Одељење за унапређење безбедности саобраћајне инфраструктуре

Чиме се бавимо
                     Техничко регулисање саобраћаја ради побољшања елемената пута у циљу унапређења безбедности саобраћаја (тзв. фактор ПУТ)
                     Техничко регулисање саобраћаја ради побољшања елемената пута у циљу унапређења безбедности саобраћаја (тзв. фактор ПУТ)