Архива вести

Назад

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА КОРИСНИКА PTV СОФТВЕРА

                           РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА КОРИСНИКА PTV СОФТВЕРА

PTV група са седиштем у Карлсруеу је од прошле године у власништву Porsche SE холдинга, такође власника Volkswagen групе познате по аутомобилским брендовима ВW, Ауди, Шкода, Lamborghini, Porsche, Scania, MAN, итд. Започели су производњу софтвера за планирање саобраћаја још крајем седамдесетих година прошлог века. Познати су по програмима PTV Visum (планирање и прогнозирање саобраћаја и транспорта), PTV Vissim (микросимулације саобраћајних токова), PTV Viswalk (симулације пешачких кретања које се примењују код пројектовања аеродрома, метросистема, железничких станица, терминала и пешачких зона) и PTV Optima (управљање и моделовање саобраћаја у реалном времену). Ови софтвери су постали незаобилазни алати у пословима планирања, пројектовања и управљања саобраћајем од регионалних планова путне и железничке мреже преко генералних планова градова до микросимулација рада раскрсница. Такође су коришћени на великим саобраћајно-транспортним пројектима попут Олимпијаде у Лондону 2012. године или изради Европског транспортног модела (TRIMODE) који представља сва кретања путничког и теретног саобраћаја у Европској Унији.

sl 2

Београд је један од првих европских градова у коме су примењени PTV софтвери. Значајни пројекти у којима су коришћени PTV алати су рад на Генeралном плану Београда, Транспортни модел Београда, Смартплан града Београда, планови и пројекти главних градских саобраћајница, планови метро система за Београд, пројекти развоја јавног градског саобраћаја, као и студије пешачких зона.

Такође, у оквиру Секретаријата за саобраћај функционише Одељење за светлосну сигнализацију и саобраћајно моделовање, чији саставни део представља и Центар за управљање саобраћајем. Саобраћајни инжењери овог Центра у свакодневном раду спроводе процедуре саобраћајног моделовања и прогнозирања транспортних потреба коришћењем софтверских апликација из PTV пакета у циљу што квалитетнијег управљања радом светлосне сигнализације на уличној мрежи града Београда.

PTV софтвер примену налази и у истраживачким пројектима и настави на саобраћајним факултетима у Београду, Загребу, Љубљани, Новом Саду, Ријеци, итд.