Архива догађаја

Назад

Брошура "Буди опрезан!"

                          Брошура "Буди опрезан!"

Секретаријат за саораћај  је у циљу унапређења безбедности саобраћаја на тачкама укрштања два вида саобраћаја на којима често долази до саобраћајних незгода са трагичним исходима, 2018. године наручио израду Студије истраживања утицаја људског фактора на настанак саобраћајних незгода на прелазима пута преко пруге на територији грaда Београда са предлогом мера за повећањe нивоа безбедности.

Подаци Студије, да у 16,3% случајева возачи друмких возила прелазе путно пружни прелаз иако су спуштени полубраници и анкета која је обављена са возачима, указали су да се возачи одлучују на прелазак преко путно пружног прелаза иако су полубраници спуштени због тога што им се чини да је време чекања на пролазак воза веома дуго па произвољно закључују да је сигнализација у квару или да могу обавити пролазак обилазећи спуштене полубранике пре наиласка воза.

Анализа понашања возача на путно пружним прелазима, сценарија по којима се небезбедно понашају у саобраћају приликом преласка као и чињеница да се приликом обуке возача мало времена посвећује путно пружним прелазима  произвела је брошуру „БУДИ ОПРЕЗАН!“

Брошура је едукативног карактера која указује на начине фунционисања елемената обезбеђивања путно пружних прелаза, грешке које возачи друмских возила најчешће праве приликом вожње преко пружних прелаза, као и опасне ситуације у које доводе себе и остале учеснике у саобраћају.

Брошура „БУДИ ОПРЕЗАН!“ проистекла је из Студије у жељи да се младим возачима понуди шири ниво знања и тиме допринесе унапређењу безбедности у саобраћају.

Овај едукативни материјал који нуди тест питања са одговорима и замишљен је као допуна у стицању знања и искуства приликом обуке кандидата за вожњу, тако да може користити младим возачиме, њиховим инструкторима али и искусним возачима за проверу знања.