Кампање и манифестације

Назад

Belgrade SUMP

                          Belgrade SUMP

 

План одрживе урбане мобилности (ПОУМ) је иновативни начин планирања градског транспортног и урбаног система који на одржив начин задовољава, првенствено, потребе људи. Циљеви таквог планирања транспортног система су приступачност одредишту и услугама, повећање безбедности саобраћаја, смањење ефеката стаклене баште и потрошње фосилних горива, атрактивност градских садржаја, повећање квалитета живота, здравија животна средина и смањени штетни утицај на здравље грађана.

 

Одржива мобилност подразумева активно залагање за промену начина урбанистичког и саобраћајног планирања, видова кретња, навика и понашања људи у циљу смањења негативних последица по друштво, екологију и економију, као што су: загађење ваздуха, које резултира климатским променама, бука, саобраћајна загушења, саобраћајне незгоде, деградација урбаних средина (смањење простора за пешаке услед повећања изграђености простора и степена моторизације), експолатација земљишта, итд.

За разлику од традиционалног приступа урбанистичког и саобраћајног планирања, План одрживе урбане мобилности ставља посебан нагласак на укључивање и учешће грађана и осталих субјеката, кроз усклађивање одлука у различитим секторима: саобраћај, просторно и урбанистичко планирање, привредни развој, друштвене делатности, здравље, безбедност, енергија итд. Заједничко одлучивање треба да обухвати учеснике на свим вертикалним и хоризонталним нивоима одлучивања.