Одељење за послове градске логистике и имплементацију зона контролисаног кретања

Чиме се бавимо
                     Издавање решења за улазак у пешачку зону
                     Издавање решења за улазак у пешачку зону