гасификацији у улици  Београдској од раскрснице са ул. Омладинском до ул. Маршала Тита - Велико село, ГО Палилула доћи ће до измене у режиму саобраћаја у периоду од  22.06. до 25.06.2022. године   

                         Затварање улице Копаоничка на ГО Чукарица

Затварање улице Копаоничка на ГО Чукарица

Затвара се за саобраћај улица Копаоничка од 14.6.2022. до 8.7.2022. године.

                         Затварање улице Булевар ослобођења

Затварање улице Булевар ослобођења

Затваренe за саобраћај трамвајске баштице на мосту „Аутокоманда“.

                         Др Драгослава Поповића затворена за саобраћај

Др Драгослава Поповића затворена за саобраћај

Током  радова на изградњи стамбено-пословног објекта долазиће до повременог затварања за саобраћај улице Др Драгослава Поповић у периоду од 24.6 до 20.8.2022. године.

                         Академска затворена за саобраћај

Академска затворена за саобраћај

Током извођења радова на изградњи секундарне канализационе мреже на подручју старог језгра Земуна у регулацији постојећих саобраћајница, биће затворен саобраћај, заузет и раскопан коловоз у ул. Академској, од раскрснице са ул. Авијатичарски трг до раскрснице са ул. Штросмајеровом, по фазама, у периоду од 20.06.2022. до 08.08.2022. године


 

                         Угриновачка затворена за саобраћај

Угриновачка затворена за саобраћај

Током радова на изградњи фекалне канализације, које изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, за саобраћај ће бити затворена Улица Угриновачка, у делу од Тршћанске до Бранка Пешића у Земуну, у периоду од 15.6.2022. до 22.6.2022. године.

                         Булевар војводе Бојовића затворен за саобраћај

Булевар војводе Бојовића затворен за саобраћај

Током  радова на прегледу и поправци трамвајске пруге (текуће одржавање), које изводи ГСП "Београд" биће затворен за саобраћај Булевар војводе Бојовића (прелаз шина преко коловоза) код раскрснице са улицама Карађорђевом и Париском, у периоду од 18.06.2022. од 00 часова и 30 минута до до 20.06.2022. до 03 часа и 30 минута.

                         Радови у Мосорској

Радови у Мосорској

Током извођења радова на изградњи једнострано узиданог стамбеног објекта, а због допреме грађевинског материјала, биће затворен саобраћај, заузет коловоз и тротоар у ул. Мосорској испред бр. 12, у временском периоду од 14.06.2022. до 14.07.2022. године (уторком и четвртком).

                         Кеј ослобођења затворен за саобраћај

Кеј ослобођења затворен за саобраћај

Током асфалтирања у склопу радова на реконструкцији, које изводи Секретаријат за инвестиције, за саобраћај ће бити затворена Улица Кеј ослобођења, од Стевана Марковића до Улице Змај Јовине, 11. и 12.06.2022. године.

                         Хиландарска и Палмотићева затворене за саобраћај

Хиландарска и Палмотићева затворене за саобраћај

Током снимања  серије Немирни за саобраћај ће бити затворене Улицe Хиландарска, од Јелене Ћетковић до Палмотићеве, у периоду од 17.06. у 19 до 18.06.2022. године у 07 сати и Палмотићева од Косте Стојановића до Џорџа Вашингтона, 18.06.2022. године од 19 до 24 сата. 

                         Андре Николића затворена за саобраћај

Андре Николића затворена за саобраћај

Током снимања филма Ланчана реакција за саобраћај ће бити затворена Улица Андре Николића, дана 10.06. у  периоду од 14h до 19h.

                         Радови у Устаничкој

Радови у Устаничкој

Током радова које изводи ГСП "Београд", биће измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза у Улици Устаничкој од Улице Војислава Илића до тролејбуске окретнице „Устаничка“, смер ка окретници „Устаничка“ (фаза 1),  у периоду од 04.06.2022. од 00 часова и 30 минута до 06.06.2022. до 03 часа и 30 минута; и измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза  у Улици Устаничкој, од окретнице „Устаничка“ до Улице Војислава Илића, смер ка ул. Војислава Илића  (фаза 2), у периоду од 18.06.2022. од 00 часова и 30 минута до 20.06.2022. до 03 часа и 30 минута.

                         Радови у Голсвордијевој

Радови у Голсвордијевој

Током извођења радова на изградњи угаоног двостраног пословног објеката, које изводи Гранит Инвест д.о.о. а због поставке крана, биће затворена за саобраћај Улица Голсвордијева, од Булевара краља Александар до Хаџи Ђерине, дана 05.06.2022. године.

                         Радови у Краљевачкој

Радови у Краљевачкој

Током  радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће затворена за саобраћај Улица Краљевачка од Улице Витановачке до Улице Љубе Ковачевића, у периоду од 03.06. до 15.06.2022. године и од Улице Витановачке до Улице војводе Ђуровића, у периоду од 16.06. до 19.06.2022. 

                         Радови у Војислава Илића

Радови у Војислава Илића

Током радова које изводе ЈКП "Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја, заузет и раскопан део коловоза и тротоара у ул. Војислава Илића од бр. 141 до бр. 143, у периоду од 04.06.2022. до 13.07.2022. године.

                         Реконструкција Сремске

Реконструкција Сремске

Током извођења радова на реконструкцији Сремске улице са инфраструктуром у постојећој регулацији са уклапањем у постојеће стање улица Маршала Бирјузова, Теразије, Кнез Михаилова и Коларчева, у складу са фактичким стањем на терену, на деловима катастарских парцела 2155/1, 2211/1, 2213, 2917, 2922, 2076, 2885, 1848 и 2886 КО Стари град, биће затворен саобраћај, заузет и раскопан коловоз у ул. Маршала Бирјузова, од пешачког пролаза ка Зеленом венцу до ул. Сремске и у ул. Сремској, од ул. Маршала Бирјузова до ул. Кнез Михаилове, заузет и раскопан тротоар у ул. Кнез Михаиловој, на делу између ул. Сремске, ул. Теразије и ул. Коларчеве, заузет део коловоза и такси стајалишта у ул. Теразије, због формирања коридора за пешаке и измењен режим саобраћаја у ул. Коларчевој, на делу од ул. Македонске до ул. Теразије, од 04.06.2022. до 21.09.2022. године, по фазама

                         Радови у Улици Цветанова Ћуприја

Радови у Улици Цветанова Ћуприја

Током радова на одржавању коловоза, које изводи ЈП "Путеви Србије", биће затворен саобраћај, заузет део коловоза  у ул. Цветанова Ћуприја, од  раскрснице са ул. Момира Ценића и у ул. Павла Савића  до ул. Слободана Витановића, у дужини од 350м, у временском периоду од 01.06.2022.године до 15.06.2022. године.

                         Затварање саобраћаја на делу од Икарбуса до ул. Грмеч нова 1

Затварање саобраћаја на делу од Икарбуса до ул. Грмеч нова 1

Током извођења радова на заштити и измештању постојећих електроенергетских објеката, које изводе Секретаријат за комуналне и стамбене послове - Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. и „Телеком Србија“ а.д. биће затворен саобраћај, заузет и раскопан део коловоза  у саобраћајници С9 на делу од Икарбуса до ул. Грмеч нова 1, у временском периоду од 01.06.2022.године   до 31.07.2022. године.

                         Затварање Пионирске улице током бициклистичке трке

Затварање Пионирске улице током бициклистичке трке

Током бициклистичке трке Belgrade Grand Women Tour, за саобраћај ће бити затворена Пионирска улица 04.06.2022. од 11 часова до 19.30 часова

                         Радови у Јозе Шћурле

Радови у Јозе Шћурле

Током извођења радова на изградњи станице за снабдевање горивом „Змај I“ на КП 16427 КО Земун, биће затворен саобраћај, заузет и раскопан коловоз у ул. Јозе Шћурле, од раскрснице са ул. Кривудавом у дужини од 170 метара, у временском периоду од 12.05.2022. године до 05.06.2022. године.
 

                         Редовно oдржавање Теразијског тунела

Редовно oдржавање Теразијског тунела

У оквиру редовног одржавања и радова, које ЈКП "Београд пут" изводи на прању Теразијског тунела, доћи ће до измена у режиму саобраћаја и затварања саобраћаја у једном смеру, при чему се другом половином коловоза саобраћај одвија једносмерно ка Новом Београду. Возила која долазе из смера Новог Београда се преусмеравају у Призренску улицу. 

II фаза радова, смер ка Нушићевој, од Призренске до Дечанске, изводиће се у периоду од 28.05. до 08.06.2022. године од 22 до 06 сати.

                         Пионирска затворена за саобраћај

Пионирска затворена за саобраћај

Током извођења радова на поправци постојећих јавних саобраћајних површина изведених од ситне камене коцке, које изводи ЈП "Путеви Београда", биће затворен саобраћај, заузет и раскопан коловоз у Улици Пионирској, од раскрснице са Улицом Топчидерском до улаза у Завод за израду новчаница и кованог новца, у временском периоду од 21.05.2022. до 03.06.2022. године и од 05.06.2022. до 20.07.2022. године.

                         Гардијска затворена за саобраћај

Гардијска затворена за саобраћај

Током  радова на поправци постојећих јавних саобраћајних површина изведених од ситне камене коцке, које изводи ЈП "Путеви Београда", биће затворен саобраћај, заузет и раскопан коловоз у Улици Гардијској, у зони раскрснице са Булеваром Патријарха Павла, у временском периоду од 21.05.2022. до 19.06.2022. године.

                         Радови у Улици Народног фронта, Мали Мокри Луг

Радови у Улици Народног фронта, Мали Мокри Луг

Током радова на изградњи секундарне водоводне мреже, које град Београд изводи за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, биће измењен режим саобраћаја, по фазама, у Улици Народног фронта у Малом Мокром Лугу, на делу између првомајске и Босанске, у периоду од 24.5.2022. до 22.6.2022. године.

                         Радови у Булевару ослобођења

Радови у Булевару ослобођења

Током извођења радова на изградњи секундарне канализационе мреже, које изводи Град Београд, за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу  Београда ЈП, у постојећој регулацији саобраћајнице Булевар ослобођења, биће заузет и раскопан део коловоза у Булевару ослобођења, од ул. Беранске до раскрснице (са кружним током саобраћаја) са ул. Црнотравска и ул. Саве Машковића, у временском периоду од 21.05.2022. до 05.07.2022. године, по фазама.

                         Ковинска и Доловска затворене за саобраћај

Ковинска и Доловска затворене за саобраћај

Током извођења радова на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже у заштитном појасу и регулацији постојећих саобраћајница у улицама Ковинска и Доловска и делу Зрењанинског пута на КП 630, 652 и 1662/18 КО Крњача, које изводи ЈКП "Београдски водовод и канализација", биће затворен саобраћај, заузет и раскопан коловоз у ул. Ковинској и ул. Доловској, по фазама, у периоду од 20.05.2022. до 16.06.2022. године.

                         Радови у Цара Душана

Радови у Цара Душана

Радови на изградњи секундарне водоводне мреже, који се у Улици Цара Душана изводе за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, изводиће се под саобраћајем у коловозној траци према Пупиновом мосту, у периоду од 21.5.2022. до 31.5.2022. године.

                         Радови у Борислава Пекића

Радови у Борислава Пекића

Током извођења радова на изградњи угаоног једнострано-узиданог стамбеног објекта, а због демонтаже крана, биће затворен саобраћај, заузет коловоз у ул. Борислава Пекића испред броја 9, у временском периоду од 21.05.2022. до 22.05.2022. год.

                         Радови у Дравској

Радови у Дравској

Током извођења радова на изградњи двострано узиданог стамбеног објекта, а због монтаже крана, биће затворен саобраћај, заузет коловоз у ул. Дравској испред броја 14 и укинута три паркинг места у ул. Дравској преко пута бр. 14 (број 6, 7 и 8), у временском периоду од 21.05.2022. до 22.05.2022. год.
 

                         Радови у Устаничкој и Видској

Радови у Устаничкој и Видској

Током радова које изводе ЈКП "Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја, заузети и раскопани делови коловоза и тротоара у улицама Устаничкој, угао са Видском, и у Видској од Устаничке до Стевана Првовенчаног, по фазама, у периоду од 19.05.2022. до 20.06.2022. године.

                         Радови у Булевару Патријарха Павла

Радови у Булевару Патријарха Павла

Током извођења радова на изградњи саобраћајнице Булевар Патријарха Павла и двоколосечне трамвајске пруге са пратећом инфраструктуром, II етапа од km 1+940.00 до ул. Пере Велимировића општине Раковица, биће измењен режим саобраћаја у Булевару Патријарха Павла, II етапа, од km 1+940.00 до раскрснице са ул. Пере Велимировића, у временском периоду од 19.05.2022. до 01.10.2022. године.

                         Острошка затворена за саобраћај

Острошка затворена за саобраћај

Током радова које изводе ЈКП "Београдске електране", за саобраћај ће бити затворена Острошка улица, у периоду од 23.05.2022. до 06.07.2022. године.

                         Радови у Војводе Степе

Радови у Војводе Степе

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће затворена улица Војводе Степе од Улице Руже до Пролећне од 20.05. у 20 часова до 23.05.2022. у 04 часа.

                         Радови у Прешевској

Радови у Прешевској

Током извођења радова на реконструкцији станова бр. 30, 32, 33, 34 и 35 и доградњи-надзиђивању дела стамбено-пословног објекта, а због монтаже челичне кровне конструкције, биће затворен саобраћај, заузет део коловоза у ул. Прешевској испред броја 13 и заузета два паркинг места у ул. Прешевској преко пута бр. 13, у временском периоду од 17.05.2022. до 18.05.2022. год.
 

                         Радови под саобраћајем на трамвајским окретницама "Клуз" и "Беко"

Радови под саобраћајем на трамвајским окретницама "Клуз" и "Беко"

У периоду од 14.5 до 26.6. 2022. године у ноћним сатима због радова ГСП „БЕОГРАД“ местимично ће долазити до измене режима саобраћаја у Булевару краља Александра и Булевару војводе Бојовића у зонама трамвајкх окретница "Клуз" и "Беко"

                         Радови под саобраћајем у Пауновој, Неа Панделиа и Макаријевој

Радови под саобраћајем у Пауновој, Неа Панделиа и Макаријевој

Током радова на реконструкцији  дистрибутивног топловода са прикључцима у периоду од 9.5.2022. до 22.7.2022. године долазиће до изнеме режима саобраћаја у улицама Пауновој, Неа Пандели и Макаријевој, по фазама.

                         Затворена за саобраћај Миљаковачка улица

Затворена за саобраћај Миљаковачка улица

Током извођења радова на изградњи фекалне канализације саобраћај ће бити обустављен  у  Миљаковачкој улици, на делу од раскрснице са ул. Патријарха Димитрија ка ул. Миљаковачко брдо, у временском периоду од 09.05.2022. до 24.06.2022. године. 

 

 

 

                         Авијатичарски пут затворен за саобраћај

Авијатичарски пут затворен за саобраћај

Током радова у периоду од 9.5. до 2.7.2022. године за саобраћај ће бити затворена улица Авијатичарски пут од Палмира Тољатија до краја слепог дела Авијатичараког пута.

                         XXXV Београдски маратон

XXXV Београдски маратон

Због одржавања XXXV Београдског маратона, дана 15.05.2022. године, на београдским улицама доћи ће до измене режима и обуставе саобраћаја  у периоду од 00:00 до 17:00 часова.

                         Бициклијада у Врчину

Бициклијада у Врчину

Дана 07.05.2022. године одржаће се Бициклијада у Врчину.

                         Радови под саобраћајем у Стевана Марковића

Радови под саобраћајем у Стевана Марковића

Током извођења радова на реконструкцији и доградњи стамбеног објекта, у ул. Стевана Марковића испред бр. 5, у временском периоду од 10.05.2022. до 19.07.2022. године, сваког уторком биће заузет део коловоза и паркинг места.

                         Затворена за саобраћај Улица краља Стефана Томаша у Батајници

Затворена за саобраћај Улица краља Стефана Томаша у Батајници

У Батајници од 22.4. до 16.6. током радова ЈКП Београд пут за саобраћај ће бити затворена  Улица краља Стефана Томаша на делу од Јасеновачких мученика до Посавске

                         Ресавска улица затворена за саобраћај

Ресавска улица затворена за саобраћај

У периоду од 27.04.2022. до 02. 05.2022. године  због  прикључивања новоизграђеног објекта на водоводну и канализациону мрежу, Ресавска улица на делу од Улице краља Милана до Крунске биће затворена за саобраћај. 

                         Радови под саобраћајем у Сурчину

Радови под саобраћајем у Сурчину

Током радова на изградњи  оптичког кабла БС Сурчин 3 у улици Браће Пухаловић, у периоду од 26.4. до 5.5.2022.године за саобраћај ће повремено бити затворене улице Трг Зорана Ђинђића, Браће Пухаловић и Барска 

                         Улица Лазе Јовановића Порције затворена за саобраћај

Улица Лазе Јовановића Порције затворена за саобраћај

 Ради извођења радова на изградњи кишне и фекалне  канализације у периоду од 21.4. до 29.6.2022. године улица Лазе Јовановића Порције од Угриновачке до Улице цара Душана биће затворена за саобраћај по фазама

                         Дани Београда 2022.

Дани Београда 2022.

Током манифестације Дани Београда 2022,  за саобраћај ће бити затворена Улица господар Јевремова, од Вишњићеве до Кнегиње Љубице, дана 17.04.2022. од 02 до 21 сата.

                         Боже Јанковића затворена за саобраћај

Боже Јанковића затворена за саобраћај

Током извођења бетонских радова на изградњи једнострано-узиданог стамбено-пословног објекта, биће затворен саобраћај, заузет коловоз и тротоар у ул. Боже Јанковића, на делу од раскрснице са ул. Пироћанчевом до раскрснице са ул. Војводе Степе, у дане 16.04.2022., 19.04.2022., 21.04.2022., 23.04.2022., 26.04.2022., 28.04.2022., 30.04.2022., 03.05.2022., 05.05.2022., 10.05.2022., 12.05.2022., 17.05.2022., 19.05.2022., 24.05.2022., 26.05.2022., 31.05.2022., 02.06.2022., 04.06.2022., 07.06.2022., 09.06.2022. и 11.06.2022. године.

                         Војводе Шупљикца затворена за саобраћај

Војводе Шупљикца затворена за саобраћај

Дана 16.04.2022. године доћи ће до измене режима саобраћаја, затварања саобраћаја, заузећа коловоза, тротоара  и четири паркинг места  у Улици Војводе Шупљикца испред КП 6964/1 KO Звездара током радова које изводи „ZP INVESTMENT”д.о.о. , а због демонтаже крана.

                         Мосорска затворена за саобраћај

Мосорска затворена за саобраћај

Током извођења радова на изградњи једнострано узиданог стамбеног објекта, а због допреме грађевинског материјала, биће затворен саобраћај, заузет коловоз и тротоар у Улици Мосорској испред бр. 12, у дане 16.04.2022., 19.04.2022. и 23.04.2022. и у временском периоду од 03.05.2022. до 31.05.2021. године (уторком и четвртком).

                         Измене режима саобраћаја у Урошевачкој, Јелезовачкој и Славка Миљковића

Измене режима саобраћаја у Урошевачкој, Јелезовачкој и Славка Миљковића

Током радова на изградњи секундарне  фекалне и атмосферске  канализације, које изводи Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, биће измењен режим саобраћаја у улицама Урошевачкој, Јелезовачкој и Славка Миљковића,  на делу од Славка Миљковића до Драгослава Петровића, од Драгослава Петровића до Јелезовачке и у раскрсници Славка Миљковића и Јелезовачке, у периоду од 15.04.2022. год. до 27.06.2022. год. 

                         Улица Нестора Жучног затворена за саобраћај

Улица Нестора Жучног затворена за саобраћај

Током радова на изградњи стамбеног објекта и прикључивања на канализациону мрежу, које изводи „M INVEST RENTAL“ д.о.о. за саобраћај ће бити затворена Улица Нестора Жучног, на деоници између улица Краља Владимира и Италијанских партизана, у периоду од 14.04.2022. год. до 23.04.2022. год.

                         Радови под саобраћајем у Јурија Гагарина

Радови под саобраћајем у Јурија Гагарина

Током радова које изводе ЈКП "Београдске електране", биће заузет и раскопан коловоз у Улици Јурија Гагарина, на деоници од Улице Агостина Нета до Улице Омладинских бригада, као и на раскрсници улица  Јурија Гагарина и Омладинских бригада, у периоду од 13.04.2022. до 12.5.2022. године.

                         Радови под саобраћајем у Карнегијевој, Краљице Марије, Захумској и Челопечкој

Радови под саобраћајем у Карнегијевој, Краљице Марије, Захумској и Челопечкој

Током радова на изградњи кабловских водова, које изводи Електродистрибуција Србије, на подручју Улице Димитрија Туцовића и Булевара краља Александра, биће измењен режим саобраћаја  у Карнегијевој, Краљице Марије, Захумској и Челопечкој, у периоду од 11.04.2022. до 01.05.2022. године. 

                         Међународна трка Београд - Бања Лука

Међународна трка Београд - Бања Лука

Током међународне трке Београд- Бања Лука, дана 13.04. 2022. године, од 17 до 20 часова за саобраћај ће бити затворен Булевар Николе Тесле, од Булевара Михаила Пупина до Трешњиног Цвета  и улица Ушће од ПЦ Ушће до Булевара Николе Тесле и 14.04.2022. године од 11 до 12.30. часова биће на снази посебна организација саобраћаја за време проласка такмичара у Улици Милоша Обреновића, Љубе Ненадовића и Краља Петра Првог у Обреновцу.

                         Новопазарска затворена за саобраћај

Новопазарска затворена за саобраћај

Током радова на реконструкцији у заштитном појасу уличне водоводне мреже, које Град Београд изводи за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. биће затворен саобраћај, заузет и раскопан коловоз, заузета паркинг места у Улици Новопазарској, између улица Макензијеве и Максима Горког, у периоду од 12.04.2022. до 06.05.2022. године

                         Радови под саобраћајем у Улици Цара Николаја II

Радови под саобраћајем у Улици Цара Николаја II

Радови на изградњи топловодног прикључка у Улици Цара Николаја II, испред броја 1, на раскрсници са Улицом Макензијевом, које изводи ЈКП "Београдске електране", изводиће се под саобраћајем, у периоду од 16.04.2022. до 18.4.2022. године.

