Архива вести

Назад

Обавештење о коришћењу средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Београда

                           Обавештење о коришћењу средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Београда

Обавештавамо вас да је на основу члaна 14. Одлуке о Градској управи града Београда (''Службени лист града Београда'', број 8/13 – пречишћен текст, 9/13 – исправка и 61/13 8/2013, 9/2013, 61/2013, 15/2014, 34/2014, 37/2014, 44/2014, 75/2014, 89/2014, 11/15, 43/156, 74/156, 37/16, 73/16 и 96/16), Комисија за доделу средстава путем трансфера за финансирање/суфинансирање рада општинских тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја по посебним програмима општинских тела за координацију и  донела  Упутство о условима и критеријумима за доделу средстава путем трансфера за финансирање/суфинансирање рада општинских тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја по посебним програмима општинских тела за координацију.

Упутство о условима и критеријумима за доделу средстава путем трансфера за финансирање/суфинансирање рада општинских тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја по посебним програмима општинских тела за координацију, као и Финансијски извештај о утрошеним средствима са упутством за попуњавање можете преузети са следећих линкова: