Архива догађаја

Назад

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ поводом Глобалне недељe безбедности 2017

                          САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ поводом Глобалне недељe безбедности 2017

Брзина је узрок готово једне трећине свих погинулих у саобраћајним незгодама на путевима у развијеним земљама, а готово половине у неразвијеним и средње развијеним земљама.  

Најразвијеније земље су успешно смањиле број погинулих у саобраћајним незгодама, а у својим активностима су дале приоритет управљању брзинама и реализацији мера и активности које проверено доприносе смањењу брзине кретања моторних возила. 

Град Београд своје активности спроводи у складу са најбољом праксом, а нарочито приликом изградње или реконструкције путева реализујући мере за смањење брзине, али и успостављањем ограничења брзине које је у складу са рангом, односно функцијом и положајем пута.

У складу са тим је урађена и Студија управљања брзинама на територији града Београда, на основу које ће у наредном периоду бити извршена додатна побољшања на градској уличној мрежи.    

Имајући у виду да је за успешно функционисање система безбедности неопходан допринос свих учесника у саобраћају неопходан је и континуиран рад на промени ставова и навика као и на подизање свести о опасностима брзине. 

Сагласно томе ће у току ове године бити реализоване две медијске кампање са пратећим активностима, а главне теме ће бити прекорачење брзине и вожња под утицајем алкохола.

У складу са претходно наведеним, Град Београд позива све заинтересоване стране, укључујући и организације цивилног друштва, јавна предузећа, приватне компаније и јавност, да у свом окружењу спроводе превентивно промотивне активности и поспешују поштовање саобраћајних прописа, а нарочито поштују прописано ограничење брзине кретања моторних возила.