Кампање и манифестације

Назад

Увођење ексклузивне пешачке фазе на раскрсници Македонска - Дечанска

                          Увођење ексклузивне пешачке фазе на раскрсници Македонска - Дечанска

 

 

Од 12. децембра 2020. године, у склопу модернизације рада светлосне сигнализације, успостављен је нов режим саобраћаја увођењем екслузивне пешачке фазе на раскрсници Македонска – Дечанска.

Ексклузивна пешачка фаза омогућава пешацима да зону раскрснице прелазе праволинијски и дијагонално, док су у том периоду возила на свим прилазима раскрсници заустављена на црвеном светлосном сигналу.

 

Овакво саобраћајно техничко решење погодно је за раскрснице са интезивним пешачким кретањима, где се пешацима пружа повећан осећај безбедности приликом преласка пешачког прелаза. На овај начин елиминишу се дозвољени конфликти у ситуацијама када возила која се налазе у скретању морају да уступе предност пешацима на пешачком прелазу, пре него што наставе своје кретање.

Имплементација екслузивне пешачке фазе подразумева елиминацију свих потенцијалних конфликата између пешака и возила што доводи до повећања безбедности пешака у зони раскрснице.

Пешаци користећи екслузивну пешачку фазу могу бирати краће растојање приликом преласка раскрснице на путу ка својим одредиштима, што је нарочито корисно на раскрсницама којe се налазе у ужем градском центру и у чијој близини се налазе центри атракције.

Рад светлосне сигнализације на раскрсници улица Македонске и Дечанске је организован у 3 сигналне фазе:

1. Ексклузивна пешачка фаза – дозвољен прелазак пешацима у свим смеровима (активан зелени пешачки сигнал), без конфликта са возилима, преко 4 праволинијска пешачка прелаза, као и два нова, дијагонална. Током трајање ексклузивне пешачке фазе возилима са свих прилаза раскрсници је забрањен пролазак (активан црвени возачки сигнал).

 

2. Возачка фаза за саобраћајне токове по улицама Дечанска и Браће Југовић (активан зелени возачки сигнал). Током трајања ове фазе није дозвољен прелазак пешацима (активан црвени пешачки сигнал), као ни возилима по Македонској улици (активан црвени возачки сигнал).

3. Возачка фаза за саобраћајне токове по Македонској улици (активан зелени возачки сигнал). Током трајања ове фазе није дозвољен прелазак пешацима (активан црвени пешачки сигнал), као ни возилима по улицама Дечанска и Браће Југовић (активан црвени возачки сигнал).

 

Као предуслов за нову саобраћајно режимску меру, од стране стручних лица Секретаријата за саобраћај израђен је микросимулациони модел са циљем утврђивања утицаја ексклузивне пешачке фазе на рад светлосне сигнализације. Такође, Саобраћајни факултет је спровео Експертизу утицаја измена режима саобраћаја на потезу Дечанске улице, од Теразијског тунела до улице Скадарске, која показује да се оваквом организацијом саобраћаја на раскрсници смањује број конфликтних тачака, што нарочито утиче на повећање безбедности пешака, као категорије најугроженијих учесника у саобраћају.

Поред чињенице да се увођењем ексклузивне пешачке фазе смањује број пешачких и возачких конфликата, као и повећава проточност саобраћаја, раскрснице са екслузивном пешачком фазом најчешће постају градска обележја и туристичке атракције.

Видео анимацију екслузивне пешачке фазе на раскрсници Македонска – Дечанска можете погледати на Youtube каналу Секретаријата за саобраћај: