Архива вести

Назад

ЈАВНА РАСПРАВА за План одрживе урбане мобилности Београда - ПОУМ МЕРЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА

                           ЈАВНА РАСПРАВА за План одрживе урбане мобилности Београда - ПОУМ МЕРЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА

У марту 2020. године Београд ће добити свој први План одрживе урбане мобилности - план који на иновативан начин планира градски транспортни и урбани систем а који на одржив начин задовољава, првенствено, потребе људи. Овај важан стратешки документ треба да пружи одговоре на кључна питања која се тичу обезбеђивања одрживих облика кретања у граду за све кориснике.

За потребе израде Плана одрживе урбане мобилности Београда, дана 25. септембра 2019. године, са почетком у 18.00 h, великa салa Скупштине града, Трг Николе Пашића 6, одржаће се јавна расправа на којој ће се представити нацрт мера за остваривање циљева Плана одрживе урбане мобилности.

Како се План израђује у процесу широке партиципације, потребно је да се што већи број грађана укључи и учествује у изради Плана кроз предлоге мера које ће се дефинисати Планом одрживе урбане мобилности. Циљ јавне расправе је информисање грађана и сагледавање потреба за кретањем најразличитијих категорија корисника у граду и представљање визије, циљева и до сада предложених мера.