                         Улица 13. октобра затворена за саобраћај

Улица 13. октобра затворена за саобраћај

Током извођења радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", за саобраћај ће бити затворена Улица 13.октобра, од Улице Јосипа Теларевића до Улице Славка Миљковића, у периоду од 11.04. до 20.04.2022. године.

                         Прање тунела Стражевица

Прање тунела Стражевица

Током радова на прању тунела, које у склопу редовног одржавања изводи ЈКП "Београд пут", биће извршена посебна органиазција саобраћаја у Тунелу Стражевица,  од 7 до до 15 сати у периоду од 11.04. до 24.04.2021. године. 

                         Радови под саобраћајем у Омладинских бригада

Радови под саобраћајем у Омладинских бригада

Током радова под саобраћајем, које изводи ЈКП "Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја услед заузећа и раскопавања коловоза по фазама, у Улици Омладинских бригада, на деоници од Булевара Милутина Миланковића до Улице Хероја са Кошара, у периоду од 09.04.2022. до 20.6.2022. године.

                         Радови у Улици Михаила Гавриловића

Радови у Улици Михаила Гавриловића

Током извођења бетонских радова на изградњи двострано узиданог стамбеног објекта, биће затворен саобраћај, заузет коловоз у Улици Михаила Гавриловића испред бр. 23 и укинута четири паркинг места у Улици Михаила Гавриловића преко пута бр. 23, у дане 13.04.2022., 20.04.2022., 30.04.2022., 09.05.2022. , 20.05.2022., 30.05.2022., 06.06.2022. и 13.06.2022. године.

                         Измене режима саобраћаја у Булевару Пека Дапчевића

Измене режима саобраћаја у Булевару Пека Дапчевића

Током радова на изградњи дистрибутивног топловода са прикључцима, које изводи ЈКП "Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја, заузети и раскопани делови коловоза и тротоара и заузета паркинг места у Булевару Пека Дапчевића од бр. 13 до Кружног пута вождовачког, по фазама, у периоду од 06.04.2022. до  18.06.2022. године.

                         Радови у Пауновој

Радови у Пауновој

Током извођења радова на текућем одржавању, које изводи ЈКП "Београдске електране", биће извршена посебна организација саобраћаја у Пауној улици, у зони кућних бројева. 63 и 81, у периоду од 06.04. до 10.04.2022. године.

                         Радови у Илије Гарашанина

Радови у Илије Гарашанина

Током радова на реконструкцији улице, које изводи Секретаријат за инвестиције, биће затворен саобраћај, заузет и раскопан коловоз, тротоар и паркинг места у улици Илије Гарашанина од броја 15 до Улице Мајора Илића, у периоду од 06.04.2022. до 04.06.2022. године.

                         Измене режима саобраћаја у улицама Жикице Јовановића, Есад Пашиној, Стевана Лилића и Kраља Владимира

Измене режима саобраћаја у улицама Жикице Јовановића, Есад Пашиној, Стевана Лилића и Kраља Владимира

Током радова на реконструкцији уличне водоводне мреже и изградњи нове уличне канализације, које изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, на снази ће бити измена режима и затварање саобраћаја, заузеће и раскопавање коловоза и тротоара у улицама Жикице Јовановића, Есад Пашиној и Стевана Лилића, по фазама, у периоду од 06.04.2022.. до 30.05.2022. и измењен режим саобраћаја у Улици Kраља Владимира, од Улице Жикице Јовановића до Улице Војводе Степе и у Улици Краља Владимира угао са Улицом Војводе Степе у периоду од 31.05.2022. до 09.06.2022. године.

                         Симе Лозанића затворена за саобраћај

Симе Лозанића затворена за саобраћај

Током радова на изградњи топловодног прикључка и примарне топлотне подстанице за објекат у ул. Симе Лозанића бр.5, које изводи ЈКП "Београдске електране", биће затворен саобраћај, заузет и раскопан тротоар и коловоз у ул. Симе Лозанића, од бр. 5 до раскрснице са ул. Косте Рацина, у временском периоду од 08.04.2022 до 19.04.2022. године. 

                         Радови у Улици Тадије Сондермајера

Радови у Улици Тадије Сондермајера

Током радова на прикључивању стамбеног објекта на фекалну и кишну канализацију, које изводи „New Venture RED“ д.о.о. у периоду од 04.04.2022. до 11.04.2022. биће затворена за саобраћај Улица Тадије Сондермајера по фазама.

 

                         Радови на реконструкцији Кеја ослобођења

Радови на реконструкцији Кеја ослобођења

Током извођења радова на реконструкцији Улице Кеј ослобођења, које изводи Секретаријат за инвестиције, у периоду од 04.04.2022. год.  до 21.06.2022. год. за саобраћај ће бити затворена Улица Кеј ослобођења, од Улице Марка Николића до Змај Јовине и од Караматине до Његошеве улице.

                         Кикиндска затворена за саобраћај

Кикиндска затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће затворена улица Кикиндска у Борчи, од 04. 04. до 13.04.2022. године.

                         Затворена за саобраћај улица Игњата Јоба

Затворена за саобраћај улица Игњата Јоба

Улица Игњата Јоба  на деоници од улице Радована Симића Циге бр. 10 до  ул. Скендера Куленовића (и раскрсница са улицом Скендера Куленовића) због радова биће затворена за саобраћај у периоду од 5.4. до 20.5.2022. године.

                         Улице Народног фронта, Београдске и Вучкове у Дражњу биће затворене за саобраћај

Улице Народног фронта, Београдске и Вучкове у Дражњу биће затворене за саобраћај

Београдска улица у Дражњу, од раскрснице са ул. 7. јула до раскрснице са улицама Народног фронта и  Вучкова, као и  улица Вучкова, од раскрснице са улице Сарајевском до раскрснице са улицом Београдском и улице Народног фронта, у периоду од 28.3 до 14.9.2022. године биће затворена за саобраћај

                         Затворена за саобраћај улица Првобораца

Затворена за саобраћај улица Првобораца

Улица Првобораца на деоници од улице 2. септембра до улице 17. октобра због радова биће затворена за саобраћај у периоду од 25.3. до 4.5.2022. године.

                         Затворена за саобраћај ул. Светог Николе

Затворена за саобраћај ул. Светог Николе

Затворена за саобраћај ул. Светог Николе, од  Вељка Дугошевића до Варовничке у периоду од 26.03.2022.. до 10.04.2022. године.

                         Измена режима саобраћаја у улицама Војводе Степе (споредни део), Душана Јовановића и Булевар Пека Дапчевића (споредни део)

Измена режима саобраћаја у улицама Војводе Степе (споредни део), Душана Јовановића и Булевар Пека Дапчевића (споредни део)

Измена режима саобраћаја у улицама Војводе Степе (споредни део), Душана Јовановића и Булевар Пека Дапчевића (споредни део), по фазама, на територији општине Вождовац, у периоду од 19.03. до 10.07.2022. године.

                         Затворена за саобраћај ул. Светог Николе

Затворена за саобраћај ул. Светог Николе

Затворена за саобраћај ул. Светог Николе, од  Варовничке до Трнавске у периоду од 19.03. до 26.03.2022. године.

                         Затворена за саобраћај улица Томаса Едисона у Сремчици

Затворена за саобраћај улица Томаса Едисона у Сремчици

Затворена за саобраћај улица Томаса Едисона, у периоду од 19.03. до 02.04.2022. године.

                         Наставак радова у Баштованској улици

Наставак радова у Баштованској улици

Затворена за саобраћај улица Баштованска, на делу од Булевара ослобођења до улице Неа Пендели, у периоду од 21.03. до 03.04.2022.године.

                         Снимање рекламе у Карађорђевој улици

Снимање рекламе у Карађорђевој улици

Измена режима саобраћаја у улици Карађорђевој, на делу од ул. Светозара Радића до Париске и ул. Црногорска од Светозара Радића до Карађорђеве, у периоду од 18.03. у 7 часова до 19.03.2022. године у 16 часова.

                         Затворене за саобраћај ул. Mилована Нићифоровића, Вука Караџића и Стевана Филиповића

Затворене за саобраћај ул. Mилована Нићифоровића, Вука Караџића и Стевана Филиповића

У периоду од 16.03. до 08.06.2022. године доћи ће до иземена у режиму саобраћаја и затварања саобраћаја у улицама Милована Нићифоровића, Вука Караџића и Стевана Филиповића.

                         Радови под саобраћајем у ул. Цара Душана у Земуну

Радови под саобраћајем у ул. Цара Душана у Земуну

Радови под саобраћајем у улици Цара Душана, на делу од Банатске улице до Нишке, у периоду од 05.04. до 11.04.2022. године.

                         Затворена за саобраћај ул. Кеј ослобођења

Затворена за саобраћај ул. Кеј ослобођења

Затворена за саобраћај ул. Кеј ослобођења, на делу од ул. Марка Николића до Масариковог трга, као и на делу од Караматине улице до Његошеве улице, у периоду од 05.03. до 21.06.2022. године.

                         Затворена за саобраћај ул. Др Ивана Рибара

Затворена за саобраћај ул. Др Ивана Рибара

У периоду од 14.03. до 28.03.2022. године доћи ће до заузећа коловоза у левој саобраћајној траци у ул. Др Ивана Рибара, у смеру кретања возила од Јурија Гагарина ка Европској.

                         Наставак радова на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Булевару деспота Стефана

Наставак радова на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Булевару деспота Стефана

Наставак радова на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Булевару деспота Стефана, у периоду од 14.03. до 18.03.2022. године.

                         Улица Милана Милићевића затворена за саобраћај

Улица Милана Милићевића затворена за саобраћај

Затворена за саобраћај ул. Милана Милићевића, у периоду од 12.03. до 31.03.2022. године.

                         Радови под саобраћајем у Димитрија Туцовића и Цвијићевој

Радови под саобраћајем у Димитрија Туцовића и Цвијићевој

Измена у режиму саобраћаја у Цвијићевој и улици Димитрија Туцовића (подвожњак испод ул. Рузвелтове) у периоду од 12.03.2022. у 00:30 часова до 13.03.2022. у 03:30 часова.

                         Затварање саобраћаја у улицама Ивањичка, Ратка Софијанића, Малозабранска, Личинска, 8. септембра, Белог дуда, Мавровска, Мандринска и Ратка Софијанића 2. део

Затварање саобраћаја у улицама Ивањичка, Ратка Софијанића, Малозабранска, Личинска, 8. септембра, Белог дуда, Мавровска, Мандринска и Ратка Софијанића 2. део

Затварање саобраћаја у улицама Ивањичка, Ратка Софијанића, Малозабранска, Личинска, 8. септембра, Белог дуда, Мавровска, Мандринска и Ратка Софијанића 2. део у Реснику, у периоду од 14.03. до 10.10.2022. године, по фазама.

                         Затворена за саобраћај улица Живка Карабиберовића

Затворена за саобраћај улица Живка Карабиберовића

Затворена за саобраћај улица Живка Карабиберовића, на делу од Ђевђелијске до Булевар краља Александра, од 14.03.2022. до 16.03.2022.године.

                         Затворена за саобраћај улица Астрида Линдгрена

Затворена за саобраћај улица Астрида Линдгрена

Затворена за саобраћај улица Астрида Линдгрена, у кругу комплекса "ИКЕА", у периоду од 07.03. до 10.04.2022. године.

                         Затворен за саобраћај Аутопут за Нови Сад

Затворен за саобраћај Аутопут за Нови Сад

Радови на Ауто-путу за Нови Сад, на делу од улице Батајнички друм 6 део до улице Јурија Ракитина, у периоду од 05.03. до 14.03.2022. године, по фазама.

                         Радови под саобраћајем у Булевару ЈНА

Радови под саобраћајем у Булевару ЈНА

Измена режима саобраћаја у Булевару ЈНА, од улице Стојана Љубића до Д.З. „Јајинци“ (смер ка Авали), по фазама, у периоду од 05.03. до 31.05.2022. године.

                         Затворене за саобраћај улице Јана Колара и Мирка Поштића

Затворене за саобраћај улице Јана Колара и Мирка Поштића

Затворене за саобраћај улице Јана Колара и Мирка Поштића, по фазама, на територији општине Чукарица, у периоду од 04.03. до 11.07.2022. године.

                         Радови под саобраћајем у улици Бране Црнчевића и Булевару Ослобођења

Радови под саобраћајем у улици Бране Црнчевића и Булевару Ослобођења

Радови под саобраћајем у ул. Бране Црнчевића (Охридска) и Булевару ослобођења, по фазама 1 и 2, на територији општине Врачар, у периоду од 03.03. до 21.03.2022. године.

                         Наставак радова у Баштованској улици

Наставак радова у Баштованској улици

Затворена за саобраћај улица Баштованска, на делу од Булевара ослобођења до улице Неа Пендели, у периоду од 01.03. до 20.03.2022.године.

                         Радови под саобраћајем у улици Жупана Властимира

Радови под саобраћајем у улици Жупана Властимира

Измене режима саобраћаја у улици Жупана Властимира, на територији општине Савски венац, од краја слепог дела до ул. Ужичке, у периоду од 25.02. до 26.03.2022. године, по фазама.

                         Затворена за саобраћај улица Максима Горког

Затворена за саобраћај улица Максима Горког

Затворена за саобраћај улица Максима Горког, од раскрснице са улицом Новопазарском до раскрснице са улицом Цара Николаја II, од 28.02.2022. до 07.03.2022. године.

                         Радови под саобраћајем у Устаничкој улици

Радови под саобраћајем у Устаничкој улици

Радови под саобраћајем у Устаничкој улици, од Прешернове до Криволичке, у периоду од 26.02. до 27.03.2022. године.

                         Затворена за саобраћај Цетињска улица

Затворена за саобраћај Цетињска улица

Затворена за саобраћај Цетињска улица, од раскрснице са улицама Сењски трг и Орачком до раскрснице са улицом Василија Васиљевића, од 01.03. до 14.04.2022. године.

                         Саобраћајница C9 затворена за саобраћај

Саобраћајница C9 затворена за саобраћај

Саобраћајница С9, од Икарбуса до улице Грмеч прва нова у Земун пољу, затворена за саобраћај у периоду од 24.02. до 31.03.2022. године.

                         Радови под саобраћајем у улици Лазара Кујунџића и Високој

Радови под саобраћајем у улици Лазара Кујунџића и Високој

Измена режима саобраћаја у улицама Високој и Лазара Кујунџића, по фазама, на територији  општине Чукарица, у периоду од 24.02. до 09.04.2022.

                         Радови под саобраћајем у Книћаниновој улици и улици Милорада Гавриловића

Радови под саобраћајем у Книћаниновој улици и улици Милорада Гавриловића

Измене режима саобраћаја у улицама Книћаниновој и Милорада Гавриловића, на територији општине Стари град, у периоду од 25.02. до 16.03.2022. године.

                         Затворена за саобраћај улица Богосава Живковића у Лазаревцу

Затворена за саобраћај улица Богосава Живковића у Лазаревцу

Затворена улица Богосава Живковића у Лазаревцу, на деоници од Душана Петровића Шанета до Крушичке, у периоду од 24.02. до 28.02.2022. године.

                         Улица Гвоздићева затворена за саобраћај

Улица Гвоздићева затворена за саобраћај

Затворена за саобраћај Гвоздићева улица, на делу од Светомира Николајевића до Булевара краља Александра, у периоду од 23.02. до 28.02.2022. године.

                         Снимање филма у улици Десанке Максимовић

Снимање филма у улици Десанке Максимовић

Дана 19.02. 2022. године доћи ће до привременог затварања саобраћаја у трајању од 3 до 5 минута, у периоду од 07 до 15 часова у улици Десанске Максимовић, на деоници од Крунске улице до Булевара краља Александра.

                         Радови у Баштованској улици

Радови у Баштованској улици

За саобраћај ће бити затворена улица Баштованска, на деоници од Булевара ослобођења до улице Неа Пендели, у периоду од 21.02. до 28.02.2022. год.

                         Радови под саобраћајем у улици Љубе Ранковића

Радови под саобраћајем у улици Љубе Ранковића

Измене режима саобраћаја у улици Љубе Ранковића, на територији општине Чукарица, од раскрснице са улицама Карађорђевом и Вука Караџића до окретнице аутобуса у Остружници, у периоду од 19.02. до 10.05.2022. године.  

                         Радови под саобраћајем у Кир Јањиној улици

Радови под саобраћајем у Кир Јањиној улици

Измене режима саобраћаја у Кир Јањиној улици, у периоду од 18.02. до 17.04.2022.године, по фазама.

                         Манифестација

Манифестација

Због одржавања манифестације - прославе Дана државности у Младеновцу  Улица Јанка Катића  од Улице краља Петра првог до Улице краља Александра Обреновића биће затворена за саобраћај 15.2.2022. године у периоду од 10 часова до поноћи.

                         Затворена за саобраћај Прокупачка улица

Затворена за саобраћај Прокупачка улица

Прокупачка улица од броја 43 до броја 53 биће затворена за саобраћај у периоду од 10.2. до 25.7.2022. године

                         Затворена за саобраћај улица Радослава Грујића

Затворена за саобраћај улица Радослава Грујића

Улица Радослава Грујића испред брoja18 биће затворена за саобраћај у  периоду од 12.02.2022. до 13.02.2022. године.

                         Баштованска улица затворена за саобраћај

Баштованска улица затворена за саобраћај

Баштованска улица од Паунове до улице Неа Пенделија у перидоуд од 02. до 28.02.2022. год.

                         Радови под саобраћајем

Радови под саобраћајем

Измене режима саобраћаја по фазама у улици Матрозове у Земуну у периоду од 8.2. до 15.3.2022. године.

                         Радови под саобраћајем у Булевару ЈНА

Радови под саобраћајем у Булевару ЈНА

На територији општине Вождовац у Булевару ЈНА од бр. 12 до ул. Воје Радића (смер ка Авали) биће измењен режим саобраћаја у периоду 9.2. до 7.4.2022.године,  по фазама.

                         Постављање заштитне ограде у Улици др Ивана Рибара

Постављање заштитне ограде у Улици др Ивана Рибара

Постављање заштитне ограде у улици Др Ивана Рибара

                         Затворена за саобраћај улица Филипа Вишњића

Затворена за саобраћај улица Филипа Вишњића

Затворена за саобраћај улица Филипа Вишњића, на делу од Цара Душана до Карловачке, по фазама, у периоду од 01.02. до 21.03.2022. године.

                         Радови под саобраћајем у Булевару ЈНА

Радови под саобраћајем у Булевару ЈНА

Измена режима саобраћаја у Булевару ЈНА од броја 85 до броја 89 и у Булевару ЈНА испред бр. 246, по фазама, на територији општине Вождовац, у периоду од 03.02. до 05.02.2022. године.

                         Затворен за саобраћај обод Савског трга

Затворен за саобраћај обод Савског трга

Затвoрeн за саобраћај обод Савског трга, на делу између улица Немањине и Савске, на територији општине Савски венац, у периоду од 29.01. до 28.02.2022. године.

                         Радови под саобраћајем у Булевару ЈНА

Радови под саобраћајем у Булевару ЈНА

Измена режима саобраћаја у Булевару ЈНА бр. 4-10 и Булевару ЈНА испред бр. 17, по фазама, у периоду од 31.01. до 02.02.2022. године.

                         Затворене за саобраћај улице Кружни пут Кијево и Славка Миљковића

Затворене за саобраћај улице Кружни пут Кијево и Славка Миљковића

Кружни пут Кијево од раскрснице са ул. Патријарха Димитрија до кружне раскрснице са ул. Славка Миљковића и Државним путем IIA-154 и ул. Славка Миљковића од раскрснице са ул. Кружни пут за Кијево до раскрснице са ул. Миодрага Булатовића затворене за саобраћај у периоду од 26.01. до 01.09.2022. године.

                         Затварање  саобраћаја у Хаџи Милентијевој улици

Затварање  саобраћаја у Хаџи Милентијевој улици

Затварање  саобраћаја у ул. Хаџи Милентијевој угао са ул. Јанка Веселиновића у периоду од 22.1. до 25.1.2022. године.

                         Затворена за саобраћај Лозничка улица

Затворена за саобраћај Лозничка улица

Зог радона на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже  Лозничкој улици између Милешевске и Пожаревачке биће затворен саобраћај у временском периоду од 08.01.2022. до 28.01.2022. године.

                         Радови под саобраћајем у Цвијићевој улици

Радови под саобраћајем у Цвијићевој улици

Измена у режиму саобраћаја у Цвијићевој и улици Димитрија Туцовића (подвожњак испод ул. Рузвелтове) у периоду од 22.1. до 24.1.2022. године

                         Радови под саобраћајем у Земуну на саобраћајници Т7 испред раскрснице са аутопутем за Нови Сад

Радови под саобраћајем у Земуну на саобраћајници Т7 испред раскрснице са аутопутем за Нови Сад

Измена режима саобраћаја, заузеће и раскопавање дела коловоза у ул. Т7 код раскрснице са аутопутем за Нови Сад, у периоду од 24.1. до 11.2.2022.године.

                         Затворена за саобраћај улица Аласка - пролаз и улица Филипа Вишњића

Затворена за саобраћај улица Аласка - пролаз и улица Филипа Вишњића

Затворена за саобраћај улица Аласка - пролаз и улица Филипа Вишњића, у зони раскрснице са улицом Аласка пролаз, у периоду од 10.01. до 31.01.2022. године.

                         Затворена за саобраћај Сазонова улица

Затворена за саобраћај Сазонова улица

Затворена за саобраћај Сазонова улица на делу од ул. Ђердапске до броја 82, у периоду од 14.01. до 16.01.2022. године.

                         Затворена за саобраћај улица Војводе Тозе

Затворена за саобраћај улица Војводе Тозе

Затворена за саобраћај улица Војводе Тозе, на делу од улаза у СЦ „Шумице“ до ул. Струмичке, у временском периоду од 10.01. до 14.01.2022. године.

                         Радови под саобраћајем у улици Др Милутина Ивковића

Радови под саобраћајем у улици Др Милутина Ивковића

Измена режима саобраћајa у улици Др Милутина Ивковића, на делу од улице Маглајске до улице Динарске, по фазама, у периоду од 08.01. до 26.01.2022. године.

