Одељење за унапређење безбедности учесника у саобраћају

Чиме се бавимо
                     Техничко регулисање саобраћаја у циљу унапређења поштовања саобраћајних прописа и заштите угрожених категорија учесника у саобраћају (тзв. фактор ЧОВЕК)
                     Техничко регулисање саобраћаја у циљу унапређења поштовања саобраћајних прописа и заштите угрожених категорија учесника у саобраћају (тзв. фактор ЧОВЕК)
                         Нова школска година почиње

Нова школска година почиње

Поводом почетка нове школске године Секретаријат за саобраћај користи прилику да позове све родитеље, носиоце одговорности у систему безбедности саобраћаја, медије, јавност  и све учеснике у саобаћају, да о безбедности деце у саобраћају, воде рачуна  као да је сваки дан 1. септембар