Архива догађаја

Назад

Недеља безбедности саобраћаја

                          Недеља безбедности саобраћаја

 

Секретаријат за саобраћај Града Београда од 15. новемра 2021. године у оквиру Недеље безбедности у саобраћају спроводи кампању под називом:

 

”Омогућимо свима несметано кретање”

 

Идеја кампање је да се укаже на проблеме са којима се свакодневно суочавају особе са инвалидитетом као учесници у саобраћају.

Особе са инвалидитетом као чланови друштвене заједнице имају једнаку потребу за радом, становањем, рекреацијом и кретањем. Да би се обезбедила њихова квалитетнија мобилност, пуна независност у превозу, интеграција у заједницу, неопходно је поштовање права особа са инвалидитетом.

Секретаријат за саобраћај Града Београда инсистира на поштовању и примени прописа приликом изградње и уређења инфраструктуре.

 Са друге стране, неопходно је указати учесницима у саобраћају да, својим поступањем, веома често онемогућавају или отежавају коришћење површина изграђених и уређених са циљем да се особама са инвалидитетом олакша обављање свакодневних обавеза и пуноправно учешће у друштврном животу, што је један од услова за унапређење квалитета њиховог живота.

Како бисмо омогућили несметано кретање особама са инвалидитетом није довољно само изградити инфраструктуру, већ је важно да друштво у целини разуме и поштује потребе особа са инвалидитетом.

Секретаријат за саобраћај је зато покренута кампања која има за циљ унапређење свести свих учесника у саобраћају, указујући на изграђену и уређену инфраструктуру коју је неопходно оставити проходном за кретање особа са инвалидитетом.

 

 Током трајања кампање у новембру и децембру на 20 локација у Београду постављени су билборди са порукама:

”Ако је видиш, није за тебе” - тактилна стаза за слепе и слабовиде

 

”За колица, а не за кола” - оборени ивичњак

 

”Слободно место, али не за свакога”  - паркинг за особе са инвалидитетом

 

Подржите личним примером ову друштвено одговорну кампању.