                         Затворена за саобраћај улица Авијатичарски трг

Затворена за саобраћај улица Авијатичарски трг

У периоду од 10.01. до 23.02.2022. године за саобраћај ће по фазама бити затворена улица Авијатичарски трг у Земуну.

                         Продужетак радова на Кеју ослобођења

Продужетак радова на Кеју ослобођења

Продужетак радова у улици Кеј ослобођења, од Стевана Марковића до Марка Николића, до 31. јануара 2022. године.

                         ГО Палилула - Улица отвореног срца

ГО Палилула - Улица отвореног срца

Затворена за саобраћај улица Братсва и јединства, на деоници од Ваљевског одреда до Беле Бартока дана 01.01.2022. године од 08 до 16 часова.

                         Новогодишња чаролија на Вождовцу

Новогодишња чаролија на Вождовцу

Одржавање манифестације Новогодишња чаролија на Вождовцу 01.01.2022. године

                         Дочек Нове 2022. године

Дочек Нове 2022. године

Услед одржавања програма прославе Нове године на платоу испред Народне скупштине и на простору Београда на води доћи ће до измена у режиму саобраћаја на београдским улицама 31.12.2021. године и 01.01.2022. године.

                         Радови под саобраћајем у улицама Прешевској, Анте Богићевића и Димитрија Туцовића

Радови под саобраћајем у улицама Прешевској, Анте Богићевића и Димитрија Туцовића

У периоду од 27.12.2021. до 16.01.2022. доћи ће до измена у режиму саобраћаја у улицама Прешевској, Анте Богићевића и Димитрија Туцовића, по фазама:

                         Затворена за саобраћај Лозничка улица

Затворена за саобраћај Лозничка улица

Затворена за саобраћај Лозничка улица, на делу од раскрснице са Милешевском до раскрснице са Пожаревачком улицом, у периоду од 08.01. до 22.01.2022.

                         Манифестација "Нови Београд отвореног срца"

Манифестација "Нови Београд отвореног срца"

Дана 01.01.2022. године у периоду од 06 до 17 сати за саобраћај ће бити затворен Булевар Зорана Ђинђића, на деоници од Булевара Уметности до Омладинских бригада.

                         Затворена за саобраћај улица Кланички кеј

Затворена за саобраћај улица Кланички кеј

Кланички кеј, надвожњак изнад ул. Поенкареове, затворен за саобраћај у временском периоду од 25.12.2021. до 27.12.2021. године.

                         Радови под саобраћајем у улицама Цвијићевој и Димитрија Туцовића (подвожњак испод ул. Рузвелтове)

Радови под саобраћајем у улицама Цвијићевој и Димитрија Туцовића (подвожњак испод ул. Рузвелтове)

Измена режима саобраћаја у улицама Цвијићевој и Димитрија Туцовића (подвожњак испод ул. Рузвелтове), у периоду од 25.12.2021. од 00:30 часа до  27.12.2021. до 03:30 часа.

                         Радови под саобраћајем у Булевару војводе Бојовића

Радови под саобраћајем у Булевару војводе Бојовића

Током радова у Булевару војводе Бојовића у периоду од 17.12.2021. до 31.12.2022. године, биће отворена два грађевинска улаза. 

                         Фрушкогорска улица у Земуну затворена за саобраћај

Фрушкогорска улица у Земуну затворена за саобраћај

Фрушкогоеска  улица  у Земуну, у периоду од 9.12. до 31.12.2021. године биће затворена за саобраћај.

                         Затворена за саобраћај Прокупачка улица

Затворена за саобраћај Прокупачка улица

Током радова на железничкој станици Београд-центар,  за саобраћај ће бити затворена Прокупачка улчица, на делу од броја 43 до броја 53.

                         Затворена за саобраћај улица Миодрага Булатовића

Затворена за саобраћај улица Миодрага Булатовића

Затворена за саобраћај улица Миодрага Булатовића у периоду од 01.12.2021. године до 01.09.2022. године.

                         Затворена за саобраћај Михизова улица

Затворена за саобраћај Михизова улица

Михизова улица (слепи део), у периоду од 03.12. до 31.12.2021. године биће затворена за саобраћај.

                         Затворена за саобраћај Нушићева улица

Затворена за саобраћај Нушићева улица

Дана 05.12.2021. године за саобраћај ће бити затворена Нушићева улица, на делу од Дечанске до улице Мајке Јевросиме.

                         Затворена за саобраћај улица Михаила Гавриловића

Затворена за саобраћај улица Михаила Гавриловића

Затворена за саобраћај улица Михаила Гавриловића, на углу са Јужним булеваром, дана 05.12.2021. године.

                         Баштованска улица затворена за саобраћај

Баштованска улица затворена за саобраћај

Затворена за саобраћај Баштованска улица, на делу од Паунове улице до улице Неа Пендели, у периоду од 02.12. до 31.12.2021. године.

                         Радови под саобраћајем у Сазоновој улици

Радови под саобраћајем у Сазоновој улици

Измена у режиму саобраћаја у улици Сазоновој, испред КП 3208/6 КО Врачар у Београду, од 01.12.2021. до 19.04.2022. године.

                         Затворена за саобраћај улица Нестора Жучног и Краља Владимира

Затворена за саобраћај улица Нестора Жучног и Краља Владимира

У периоду од 04.12.2021. до 07.01.2021. измена у режиму саобраћаја и затварање саобраћаја у улици  Краља Владимира и Нестора Жучног.

 

                         Радови под саобраћајем на Аутопуту за Нови Сад

Радови под саобраћајем на Аутопуту за Нови Сад

Посебна организација саобраћаја на Аутопуту за Нови Сад, испод железничких надвожњака између петље „Змај“ и Пупиновог моста, у периоду од 01.12. до 15.12.2021. године.

                         Улица Љубе Давидовића затворена за саобраћај

Улица Љубе Давидовића затворена за саобраћај

Затворена за саобраћај улица Љубе Давидовића, на делу између улица Крижанићеве и Олге Јовановић, на територији градске општине Звездара, у периоду од 30.11. до 30.12.2021. године.

                         Радови под саобраћајем у улици Доситеја Обрадовића у Остружници

Радови под саобраћајем у улици Доситеја Обрадовића у Остружници

Измена режима саобраћаја на надвожњаку преко државног пута IB реда у улици Доситеја Обрадовића у Остружници, у периоду од 01.12. до 10.12.2021. године.

 

 

                         Радови под саобраћајем у улици Цара Душана

Радови под саобраћајем у улици Цара Душана

Радови под саобраћајем у улици Цара Душана, на деоници од улице Банатске до Мушицког, у периоду од 25.11. до 16.12.2021. године.

                         Затворена за саобраћај Катанићева улица

Затворена за саобраћај Катанићева улица

Затворена за саобраћај Катанићева улица, испред броја 10, у периоду од 27.11. до 28.11.2021. године.

                         Затворена за саобраћај улица Јанка Катића у Младеновцу

Затворена за саобраћај улица Јанка Катића у Младеновцу

Затворена за саобраћај улица Јанка Катића, на делу од улице Краља Александра Обреновића до улице Краља Петра I, у периоду од 23.11. до 31.12.2021. године.

                         Улица Др Драгослава Поповића затворенa за саобраћај

Улица Др Драгослава Поповића затворенa за саобраћај

Затворена за саовраћај улица Др Драгослава Поповића, испред броја 3, у дане 23.11.2021., 30.11.2021., 07.12.2021., 15.12.2021., 21.12.2021. и 28.12.2021.

                         Затворена за саобраћај Дравска улица

Затворена за саобраћај Дравска улица

Дана 20.11.2021. године за саобраћај ће бити затворена Дравска улица, испед броја 6.

                         Измена режима саобраћаја током снимањa серије Мiss Scarlet and The Duke

Измена режима саобраћаја током снимањa серије Мiss Scarlet and The Duke

У периоду од 18.11. до 20.11.2021.године, услед снимања серије Miss Scarlet and The Duke, за саобраћај ће бити затворена улица Краља Петра, на деоници од Грачаничке до Чубрине улице.

                         Затворен за саобраћај Стари савски мост

Затворен за саобраћај Стари савски мост

За саобраћај ће бити затворен Стари савски мост, у периоду од 20.новембра у 19h до 22.новембра 2021.године у 04 h.

                         Затворен за саобраћај Савски трг

Затворен за саобраћај Савски трг

Затворен за саобраћај Савски трг, на делу између улице Немањине и Савске, у периоду од 19.11. до 18.12.2021. године.

                         Затворена за саобраћај улица Војводе Тозе

Затворена за саобраћај улица Војводе Тозе

Током извођења радова на реконструкцији секундарне канализационе мреже, у периоду од 17.11.2021. до 27.12.2021. годиме биће обустављен саобраћај на делу улице Војводе Тозе, од Струмичке улице до реципијента у Устаничкој улици.

                         Затворена за саобраћај Птујска улица

Затворена за саобраћај Птујска улица

Током извођења радова радова на изградњи дистрибутивне водоводне мреже у регулацији постојеће саобраћајнице  у периоду од 17.11. до 25.12.2021. год. за саобраћај ће бити затворена  Птујска улица по фазама.

                         Затворена за саобраћај улица Стевана Филиповића

Затворена за саобраћај улица Стевана Филиповића

Затворена за саобраћај улица Стевана Филиповића у Младеновцу, од Новог моста до Старог моста, у периоду од 12.11. до 21.11.2021. године.

                         Затворена за саобраћај улица Лоле Рибара у Железнику

Затворена за саобраћај улица Лоле Рибара у Железнику

Затворена за саобраћај улица Лоле Рибара у Железнику, на делу од Југословенске до раскрснице улица Стевана Филиповића и Радних акција , у периоду од 15.11. до 30.11.2021. год.

                         Радови под саобраћајем у улицама Мите Ружића и Војводе Блажете

Радови под саобраћајем у улицама Мите Ружића и Војводе Блажете

На територији општине Звездара  у периоду од 13.11. до 20.11.2021. године у улицама Мите Ружића и Војводе Блажете доћиће до измене режима саобраћаја, заузећа и раскопавања коловоза и тротоара. 

                         Радови под саобраћајем у Бранковој улици

Радови под саобраћајем у Бранковој улици

Измена режима саобраћаја у Бранковој улици сваке ноћи од 22 до 6 часова, у периоду од 09.11. до 15.11.2021. године. 

                         Војводе Мицка Крстића затворена за саобраћај

Војводе Мицка Крстића затворена за саобраћај

Затварање саобраћаја, заузеће и раскопавање коловоза у улици Војводе Мицка Крстића, на делу између улица Патриса Лумумбе и Маријане Грегоран, од 09.11. до 21.11.2021. године.

                         Затворена за саобраћај Подујевска улица

Затворена за саобраћај Подујевска улица

Затворена за саобраћај улица Подујевска, код броја 14, у периоду од 09.11.2021. до 29.04.2022. год. (уторком и петком).

                         Затворена за саобраћај улица Живка Карабиберовића

Затворена за саобраћај улица Живка Карабиберовића

Затворена за саобраћај улица Живка Карабиберовића, на делу од Ђевђелијске до Булевар краља Александра, од 09.11.2021.год. до 28.12.2021.год. (уторком и петком).
 

