Стратегија града Београда о безбедности саобраћаја


Број набавке 7/10
Преузмите текст - овде

Путоказна сигнализација за вођење саобраћаја на подручју града Београда


Број набавке 11/10
Преузмите текст - овде

Редефинисање динамичког и стационарног саобраћаја у зони оивиченој улицама: Пожешка, Паштровићева, Савска магистрала, Лазаревачки друм, Ђорђа Огњановића, Чукарица


Број набавке 14/10
Преузмите текст - овде

Вршење стручно-техничког надзора над радовима из области техничког регулисања саобраћаја, у једногодишњем периоду


Број набавке 3/10
Преузмите текст - овде

Објава доделе - Одржавање система за аутоматско управљање саобраћајем (САУС) у једногодишњем периоду


Број набавке 6/10

У преговарачком поступку без објављивања јавног позива у  јавној набавци чији је предмет:„Одржавање система за аутоматско управљање саобраћајем (САУС) у једногодишњем периоду“, изабрана је као најповољнија понуда понуђача:
-„ELCOM“ д.о.о. Београд, Батајнички пут 21
Поступак је спроведен на основу члана 24. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама