Одељење за послове градске логистике и имплементацију зона контролисаног кретања

Чиме се бавимо
                     Издавање решења за улазак у пешачку зону
                     Издавање решења за улазак у пешачку зону
                         Контрола приступа на две нове миклолокације у Граду

Контрола приступа на две нове миклолокације у Граду

Од 24. јуна 2022. године Секретаријат за саобраћај је успоставио је систем контроле приступа пешачким зонама на две нове микролокације у Београду 

                         ЈКП "Паркинг сервис" почиње са наплатом за издавање ТАГ налепница

ЈКП "Паркинг сервис" почиње са наплатом за издавање ТАГ налепница

Обавештавамо вас да ће ЈКП "Паркинг сервис",  почев од 15.04. 2022. године, наплаћивати издавање  ТАГ налепнице за све кориснике који поседују Решење Секретаријата за саобраћај за кретање возилом у пешачкој зони. ТАГ налепница ће се наплаћивати према важећем ценовнику ЈКП "Паркинг сервис", што на дан 8. април 2022. године износи 650,00 динара.
Од напред наведеног су једино изузети станари (физичка лица) , којима се издаје Решење Секретаријата за саобраћај за кретање путничких возила у пешачкој зони, и то само за издавање прве ТАГ налепнице, док ће се  свако наредно издавање ТАГ налепнице за исто возило (оштећење, губитак,  неисправност итд...) наплаћивати према важећем Ценовнику.  

Додатне информације можете пронаћи на следећем линку

Линк према сајту ЈКП Паркинг сервис