                         Затворена за саобраћај Немањина улица у Земуну

Затворена за саобраћај Немањина улица у Земуну

Затворена за саобраћај Немањина улица у Земуну, од раскрснице са улицом Николаја Островског до раскрснице са ул. Авијатичарски трг, у периоду од 06.11. до 30.12.2021. године.

                         Радови под саобраћајем у Булевару Зорана Ђинђића

Радови под саобраћајем у Булевару Зорана Ђинђића

Измена режима саобраћаја у Булевару Зорана Ђинђића, у периоду од 08.11. до 22.12.2021. године, по фазама. 

                         Затворен за саобраћај Стари савски мост

Затворен за саобраћај Стари савски мост

За саобраћај ће бити затворен Стари савски мост, у периоду од 05.новембра од 22 часа до 08.новембра 2021.године до 04 часа.

                         Радови под саобраћајем у Дунавској улици

Радови под саобраћајем у Дунавској улици

Измена режима саобраћаја у Дунавској улици, на деоници од Булевара војводе Бојовића до Тадеуша Кошћушка, у периоду од 03.11. до 31.12.2021. године.

                         Затворена за саобраћај Прокупачка улица

Затворена за саобраћај Прокупачка улица

Затворена за саобраћај Прокупачка улица, на делу од броја 43 до броја 53, у периоду од 03.11. до 24.11.2021. године.

                         Затворена за саобраћај улица Пилота Михаила Петровића

Затворена за саобраћај улица Пилота Михаила Петровића

Затворена за саобраћај улица Пилота Михаила Петровића, у периоду од 04.11. до 25.11.2021. године,  по фазама.

                         Гвоздићева улица затворена за саобраћај

Гвоздићева улица затворена за саобраћај

Гвоздићева улица затворена за саобраћај, на деоници од Војислава Илића до Светомира Николајевића, у периоду од 04.11. до 28.11.2021. године.

                         Затворена за саобраћај улица Војводе Степе Степановића

Затворена за саобраћај улица Војводе Степе Степановића

Затворена за саобраћај улица Војводе Степе Степановића у Калуђерици, на делу од Жељка Миливојевића до Вишњићеве, у периоду од 02.11. до 12.11.2021. год.

                         Радови под саобраћајем у улицама Господара Вучића, Војислава Илића, Станислава Сремчевића, Бул. краља Александра, Батутова, Прешевска, Димитрија Туцовића и др.

Радови под саобраћајем у улицама Господара Вучића, Војислава Илића, Станислава Сремчевића, Бул. краља Александра, Батутова, Прешевска, Димитрија Туцовића и др.

У периоду од 01.11. до 26.12.2021. доћи ће до измена у режиму саобраћаја у улицама: Војислава Илића, Господара Вучића, Станислава Сремчевића, Булевар краља Александра, Батутова, Кулина Бана, Раваничка, Деспота Оливера, Радоја Домановића, Милана Ракића, Прешевска, Анте Богићевића и Димитрија Туцовића, по деоницама и по фазама.

                         Затворена за саобраћај Табановачка улица

Затворена за саобраћај Табановачка улица

Затворена за саобраћај Табановачка улица, од улице Трише Кацлеровића до кружне раскрснице "Аутокоманда" , у периоду од 01.11. до 30.11.2021. године.

                         Затворена за саобраћај Пчињска улица

Затворена за саобраћај Пчињска улица

Дана 31.10.2021. године за саобраћај ће бити затворена Пчињска улица, код броја 19.

                         Радови под саобраћајем у Булевару ослобођења и Бокељској

Радови под саобраћајем у Булевару ослобођења и Бокељској

Измена у режиму саобраћаја у улици Булевар ослобођења и Бокељској, од 27.10. до 08.11.2021. у периоду од 22 до 06 часова, по фазама.

                         Радови под саобраћајем у улици Јурија Гагарина

Радови под саобраћајем у улици Јурија Гагарина

Измена у режиму саобраћаја у улици Јурија Гагарина, на делу од улице Душана Вукасовића до Др. Ивана Рибара, у периоду од 29.10. до 07.11.2021. године.

                         Затворена за саобраћај улица Ромских жртава

Затворена за саобраћај улица Ромских жртава

Затварање саобраћаја у ул. Ромских жртава, од ул. Сурчинске до ул. Сурчински пут, у периоду од 28.10. до 11.11.2021. године.

                         Затворена за саобраћај Баштованска улица

Затворена за саобраћај Баштованска улица

Затворена за саобраћај Баштованска улица, на делу од улице Саше Симеуновића до Паунове, у периоду од 27.10. до 27.11.2021. године.

                         Затворена за саобраћај улица Кеј ослобођења

Затворена за саобраћај улица Кеј ослобођења

Затворена за саобраћај улица Кеј ослобођења у Земуну, од Стевана Марковића до Марка Николића и од Његошеве до краја улице, у периоду од 25.10.2021. до 21.06.2022. године, по фазама.

                         Затворена за саобраћај улица Драгише Лапчевића

Затворена за саобраћај улица Драгише Лапчевића

Затворена за саобраћај ул. Драгише Лапчевића испред КП 21872 КО Звездара, у временском периоду од 23.10.2021. до 24.10.2021. године.

                         Радови под саобраћајем у улици Кнеза Милоша

Радови под саобраћајем у улици Кнеза Милоша

Измена у режиму саобраћаја у ул. Кнеза Милоша, на делу од Андрићевог венца до Краља Милана, у периоду од 20.10. до 25.10.2021. године

                         Затворена за саобраћај Данијелова улица

Затворена за саобраћај Данијелова улица

За саобраћај ће бити затворена улица Данијелова испред броја 7, сваке среде, у временском периоду од 20.10.2021. до 31.12.2021. године.

                         Затворене за саобраћај улице Павла Васића и Народног фронта

Затворене за саобраћај улице Павла Васића и Народног фронта

Затварање саобраћаја у улицама Павла Васића и Народног фронта, на територији градске општине Звездара, у периоду од 20.10. до 18.12.2021. године, по фазама.

                         Радови под саобраћајем на раскрсници улица Сурчинска - Сурчински пут

Радови под саобраћајем на раскрсници улица Сурчинска - Сурчински пут

Измена режима саобраћаја на раскрсници Сурчинске улице и улице Сурчински пут, у периоду од 19.10. до 27.10.2021. године.

                         Затворена за саобраћај Краљевачка улица

Затворена за саобраћај Краљевачка улица

Затворена за саобраћај Краљевачка улица испред КП 6250 КО Вождовац, у временском периоду од 16.10.2021. године до 08.12.2021. године (понедељком, средом и суботом).

                         Одржавање 69. уличне трке Града Београда

Одржавање 69. уличне трке Града Београда

Затворене за саобраћај улице Коларчева, Теразије и Краља Милана, у периоду од 17.10. од 18.10.2021. године у 22.30 часа.

                         Трка Авала - Награда Београда 2021

Трка Авала - Награда Београда 2021

Затворен за саобраћај Пут за Авалу у периоду од 16.10. у 05.30. до 17.10.2021. године у 24 сата.

                         Затворена за саобраћај улица Солунска

Затворена за саобраћај улица Солунска

Дана 16.10.2021. године биће за саобраћај затворена улица Солунска, на делу од Браће Барух до Сибињанин Јанка.

                         Затворена за саобраћај Вишњићева улица

Затворена за саобраћај Вишњићева улица

Затворена за саобраћај Вишњићева улица, код броја 18, у периоду од 15.10. до 16.10.2021. године.

                         Затворене за саобраћај улице Белопољска и Кружни пут

Затворене за саобраћај улице Белопољска и Кружни пут

Затворене за саобраћај улице Белопољска и Кружни пут, у насељу Бело Поље у Обреновцу, по фазама у периоду од 08.10. до 16.11.2021. године.

                         Улица Љубе Давидовића затворена за саобраћај

Улица Љубе Давидовића затворена за саобраћај

Затворена за саобраћај улица Љубе Давидовића, на делу између улица Крижанићеве и Олге Јовановић, на територији градске општине Звездара, у периоду од 13.10. до 15.11.2021. године.

                         Радови под саобраћајем у Војводе Мицка Крстића

Радови под саобраћајем у Војводе Мицка Крстића

Измена режима саобраћаја у улици Војводе Мицка Крстића, на делу од Вишњичке улице до раскрснице са улицама Триглавском и Патриса Лумумбе, на територији општине Палилула, у периоду од 09.10. до 25.10. 2021. године.

                         Измена режима саобраћаја у улицама Маршала Тита, Првомајској, Смедеревски пут

Измена режима саобраћаја у улицама Маршала Тита, Првомајској, Смедеревски пут

Измена режима саобраћаја у улицама Maршала Тита, Првомајска, Смедеревски пут и пут који води из Калуђерице према државном путу бр. 154 (Кружни пут) у Лештанима, у периоду од 16.10.2021. до 28.01.2022. године, по фазама. 

                         Затворена за саобраћај улица Војводе Степе Степановића

Затворена за саобраћај улица Војводе Степе Степановића

Затворена за саобраћај улица Војводе Степе Степановића, од раскрснице са улицама Краља Петра I - Ђуре Ђаковића – 29. Новембра до ул. Жељка Миливојевића, у периоду од 11.10. до 31.10.2021. године.

                         Затворена за саобраћај Баштованска улица

Затворена за саобраћај Баштованска улица

Затворена за саобраћај Баштованска улица, на деоници од Бахтијара Вагабзаде до Саше Симеуновића, у периоду од 06.10. до 26.10.2021. године.

                         Радови под саобраћајем у Улици кнеза Милоша

Радови под саобраћајем у Улици кнеза Милоша

Измена у режиму саобраћаја у Улици кнеза Милоша, на деоници од Андрићевог венца до Краља Милана, у периоду од 06.10. до 11.10.2021. године.

                         Гружанска улица затворена за саобраћај

Гружанска улица затворена за саобраћај

Затворена за саобраћај Гружанска улица, на делу између улица Карловачке и Жичке, на територији градске општине Врачар, у периоду од 05.10. до 03.11.2021. године.

                         Затворене за саобраћај улице Светозара Марковића, 29. новембра, Облаковска у Врчину

Затворене за саобраћај улице Светозара Марковића, 29. новембра, Облаковска у Врчину

Од 05.10. до 30.11.2021. године за саобраћај ће бити затворене улице Светозара Марковића (од раскрснице са ул. Жичка до укрштања са ул. 29. новембра), 29. новембра (од ул. Светозара Марковића до ул. Облаковска) и Облаковска (од ул. 29. новембра до ул. Саве Ковачевића), у Врчину.

                         Затворена за саобраћај улица Луке Вукаловића

Затворена за саобраћај улица Луке Вукаловића

Улица Луке Вукаловића код броја 9 биће затворена за саобраћај, дана 05.10.2021. године

                         Затворена за саобраћај изливна рампа из Владимира Поповића на Газелу

Затворена за саобраћај изливна рампа из Владимира Поповића на Газелу

Затворена за саобраћај изливна рампа из улице Владимира Поповића на Газелу 04/05 и 05/06.10.2021. од 22 до 06 часова

                         Затворена за саобраћај улица Браће Јерковића

Затворена за саобраћај улица Браће Јерковића

Затворена улица Браће Јерковић на деоници од пијаце "Браће Јерковић" до улице Пива Караматијевића, у периоду од 01.10.2021. до 31.10.2021. године

                         Радови под саобраћајем у Војислава Илића, Устаничкој, Римској, Струмичкој

Радови под саобраћајем у Војислава Илића, Устаничкој, Римској, Струмичкој

Измена режима саобраћаја у улицама Војислава Илића, Устаничкој, Богдана Болте, Карла Лукача, Римској, Струмичкој у периоду од 29.09. до 31.10.2021. године.

                         Стари Новосадски пут - радови под саобраћајем

Стари Новосадски пут - радови под саобраћајем

Измена режима саобраћаја на Старом Новосадском путу у периоду од 28.09. до 02.10.2021. године

                         Улица Луке Вукаловића затворена за саобраћај

Улица Луке Вукаловића затворена за саобраћај

Дана 30.09.2021. године улица Луке Вукаловића код броја 9 биће затворена за саобраћај.

                         Затворена за саобраћај улица Светозара Марковића, ГО Гроцка

Затворена за саобраћај улица Светозара Марковића, ГО Гроцка

Улица Светозара Марковића од Ужичке до Жичке , ГО Гроцка, затворена за саобраћај у периоду од 28.09. до 04.10.2021. године

                         Тунел Стара Стражевица затворен за саобраћај

Тунел Стара Стражевица затворен за саобраћај

Тунел Стара Стражевица затворен за саобраћај у периоду од 02.10. до 10.10.2021. године.

                         Затворене за саобраћај улица Бежанијска и Сенски трг

Затворене за саобраћај улица Бежанијска и Сенски трг

Затворене за саобраћај улица Бежанијска, у зони раскрснице са Вртларском улицом, као и улица Сенски трг, до раскрснице са Орачком улицом, у периоду од 25.09. до 02.11.2021. године.

                         Затворена за саобраћај улица Јанка Стајчића у Лазаревцу

Затворена за саобраћај улица Јанка Стајчића у Лазаревцу

Затворена за саобраћај улица Јанка Стајчића у Лазаревцу, на деоници од Дома културе до раскрснице "Криваја", у периоду од 24.09.2021. до 31.12.2021. године.

                         Затворена за саобраћај Паунова улица

Затворена за саобраћај Паунова улица

Затворена за саобраћај Паунова улица, на деоници од улице Баштованске до улице Неа Пендели, у периоду од 26.09. у 22 часа до 30.09.2021. године.

                         Затворена за саобраћај улица Булевар војводе Бојовића

Затворена за саобраћај улица Булевар војводе Бојовића

Затворена за саобраћај улица Булевар војводе Бојовића, на делу од Дунавске улице до окретнице трамваја, у периоду од 21.09. до 09.10.2021. године.

                         Одржавање манифестације - Крстовдански вашар у Обреновцу

Одржавање манифестације - Крстовдански вашар у Обреновцу

Измењен режим саобраћаја у улицама Милоша Обреновића, Саве Поповића Гембеша, Вашариште и Мајора Николе Тепавца у Обреновцу у периоду од 26.09. до 28.09.2021. године.

                         Радови под саобраћајем у улици Милоја Закића

Радови под саобраћајем у улици Милоја Закића

Изменa режимa саобраћаја у улици Милоја Закића, на територији градске општине Чукарица, у периоду од 23.09. до 17.10.2021. године.

                         Измена режима саобраћаја током снимање филма Мiss Scarlet and The Duke

Измена режима саобраћаја током снимање филма Мiss Scarlet and The Duke

У периоду од 20.09. до 25.09.2021., за потребе снимања филма Miss Scarlet and The Duke, доћи ће до измена у режиму саобраћаја у улицама Змај Јовина, Карнегијева, Кеј ослобођења, Караматина, Прерадовићева и Петра Зринског.

                         Снимање филма Мочвара

Снимање филма Мочвара

Дана 23.09. и 24.09.2021. године затворена за саобраћај биће улица Галовичка СРЦ, на делу од Природне до Језерске СРЦ - окретница Аутобуса 602 у Сурчину.

                         Госпојински фестивал љубави и вина

Госпојински фестивал љубави и вина

Дана 21.09.2021. године биће затворен за саобраћај Трг Зорана Ђинђића у Сурчину, у периоду од 06 до 24 часа.

                         Затворена за саобраћај Узун Миркова улица

Затворена за саобраћај Узун Миркова улица

Дана 18.09.2021. године, у периоду од 06 до 14 сати, доћи ће до затварања саобраћаја у улици Узун Миркова, на делу од Краља Петра до улице Студентски Трг.

                         Меморијал Мирко Мартиновић

Меморијал Мирко Мартиновић

За саобраћај затворена улица Ушће, од ПЦ Ушће до Булевара Николе Тесле, као и Булевар Николе Тесле од Трешњиног цвета до Булевара Михајла Пупина, од 18.09. до 19.09.2021. год.

                         Радови под саобраћајем у улицама Џона Кенедија и Прве пруге

Радови под саобраћајем у улицама Џона Кенедија и Прве пруге

Радови под саобраћајем у Џона Кенедија и Прве пруге, у периоду од 18.09. до 05.10.2021. године

                         Одржавање Параде поноса

Одржавање Параде поноса

Дана 18.09.2021. године, у временском периоду од 14 до 24 сата, доћи ће до измена у режиму саобраћаја у улицама у широј зони око парка „Мањеж“.

                         Радови под саобраћајем у Војводе Мицка Крстића

Радови под саобраћајем у Војводе Мицка Крстића

Измена у режиму саобраћаја у Улици војводе Мицка Крстића, на деоници од Патриса Лумумбе до Вишњичке, у периоду од 16.09. до 26.09.2021. године.

                         Измена у режиму саобраћаја у улицама Топличин венац, Чубрина, Маршала Бирјузова

Измена у режиму саобраћаја у улицама Топличин венац, Чубрина, Маршала Бирјузова

Током  снимања рекалмног спота за TVC Santamanija, доћи ће до измена у режиму саобраћаја у улицама Чубрина, Маршала Бирјузова, Топличин венац и Грачаничка, у периоду од 15.09. до 17.09.2021. године

                         Затворена за саобраћај Варешка улица

Затворена за саобраћај Варешка улица

Затворена за саобраћај Варешка улица, у периоду од 16.09. до 26.09.2021. године.

                         Радови под саобраћајем у Београдској ( Радета Станковића) и Булевару револуције

Радови под саобраћајем у Београдској ( Радета Станковића) и Булевару револуције

Радови под саобраћајем у улици Београдској ( Радета Станковића) и Булевару револуције, у периоду од 13.09. до 24.09.2021. године.

 

 

                         Затворена за саобраћај Белегишка улица

Затворена за саобраћај Белегишка улица

Затворена за саобраћај улица Белегишка, у периоду од 15.09. до 15.11.2021.

                         Затворена за саобраћај улица Ушће

Затворена за саобраћај улица Ушће

Затворена за саобраћај улица Ушће, од раскрснице код ПЦ Ушће до Музеја савремене уметности, у периоду од 13.9. до 16.9.2021.

                         Улица Луке Вукаловића затворена за саобраћај

Улица Луке Вукаловића затворена за саобраћај

Дана 13.09.2021. године улица Луке Вукаловића код броја 9 биће затворена за саобраћај.

                         Обележавање Дана српског јединства, слободе и националне заставе

Обележавање Дана српског јединства, слободе и националне заставе

Поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе, током одржавања генералне пробе 12.09. и централног догађаја 15.09.2021. године, доћи ће до измена у режиму саобраћаја и затварања улица у ширем центру Београда.

                         Затворене за саобраћај улице Бањички брег и Бањички поток

Затворене за саобраћај улице Бањички брег и Бањички поток

Затворене за саобраћај улице Бањички брег и Бањички поток, у периоду од 10.09.2021. до 30.12.2021. године, по фазама.

                         Затворена за саобраћај улица Стевана Филиповића

Затворена за саобраћај улица Стевана Филиповића

Затворена за саобраћај улица Стевана Филиповића, од Новог моста до Старог моста, у периоду од 10.09. до 10.11.2021. године.

                         Затворена за саобраћај улица Милоша Обреновића

Затворена за саобраћај улица Милоша Обреновића

Затворена за саобраћаја улица Милоша Обреновића, на деоници од Краља Петар Првог до Бошка Бухе, у периоду од 13.09. до 17.09.2021. године.

                         Затворена за саобраћај Катићева улица

Затворена за саобраћај Катићева улица

Затворена за саобраћаја улица Катићева од Тиршове до Бирчанинове, у периоду од 11.09. до 10.10.2021. године

                         Затворена за саобраћај Светотројичина улица

Затворена за саобраћај Светотројичина улица

Затворена за саобраћај Светотројчина улица од Цара Душана до Угриновачке, у периоду од 13.09. до 19.09.2021. године.

                         Радови под саобраћајем у Дунавској улици

Радови под саобраћајем у Дунавској улици

Измена режима саобраћаја у Дунавској улици, на деоници од Булевара војводе Бојовића до Тадеуша Кошћушка, у периоду од 11.09. до 20.09.2021. године.

                         Промоција најмлађих официра Војске Србије

Промоција најмлађих официра Војске Србије

Измене у режиму саобраћаја, услед одржавања промоције најмлађих официра, 10. септембра од 16.00 до 19.00 часова и на дан свечаности 11. септембра, од 8.00 до 12.00 часова.

                         Затворена за саобраћај улица Васе Чарапића у Гроцкој

Затворена за саобраћај улица Васе Чарапића у Гроцкој

Затворена за саобраћај улица Васе Чарапића у Гроцкој, на деоници од Булевара револуције до Хајдук Станка, у периоду од 07.09. до 25.11.2021. године, по фазама.

                         Улица Луке Вукаловића затворена за саобраћај

Улица Луке Вукаловића затворена за саобраћај

Дана 07.09.2021. године улица Луке Вукаловића код броја 9 биће затворена за саобраћај.

                         Измена режима саобраћаја у Дунавкој, Јеврејској и Цара Уроша

Измена режима саобраћаја у Дунавкој, Јеврејској и Цара Уроша

У периоду од 07.09. до 30.11.2021. године доћи ће до измена у режиму саобраћаја у Дунавској (од Дубровачке до Тадеуша Кошћушког), Јеврејској (од Дунавске до Мике Аласа) и у Цара Уроша (од Дунавске до Мике Аласа), по фазама.

                         Радови под саобраћајем у Београдској улици

Радови под саобраћајем у Београдској улици

Измењен режим саобраћаја у Београдској улици, на делу од Крунске улице до Булевара краља Александра, у периоду од 06.09. до 27.09.2021. године.

                         Затворена за саобраћај улица Николаја Гогоља

Затворена за саобраћај улица Николаја Гогоља

Затворена за саобраћај улица Николаја Гогоља од бр. 72 до улице  Ваљевске, у периоду од 04.09. до 18.09.2021. године.

                         Радови под саобраћајем у Вишњичкој улици

Радови под саобраћајем у Вишњичкој улици

Измена режима саобраћаја у Вишњичкој улици, у зони раскрснице са Војводе Мицка Крстића, у периоду од 04.09. до 09.09.2021. године.

                         Радови под саобраћајем у Цара Душана

Радови под саобраћајем у Цара Душана

Радови под саобраћајем у улици Цара Душана, на деоници од Банатске до Мушицког, у периоду од 04.09. до 22.11.2021. године.

                         Иземена режима саобраћаја у Булевару Деспота Стефана

Иземена режима саобраћаја у Булевару Деспота Стефана

Посебна организација саобраћаја у Булевару деспота Стефана, у зони аутобуског стајалишта на уливној рампи која води на Панчевачки мост у смеру ка Борчи, у периоду од 02.09. до 05.09.2021. године

                         Затворена за саобраћај улица Саше Симеуновића

Затворена за саобраћај улица Саше Симеуновића

Затварање саобраћаја, заузеће и раскопавање коловоза у ул. Саше Симеуновића, по фазама, на територији општине Вождовац, у периоду од 03.09. до 02.10.2021. године.

                         Краљице Наталије и Каменичка - радови под саобраћајем

Краљице Наталије и Каменичка - радови под саобраћајем

Посебна организација саобраћаја пешака у улици Краљице Наталије, у периоду од 01.09. до 11.09.2021.

                         Радови под саобраћајем у Булевару Патријарха Павла

Радови под саобраћајем у Булевару Патријарха Павла

Затварање једне коловозне траке у Булевару Патријарха Павла, у периоду од 01.09.2021. године до 01.04.2022. године.

                         Затворена за саобраћај улица Сибињанин Јанка

Затворена за саобраћај улица Сибињанин Јанка

За саобраћај ће бити затворена улица Сибињанин Јанка, на деоници од Наде Димић до Клаоничке, у периоду од 01.09. до 29.11.2021.

                         Затворена за саобраћај улица Грчића Миленка

Затворена за саобраћај улица Грчића Миленка

Затворена за саобраћај улица Грчића Миленка, у зони раскрснице са Матошевом улицом, у временском периоду од 01.09. до 15.09.2021. године.

                         Затворена за саобраћај Гандијева улица

Затворена за саобраћај Гандијева улица

Затворен саобраћај у Гандијевој улици, испред КП 6853 КО Нови Београд, у периоду од 01.09. до 03.09.2021. године

                         Улица Браће Јерковић затворена за саобраћај

Улица Браће Јерковић затворена за саобраћај

Затворена улица Браће Јерковић на деоници од пијаце "Браће Јерковић" до улице Пива Караматијевића, у периоду од 01.09.2021. до 30.09.2021. године

                         Радови под саобраћајем у улици Луке Вукаловића

Радови под саобраћајем у улици Луке Вукаловића

Радови под саобраћајем у улици Луке Вукаловића, на деоници од Захумске улице до Булевара краља Александра, у периоду од 28.08. до 06.09.2021. године.

                         Затворена за саобраћај Прокупачка улица

Затворена за саобраћај Прокупачка улица

Затворена за саобраћај Прокупачка улица, на делу од броја 43 до броја 53, у периоду од 28.08. до 23.10.2021. године.

                         Измена режима саобраћаја у улицама Кружни пут вождовачки, Црнотравској, Саве Машковића, Булевару ослобођења

Измена режима саобраћаја у улицама Кружни пут вождовачки, Црнотравској, Саве Машковића, Булевару ослобођења

Радови под саобраћајем и измена режима саобраћаја у улицама Кружни пут вождовачки, Црнотравској, Саве Машковића, Булевару ослобођења, у периоду од 23.08. до 31.10.2021. године.

                         Затворена за саобраћај интерна саобраћајница у Блоку 43

Затворена за саобраћај интерна саобраћајница у Блоку 43

Затворена за саобраћај интерна саобраћајница у Блоку 43, у ул. Милутина Миланковића 1А, у зони КП 2831/12 КО Нови Београд, у временском периоду од 28.08.2021. до 29.08.2021. године.  

                         Улица Луке Вукаловића затворена за саобраћај

Улица Луке Вукаловића затворена за саобраћај

Током радова који ће бити обављани 27.8.2021.године за саобраћај ће бити затворена улица Луке Вукаловића, од кућног броја 7 до Захумске улице

                         Затворена за саобраћај Љубе Давидовића

Затворена за саобраћај Љубе Давидовића

Затворена за саобраћај улица Љубе Давидовића, испред броја 3, сваког петка у временском периоду од 27.08. до 01.10.2021. године.

                         Улица Браће Јерковић затворена за саобраћај

Улица Браће Јерковић затворена за саобраћај

Затворена за саобраћај улица Браће Јерковић, на деоници од пијаце "Браће Јерковић" до Дарвинове улице, у периоду од 29.08.2021. у 07 часова до 30.08.2021. године у 07 часова.

                         Радови под саобраћајем у улици Тошин бунар

Радови под саобраћајем у улици Тошин бунар

Измена режима саобраћаја у улици Тошин бунар, на делу од Ауту пута до раскрснице улица Тошин бунар, Др Жоржа Матеа (Студентска) и Булевара Зорана Ђинђића, у периоду од 26.08. до 27.09.2021. године.

                         Затворена за саобраћај улица Душана Недељковића у Лазаревцу

Затворена за саобраћај улица Душана Недељковића у Лазаревцу

Измена режима саобраћаја и затварање за саобраћај улице Душана Недељковића, на делу од улице Ђуре Јакшића до Карађорђеве улице, у периоду од 23.08. до 07.12.2021. године, по фазама.

                         Измена режима саобраћаја у улици Т7

Измена режима саобраћаја у улици Т7

Измене режима саобраћаја у улици Т7, по фазама, на територији општине Земун, у периоду од 21.08. до 08.10.2021. године.

                         Затворена за саобраћај Борска улица

Затворена за саобраћај Борска улица

Затворена за саобраћај Борска улица, од раскрснице са улицама Варешком и Велизара Станковића до раскрснице са улицама Челебићком и Богдана Жерајића, на територији општине Раковица, у периоду од 21.08. до 27.08.2021. године.

                         Црнотравска од Паунове до Булевара ослобођења затворена за саобраћај

Црнотравска од Паунове до Булевара ослобођења затворена за саобраћај

Током завршних радова на асфалтирању коловоза доћи ће до затварања саобраћаја у Црнотравској улици, од раскрснице са Пауновом до Булевара ослобођења, од 22.08 у 7 сати до 23.08.2021. године

                         Измена режима саобраћаја током снимања филма "Тhe Box"

Измена режима саобраћаја током снимања филма "Тhe Box"

За потребе снимања филма долазиће до измене у режиму саобраћаја од 22.08. до 26.08.2021. године у улицама Студентски трг, Змаја од Ноћаја, Кнегиње Љубице, Браће Југовића, и у  Европској улици дана 11.09.2021. године 

                         Радови у насељу Ритопек

Радови у насељу Ритопек

Затворене за саобраћај улице Сунчана, Златарска, Копаоничка, Златиборска, 2. крајишке бригаде, ул. Река, Пролетерска, Михајла Пупина, Николе Пашића, Карађорђева, Стевана Синђелића, Светосавска, Ђуре Јакшића и Николе Тесле, на територији општине Гроцка, у периоду од 23.08. до 31.10.2021. године.

                         Измене режима саобраћаја током снимања филма "GO"

Измене режима саобраћаја током снимања филма "GO"

За потребе снимања филма у периоду од 17.08. до 05.09.2021. године  долазиће до измене у режиму саобраћаја и затварања саобраћаја у улицама Драчкој,Гаврила Принципа, Цетињскoj, Македонскoj, Солунскoj и Маихаила Богићевића

                         Црнотравска од Бахтијара Вагабзаде до Булевара ослобођења делимично затворена за саобраћај

Црнотравска од Бахтијара Вагабзаде до Булевара ослобођења делимично затворена за саобраћај

Током ракова на завршном слоју асфалта за саобраћај ће делимично по фазама бити затворена Црнотравска улица од Улице Бахтијара Вагабзаде до Булевара ослобођења, 19. и 20. 8.2021. године у периоду од 00 до14 часова

                         Измене режима саобраћаја током трајања манифестације "Beer fest"

Измене режима саобраћаја током трајања манифестације "Beer fest"

Због одржавања манифестације "Beer fest" сваког дана од среде 18.08. до понедељка 23.08.2021. године биће затворен Булевар Николе Тесле и Улица ушће у зони манифестације

                         Затворена за саобраћај Ужичка улица

Затворена за саобраћај Ужичка улица

Током радова на изградња фекалне и кишне канализације које обавља Дирекција за грађевинско земљиште и издградњу Београда, Ј.П. у периоду од 15.8 до 15.9.2021. године за саобраћај ће бити затворена Ужичка улица од Мике Илића до Теодора Драјзера 

                         Затворене за саобраћај Aлaска улица и Алaски пролаз у Земуну

Затворене за саобраћај Aлaска улица и Алaски пролаз у Земуну

Током радова које обавља Дирекција за грађевинско земљиште и издградњу Београда, Ј.П. у периоду од 16.8 до 15.11.2021. године за саобраћај ће бити затворена Алaска улица у Земуну као и улица Алaски пролаз. 

                         Затворена за саобраћај Руска улица

Затворена за саобраћај Руска улица

Руска улица на раскрсници са Булеваром војводе Мишића биће затворена за саобраћај током радова у периоду од 14.08.2021. до 23.10.2021.године.

                         Радови у Младеновцу у улици Браће Баџак

Радови у Младеновцу у улици Браће Баџак

Радови под саобраћајем у Младеновцу у улици Браће Бачак испод надвожнака од 12.08.2021. до 19.09.2021.године.

                         Радови под саобраћајем у улици Благоја Паровића

Радови под саобраћајем у улици Благоја Паровића

У периоду од 14.8. до 16.8.2021. године у зони СЦ КОШУТЊАК у улици Благоја Паровића обављаће се радови под саобраћајем.

                         Затварање за саобраћај Улице Миросављеве

Затварање за саобраћај Улице Миросављеве

Током друге фазе радова у периоду од 12.8. до 28.8. за саобраћај ће бити затворена улица Миросављева између улица Владимира Радовановића и Зрмањске.

                         Измена режима саобраћаја током снимања филма "Тhe Box"

Измена режима саобраћаја током снимања филма "Тhe Box"

За потребе снимања филма у периоду од 12.08. до 26.08.2021. године  долазиће до измене у режиму саобраћаја и затварања саобраћаја у улицама Ђуре Даничића, Змаја од Ноћаја, Студентски трг Кнегиње Љубице, Браће Југовића, Душана Вукасовића и Европска 

                         Улица Сање Живановић у зони пружног прелаза затворена за саобраћај

Улица Сање Живановић у зони пружног прелаза затворена за саобраћај

Током радова у периоду од 4.8. до 15.8. улица Сање Живановић ће бити затворена за саобраћај у зони путног прелаза  

                         Радови на углу улица Џона Кенедија и Палмира Тољатија

Радови на углу улица Џона Кенедија и Палмира Тољатија

Радови под саобраћајем на раскрсници улица Џона Кенедија и Палмира Тољатија  у периоду од 7.8.2021. до 28.8.2021. године

                         Затворене за саобраћај улице Битољска и Брђанска

Затворене за саобраћај улице Битољска и Брђанска

У периоду од 6.8. до 18.8.2021. године за саобраћај ће бити затворене улице Битољска и Брђанска

                         Радови у улицама Милана Ракића и Душана Радовића

Радови у улицама Милана Ракића и Душана Радовића

Измене у режиму саобраћаја у улицана Милана Ракића и Душана Радовића , у периоду од 6.августа до 24. септембра 2021. године.